Příspěvky z kolokvia

actes du colloque 2015curia smallNa jaře 2015 byl pod názvem „Soudní dvůr Evropské unie za předsednictví Vassilia Skourise (2003-2015)" publikován Liber amicorum Vassilia Skourise, sborník týkající se široké škály aktuálních témat unijního práva.

Dne 8. června 2015 bylo v sídle Soudního dvora v Lucemburku uspořádáno kolokvium u příležitosti předání Liber amicorum předsedovi Skourisovi za účasti vynikajících osobností právnického světa.

 

 

 

Více informací:

Tisková zpráva

Příspěvky z kolokvia

 

 

 

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer