Kolokvija materiāli

actes du colloque 2015curia small2015. gada pavasarī tika publicēts Vasiļa Skoura [Vassilios Skouris] Liber amicorum - rakstu krājums, kas skar plašu Savienības tiesību aktuālu tēmu klāstu, - ar nosaukumu „Eiropas Savienības Tiesa tās priekšsēdētāja Vasiļa Skoura laikā (2003.-2015.)".

2015. gada 8. jūnijā Tiesas telpās Luksemburgā tika organizēts kolokvijs saistībā ar Liber amicorum svinīgu pasniegšanu priekšsēdētājam Skourim, kurā ir piedalījušās nozīmīgas personas tiesību zinātnes jomā.

 

 

 

Sīkākai informācijai:

Paziņojums presei

Kolokvija materiāli

 

 

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer