Galerija
     
       
pixel corner-cour

pixelPoput prave unutarnje ulice, Galerija, duga 300, široka 8 i visoka 9,85 m te nadsvođena staklenim stropom, arhitektonsko je rješenje koje prostorno povezuje tri zgrade suda koje su tijekom 80-ih i 90-ih godina bile pridodane izvornoj Palači, i omogućuje povezanost između triju sudova i svih službi.
Galerija povezuje nove zgrade sa starima. Ova veza je tim važnija s obzirom na to da će se u tim zgradama, u kojima je obnova u tijeku, smjestiti ostala dva suda, Opći sud u zgradi C i jednom dijelu zgrade Thomas More i Službenički sud u zgradi Erasmus. Galerija također omogućava pristup zgradama dvaju tornjeva, Prstenu, raspravnim dvoranama Stare palače i knjižnici.

 
 

brique

   
   

Galerija tako osigurava funkcionalnost cijelog kompleksa. Ona obuhvaća, osim javnog prostora (u kojem su smješteni banka, novinski kiosk, samoposlužni restoran), knjižnicu i prostorije Namijenjene stručnoj obuci.

 
       

La Galerie

 
La Galerie
  fleche H

fleche G

Galerija

   
fleche B

Pristup dvoranama za obuku

   
L'accès aux salles de formation
       
 

 Pristup dvoranama za obuku

 
       
pixel corner-cour

pixelPored sudaca i nezavisnih odvjetnika na Sudu je zaposleno još oko 2000 ljudi. Najveći dio zaposlenih ima status dužnosnika; ostali su članovi privremenog ili ugovornog osoblja. Otprilike polovica osoblja radi u jezičnim službama (pisano prevođenje i usmeno prevođenje); jedna četvrtina radi u kabinetima članova; druga četvrtina je zaposlena u različitim službama (tajništvo, knjižnica, odjel za istraživanje i dokumentaciju, ljudski resursi, financije, informatika, unutarnje službe, mediji i informiranje itd.).

Stručna obuka igra važnu ulogu u upravljanju ljudskim resursima. Ona nije samo sredstvo koje je neophodno da bi se službenicima i agentima omogućilo raspolaganje znanjima i vještinama potrebnima za obavljanje njihovih poslova, nego se također uzima u obzir u okviru razvoja daljnje karijere.
Jezična obuka je najzastupljenija, što nije iznenađujuće u instituciji u kojoj je višejezičnost integralno svojstvo jezičnog režima. Stoga od 21000 dana koji su posvećeni profesionalnoj obuci svih djelatnika, više od 4/5 otpada na jezičnu obuku. Drugo važno područje obuke sastoji se od uredskog i informatičkog osposobljavanja novozaposlenih dužnosnika i drugih članova osoblja, kao i postojećeg osoblja koje se treba prilagoditi korištenju novim informacijskim tehnologijama koje se neprekidno razvijaju unutar Suda.

 
 

brique

   
   

Kako bi se zadovoljile potrebe za obukom, osigurano je najmanje 14 dvorana ukupne površine veće od 560 m2 u kojima je predviđeno više od 200 mjesta. Ove prostorije na raspolaganju su i osoblju iz drugih institucija sa sjedištem u Luksemburgu, jer se obuka načelno organizira zajednički za sve te institucije.

 
       
 

 Pristup knjižnici

 
       
pixel corner-cour

pixelOd prvih nacrta arhitektonskog projekta osobita je pažnja bila posvećena koncepciji knjižnice nove Palače s ciljem da se postigne najveća moguća iskoristivost njezinih zbirki i dokumentarnih alata.
S pogledom na Galeriju, protežući se iznad nje u duljini od 70 m, knjižnica sada zauzima u središnjem dijelu kompleksa institucije strateški položaj koji savršeno odgovara njezinoj zadaći. Ona čini dostupnom svoju knjižničnu građu, nedvojbeno jedinstvenu u Europi, kako pravnicima koji rade unutar institucije tako i vanjskim istraživačima visokog profila, koji se primaju na zahtjev.
Čitaonica smještena na tri kata topao je i ugodan prostor, u suprotnosti s ozbiljnom predodžbom kakva se često vezuje uz knjižnice, ali je istovremeno i mirno i opuštajuće mjesto posvećeno proučavanju i istraživanju.

 
 

brique

   
   

U prizemlju se korisnici mogu obratiti osoblju helpdeska za savjet i pomoć. Na istom mjestu korisnik može sam koristiti internetski katalog i druge elektronske izvore informacija koji mu stoje na raspolaganju. Tu se nalazi i zbirka tzv. „referentne građe“ koja obuhvaća najtraženije radove iz područja prava Unije. Na istom se mjestu nalaze i monografije, integralne serije periodike prava Unije i nove akvizicije dostupne na ad hoc policama.
Osobito je važna činjenica da putem rotirajućih ormara postoji izravan pristup pravnim časopisima i periodičkim izdanjima iz tekuće godine na koja je knjižnica pretplaćena, a koji potječu iz svih zemalja Europe i šire te čiji broj trenutno prelazi 900.

Na prvom katu dostupne su zbirke opće teorije prava, poredbenog i međunarodnog prava i jedan dio zbirke prava država članica, dok je drugi dio dostupan na drugom katu.
 
       
 

pixel      

Knjižnica

fleche D

L'accès à la bibliothèque     
       
   

Riječ je o zbirci s oko 70000 izdanja raspoređenih na više od 3500 m polica, koja su na taj način izravno dostupna korisnicima knjižnice. Tamo se nalazi samo jedan dio ukupnog bogatstva knjižnice jer je 8000 drugih izdanja, koja se dijele na literaturu koja se odnosi na prava trećih država, čitave serije periodičkih izdanja (službeni listovi zemalja članica, zbirke sudske prakse) te rječnike, pohranjeno u prostorijama Tornja B, dostupnih izravno putem prolaza na prvom katu čitaonice.

 
 

brique

   
   

Kako bi korisnici mogli u punini koristiti građu knjižnice, čitaonica raspolaže s oko 80 udobnih ergonomskih radnih mjesta raspoređenih na njezina tri kata. Među najčešćim korisnicima nalaze se suradnici članova dvaju sudova Zajednice i pravnici iz službe za istraživanje i dokumentaciju koja čini drugi stup Opće uprave, kojoj pripada i knjižnica. Ovi potonji, u okviru svoje zadaće koja se sastoji u pomaganju sudskoj aktivnosti, često moraju istražiti pitanja iz područja prava Unije, međunarodnog i poredbenog prava za postupak odlučivanja koji prethodi sudskoj odluci. Knjižnica i služba za istraživanje i dokumentaciju stoga usko surađuju, pri čemu se istraživanje i dokumentacija prvenstveno temelje na materijalima pribavljenim iz knjižnice.

Smještanje knjižnice u nove prostorije označava važan korak u njezinom razvoju, omogućujući joj da unaprijedi korištenje svoga bogatstva i dajući joj prostor koji zahtijeva silan zamah pravne literature, osobito iz područja prava Unije.