Historický archiv

Prezentace

V souladu s právními předpisy upravujícími otevření historických archivů orgánů Evropské unie veřejnosti, přijatými v letech 1983, 2003 a 2015, jsou evropské orgány povinny zřídit historické archivy a zajistit jejich otevření veřejnosti.
V tomto rámci se Soudní dvůr rozhodl uložit svůj archiv u Evropského univerzitního institutu (EUI) ve Florencii, a dát jej tak k dispozici vysokoškolským vědeckým pracovníkům, historikům a obecně občanům Unie.
Právní rámec upravující předání historického archivu do EUI ve Florencii a podmínky přístupu veřejnosti vymezuje rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ze dne 10. června 2014 o uložení historického archivu Soudního dvora Evropské unie v Historických archivech Evropské unie (Evropský univerzitní institut).

Zájemci mohou také konzultovat stránky Historických archivů Evropské unie.

O jaké dokumenty se jedná?

Historické archivy tvoří dokumenty, které orgány vytvořily nebo obdržely při provádění svých úkolů, pokud byly vybrány k trvalému zachování a jsou starší třiceti let.

Soudní dvůr se rozhodl poskytnout přístup nejen k dokumentům administrativní povahy, ale také k dokumentům soudní povahy. Soupis veškerých zpřístupněných dokumentů historického archivu Soudního dvora je obsažen v inventáři Historických archivů Evropské unie (HAEU).
Přístup do historického archivu se však uděluje až po předchozím posouzení žádosti.

Na koho je třeba se obrátit?

O přístup k jedné či více složkám historického archivu je třeba požádat prostřednictvím e‑mailové schránky Historických archivů Evropské unie.
Žádost o zpřístupnění bude důkladně posouzena například z hlediska ochrany soukromého života, obchodních zájmů a tajnosti porad soudu. Proto se doba vyřizování žádosti může lišit podle složitosti či rozsáhlosti dané složky.

Jakým způsobem lze do archivu nahlížet?

Je-li udělen přístup, může žadatel do dokumentů nahlížet zdarma v Evropském univerzitním institutu (EUI) ve Florencii.
Pro podrobnější podmínky týkající se nahlížení do archivu se zájemci odkazují na výše uvedené rozhodnutí Soudního dvora ze dne 10. června 2014.

Informace a kontakt

Pro další informace se obraťte e‑mailem na oddělení odpovědné za správu historického archivu při Soudním dvoru Evropské unie.