Η Στοά
     
       
pixel corner-cour

pixelΠραγματική εσωτερική οδός μήκους 300 μέτρων, πλάτους 8 μέτρων και ύψους 9,85 μέτρων, καλυμμένη με γυάλινη στέγη, η Στοά αποτελεί το αρχιτεκτονικό εύρημα που διευρύνει τις προσβάσεις στα τρία κτίρια που προστέθηκαν στις δεκαετίες του '80 και του '90 στο αρχικό Μέγαρο και συνδέει τα δικαιοδοτικά όργανα και το σύνολο των υπηρεσιών. Μέσω της Στοάς διασφαλίζεται, επίσης, η πρόσβαση στους δύο Πύργους, τον Δακτύλιο, τις αίθουσες ακροατηρίου του Παλαιού Μεγάρου και τη Βιβλιοθήκη.

 
 

brique

   
   

Με τον τρόπο αυτό, η Στοά διασφαλίζει τη λειτουργικότητα όλου του κτιριακού συγκροτήματος. Πέραν ορισμένων πρακτικής φύσεως υπηρεσιών (τράπεζα, κατάστημα πωλήσεως εφημερίδων, εστιατόριο self-service), στη Στοά βρίσκονται επίσης η βιβλιοθήκη και οι αίθουσες μαθημάτων επιμορφώσεως.

 
       

Η Στοά

 
Η Στοά
  fleche H

fleche G

Η Στοά

   
fleche B

Η πρόσβαση στις αίθουσες μαθημάτων

   
Η πρόσβαση στις αίθουσες μαθημάτων
       
 

 Η πρόσβαση στις αίθουσες μαθημάτων

 
       
pixel corner-cour

pixelΠέραν των δικαστών και των γενικών εισαγγελέων, εργάζονται στο Δικαστήριο 2000 περίπου άτομα. Κατά κανόνα, πρόκειται για μόνιμους υπαλλήλους· απασχολούνται, επίσης, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι. Το ήμισυ, περίπου, του προσωπικού εργάζεται στις γλωσσικές υπηρεσίες (διερμηνεία και, κυρίως, μετάφραση)· το ένα τέταρτο του προσωπικού απασχολείται στα γραφεία των Μελών του οργάνου· το υπόλοιπο τέταρτο απασχολείται στις διάφορες υπηρεσίες (γραμματείες, βιβλιοθήκη, έρευνα και τεκμηρίωση, προσωπικό, οικονομική υπηρεσία, υπηρεσία πληροφορικής, εσωτερική υπηρεσία, τύπος και πληροφόρηση, κ.λπ.).

Η επαγγελματική εκπαίδευση συμβάλλει σημαντικά στη διαχείριση αυτού του ανθρώπινου δυναμικού. Δεν παρέχει απλώς τη δυνατότητα στους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό να συμπληρώσουν τις γνώσεις που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων τους, αλλά αποτελεί και στοιχείο που λαμβάνεται υπόψη στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας των ενδιαφερομένων.
Η γλωσσική εκπαίδευση καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος, όπως είναι φυσικό για ένα όργανο το γλωσσικό καθεστώς του οποίου επιβάλλει χρήση όλων των γλωσσών. Ειδικότερα, από τις 21000 ημέρες που αφιέρωσε το σύνολο του προσωπικού στην επαγγελματική εκπαίδευση, πλέον των 4/5 αφορούσε γλωσσική εκπαίδευση. Τον άλλο μεγάλο τομέα αποτελεί ο αυτοματισμός γραφείου και η πληροφορική, που αφορά νεοπροσλαμβανόμενους υπαλλήλους και λοιπό προσωπικό, αλλά και ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους, οι οποίοι πρέπει να προσαρμοστούν στη διαρκώς αυξανόμενη εντός του Δικαστηρίου χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής.

 
 

brique

   
   

Προς κάλυψη αυτών των αναγκών προβλέπονται 14 αίθουσες μαθημάτων συνολικής εκτάσεως 560 m2 που διαθέτουν διακόσιες θέσεις. Στις αίθουσες αυτές έχουν πρόσβαση και οι υπάλληλοι άλλων κοινοτικών οργάνων εγκατεστημένων στο Λουξεμβούργο, καθόσον τα μαθήματα οργανώνονται συνήθως από κοινού με τα άλλα όργανα.

 
       
 

 Η πρόσβαση στη βιβλιοθήκη

 
       
pixel corner-cour

pixelΑπό τα πρώτα ήδη αρχιτεκτονικά σχέδια, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στο σχεδιασμό της βιβλιοθήκης του Νέου Μεγάρου με σκοπό την ανάδειξη του πλούτου των συλλογών της και των εργαλείων ενημερώσεως.
Με όψη στη Στοά, επί μήκους 70 μέτρων και καλύπτουσα όλο το ύψος της, η βιβλιοθήκη κατέχει πλέον, στον πυρήνα του κτιριακού συγκροτήματος του οργάνου, στρατηγική θέση, που αντιστοιχεί πλήρως στον σκοπό της. Οι νέοι χώροι της καθιστούν ευχερή την πρόσβαση στις πλούσιες συλλογές της, αναμφίβολα μοναδικές στην Ευρώπη, τόσο στους νομικούς που εργάζονται στο όργανο όσο και σε εξωτερικούς ερευνητές υψηλού επιπέδου, στους οποίους παρέχεται σχετική άδεια κατόπιν αιτήσεώς τους.
Το αναγνωστήριο, εκτεινόμενο σε τρεις ορόφους, αποτελεί ένα ζεστό και φιλικό χώρο, σε αντίθεση με την αυστηρότητα την οποία συχνά αποπνέουν οι χώροι βιβλιοθήκης, ενώ παράλληλα είναι ένας χώρος ήρεμος και αναπαυτικός που προσφέρεται για τη μελέτη και την έρευνα.

 
 

brique

   
   

Στο επίπεδο 00, ο επισκέπτης γίνεται δεκτός από την ομάδα του helpdesk που τον ενημερώνει και τον καθοδηγεί. Στο ίδιο επίπεδο ο αναγνώστης μπορεί να συμβουλευθεί μόνος του τον ηλεκτρονικό κατάλογο και τις λοιπές ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης που υπάρχουν στη διάθεσή του. Στο επίπεδο αυτό βρίσκεται η καλούμενη συλλογή έργων «αναφοράς», η οποία περιλαμβάνει τα βιβλία δικαίου της Ένωσης που έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση. Στον ίδιο χώρο βρίσκονται οι συλλογές μονογραφιών, οι πλήρεις σειρές περιοδικών δικαίου της Ένωσης και τα νέα αποκτήματα, τα οποία παρουσιάζονται σε ειδικές προθήκες.
Αξιοσημείωτη είναι η απευθείας δυνατότητα προσβάσεως, μέσω κυλιομένων προθηκών, στα τεύχη του τρέχοντος έτους των νομικών επιθεωρήσεων και περιοδικών, στα οποία είναι συνδρομήτρια η βιβλιοθήκη, τα προερχόμενα από όλες τις χώρες της Ευρώπης και πέραν αυτής με τον αριθμό τους να υπερβαίνει ήδη τα 900.

Στο επίπεδο 01, φιλοξενούνται οι συλλογές έργων περί γενικής θεωρίας του δικαίου, συγκριτικού δικαίου και διεθνούς δικαίου, καθώς και τμήμα των συλλογών έργων περί εθνικού δικαίου κρατών μελών, ενώ το υπόλοιπο τμήμα βρίσκεται στο επίπεδο 02.
 
       

pixel      

Η πρόσβαση στη βιβλιοθήκη

fleche D

Η πρόσβαση στη βιβλιοθήκη     
       
   

Συνολικώς, οι χρήστες της βιβλιοθήκης έχουν στη διάθεσή τους 70000 τόμους που καλύπτουν 3500 μέτρα προθηκών. Οι τόμοι αυτοί, εντούτοις, αντιπροσωπεύουν μέρος μόνο των αποθεμάτων της, καθόσον 80000 ακόμα τόμοι, που καλύπτουν έργα σχετικά με το δίκαιο ορισμένων τρίτων κρατών, πλήρεις σειρές περιοδικών (Επισήμων Εφημερίδων κρατών μελών, Συλλογών Νομολογίας) και λεξικών, βρίσκονται στους χώρους του Πύργου B του συγκροτήματος, η πρόσβαση στους οποίους διασφαλίζεται με μικρή γέφυρα ευρισκόμενη στο επίπεδο 01 του αναγνωστηρίου.

 
 

brique

   
   

Προκειμένου να εξασφαλιστούν οι καλύτερες δυνατές συνθήκες αναγνώσεως, στο αναγνωστήριο υπάρχουν 80 θέσεις εργασίας, αναπαυτικές και εργονομικές, κατανεμημένες στους τρεις ορόφους. Μεταξύ των πλέον τακτικών χρηστών της βιβλιοθήκης περιλαμβάνονται οι συνεργάτες των Μελών των δύο δικαιοδοτικών οργάνων της Ένωσης, καθώς και οι νομικοί της Υπηρεσίας Έρευνας και Τεκμηριώσεως, η οποία αποτελεί το δεύτερο σκέλος της γενικής διευθύνσεως στην οποία εντάσσεται η βιβλιοθήκη. Πράγματι, οι υπάλληλοι αυτοί, παρέχοντας υποστήριξη στη δικαιοδοτική δραστηριότητα, όπως είναι η αποστολή τους, καλούνται συχνά να μελετήσουν σε βάθος τα ζητήματα δικαίου της Ένωσης, διεθνούς και συγκριτικού δικαίου που ανακύπτουν στο πλαίσιο του προβληματισμού που προηγείται της εκδόσεως δικαστικής αποφάσεως. Επομένως, η Βιβλιοθήκη συνδέεται στενά με την Έρευνα και Τεκμηρίωση, καθόσον η βιβλιοθήκη παρέχει στην υπηρεσία αυτή το υλικό που απαιτείται για την εκπλήρωση του έργου της.

Η εγκατάσταση της βιβλιοθήκης στο νέο κτίριο αποτελεί σημαντικό σταθμό στην πορεία της, καθόσον καθιστά δυνατή την καλύτερη αξιοποίηση των συλλογών της, παρέχοντάς της τον χώρο που απαιτεί η εκρηκτική αύξηση του αριθμού των νομικών συγγραμμάτων, ιδίως στον τομέα του δικαίου της Ένωσης.