CURIA
rss
rozšírené vyhľadávanie
Príspevky zo sympózia

actes du colloque 2015curia smallNa jar 2015 bol pod názvom „La Cour de justice de l'Union européenne sous la présidence de Vassilios Skouris (2003-2015)" [Súdny dvor Európskej únie za predsedníctva Vassiliosa Skourisa (2003 - 2015)] publikovaný Liber amicorum Vassiliosa Skourisa, zborník týkajúci sa širokej škály aktuálnych tém práva Únie.

Dňa 8. júna 2015 sa v sídle Súdneho dvora v Luxemburgu uskutočnilo sympózium pri príležitosti slávnostného odovzdania Liber amicorum predsedovi Skourisovi za účasti významných osobností v oblasti práva.

 

 

 

Viac informácií:

Tlačové komuniké

Prehrať sympózium

Príspevky zo sympózia

 

 

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

.