Bijdragen aan het colloquium

actes du colloque 2015curia smallIn het voorjaar 2015 is - onder de titel „Het Hof van Justitie van de Europese Unie onder het presidentschap van Vassilios Skouris (2003 2015)" - het Liber amicorum Vassilios Skouris gepubliceerd, waarin bijdragen zijn verzameld die een ruim gebied aan actuele onderwerpen van het recht van de Unie bestrijken.

Op 8 juni 2015 is ter zetel van het Hof van Justitie te Luxemburg ter gelegenheid van de overhandiging van het Liber amicorum aan president Skouris een colloquium georganiseerd waaraan eminente persoonlijkheden uit de rechtswereld hebben deelgenomen.

 

 

Meer weten:

Perscommuniqué

Bijdragen aan het colloquium

 

 

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer