Príspevky zo sympózia

actes du colloque 2015curia smallNa jar 2015 bol pod názvom „La Cour de justice de l'Union européenne sous la présidence de Vassilios Skouris (2003-2015)" [Súdny dvor Európskej únie za predsedníctva Vassiliosa Skourisa (2003 - 2015)] publikovaný Liber amicorum Vassiliosa Skourisa, zborník týkajúci sa širokej škály aktuálnych tém práva Únie.

Dňa 8. júna 2015 sa v sídle Súdneho dvora v Luxemburgu uskutočnilo sympózium pri príležitosti slávnostného odovzdania Liber amicorum predsedovi Skourisovi za účasti významných osobností v oblasti práva.

 

 

 

Viac informácií:

Tlačové komuniké

Príspevky zo sympózia

 

 

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer