A Galéria
     
       
pixel corner-cour

pixelA 300 méter hosszú, 8 méter széles, 9,85 méter magas és üvegtetővel fedett Galéria olyan építészeti megoldás, amely egyfajta belső utcaként tágas előteret biztosít a Régi Épülethez a '80‑as és a '90‑es években épített három szárnynak, valamint összekapcsolja a két igazságszolgáltatási fórumot és valamennyi szervezeti egységet.
A Galéria jelenti ugyanis az új és a régi épületek közötti kapcsolatot. A Galériából a két torony, a Gyűrű, a Régi Épület tárgyalótermei és a könyvtár is megközelíthető.

 
 

brique

   
   

Az épületegyüttest tehát a Galéria teszi jól használhatóvá. A kiszolgáló helyiségek (bankfiók, újságárus, önkiszolgáló étterem) mellett a könyvtárnak és a szakmai képzések termeinek is otthont ad.

 
       

A Galéria

 
A Galéria
  fleche H

fleche G

A Galéria

   
fleche B

A képzési termekhez vezető folyosó

   
A képzési termekhez vezető folyosó
       
 

 A képzési termekhez vezető folyosó

 
       
pixel corner-cour

pixelA bírák és főtanácsnokok mellett a Bíróság mintegy 2000 főt foglalkoztat. Legnagyobb részük tisztviselői státuszban van, a többiek ideiglenes vagy szerződéses alkalmazottak. A személyzet körülbelül fele a nyelvi szolgálatoknál dolgozik (tolmácsolás és fordítás), negyede a Bíróság tagjainak kabinetjeiben, és negyede a különböző szervezeti egységeknél (Hivatalok, könyvtár, kutatás és dokumentáció, személyzeti, pénzügyi, informatikai osztályok, belső szolgálat, sajtó és tájékoztatás stb.).

A szakmai továbbképzésnek kiemelt szerepe van a humánerőforrás‑gazdálkodásban. Ez ugyanis nemcsak hasznos eszköze annak, hogy a tisztviselők és az alkalmazottak megszerezzék a feladataik ellátásához szükséges ismereteket és tudást, hanem az érintettek szakmai előmenetelére is hatással van.
A szakmai továbbképzés nagyrészt nyelvórákból áll, ami nem meglepő egy olyan intézmény esetében, amelynek a nyelvhasználatra vonatkozó szabályait a tökéletes többnyelvűség jellemzi. Így a teljes személyzet által szakmai képzésekre fordított 21 000 nap több mint 4/5‑ét a nyelvórák teszik ki. A másik nagy képzési területet az irodai ismeretek és az informatika alkotja az újonnan felvett tisztviselők és alkalmazottak, valamint a már szolgálatban lévők számára egyaránt, hiszen folyamatosan alkalmazkodni kell a Bíróságon egyre nagyobb mértékben alkalmazott, új információtechnológiai módszerekhez.

 
 

brique

   
   

E képzési igények kielégítésére nem kevesebb, mint 14 oktatóterem került kialakításra, amelyek teljes alapterülete 560 m2, és összesen több mint 200 férőhellyel bírnak. E termekben tanulnak más, Luxembourgban működő közösségi intézmények dolgozói is, mivel a képzéseket ezen intézmények általában közösen szervezik.

 
       
 

 A könyvtár bejárata

 
       
pixel corner-cour

pixelAnnak érdekében, hogy gyűjteményének és dokumentációs eszközeinek gazdagsága megfelelően érvényesülhessen, a könyvtár már az építészeti tervek első vázlataiban is kiemelt figyelmet kapott. A 70 méter hosszan a Galériára néző, és annak teljes magasságát elfoglaló könyvtár az intézmény épületegyüttesének központjában stratégiai fontosságú helyet foglal el, ami tökéletesen kifejezi jelentőségét. Így Európában kétségtelenül egyedülálló gyűjteményét hozzáférhetővé teszi mind az intézményben dolgozó jogászok, mind a magasan képzett külső kutatók számára, akiknek előzetes kérelem alapján engedélyezik a könyvtár használatát.

A három szintre osztott olvasóterem barátságos és meleg légköre cáfolja a könyvtárakról alkotott gyakran rideg képet, emellett hangulata nyugodt és pihentető, kedvez a tanulásnak, kutatásnak.

 
 

brique

   
   

A földszinten a felhasználókat a helpdesk csapata fogadja, amely tanácsot és segítséget nyújt számukra. Ugyanitt a felhasználó maga is megtekintheti az on-line katalógust, valamint az egyéb rendelkezésre álló elektronikus információs forrásokat. Ugyanezen a szinten található az ún. „referenciagyűjtemény", amely a leggyakrabban keresett uniós jogi műveket tartalmazza. Itt találhatók továbbá a monográfia-gyűjtemények, az uniós jogi folyóiratok teljes sorozatai, és bemutatóállványokon a gyűjtemény friss szerzeményei. Különösen figyelemre méltó, hogy a könyvtár által megrendelt jogi folyóiratok és időszaki kiadványok folyó évi számai forgószekrényeken hozzáférhetők. E folyóiratok és időszaki kiadványok Európa valamennyi országából és Európán kívülről is érkeznek, számuk jelenleg meghaladja a 900‑at.

Az 1. emeleten találhatók az általános jogelméleti, összehasonlító jogi és nemzetközi jogi gyűjtemények, valamint a tagállamok jogával kapcsolatos művek egy része, míg ezek másik része a 2. emeleten kapott helyet.

 
       

pixel      

A könyvtár bejárata

fleche D

A könyvtár bejárata     
       
   

Így mintegy 70 000 kötet sorakozik a több mint 3500 métert kitevő polcokon, szintén közvetlenül elérhetően a könyvtár használói számára. Ez azonban így is csak egy részét jelenti a könyvtár gazdag gyűjteményének, mivel további 80 000 kötetet, amelyek között egyes harmadik államok jogára vonatkozó művek, folyóiratok teljes sorozatai (a tagállamok hivatalos lapjai, a bírósági határozatok tárai) és szótárak találhatók, a B Torony helyiségeiben tárolnak, amelyek az 1. emeleti olvasóteremből egy folyosón keresztül közvetlenül megközelíthetők.

 
 

brique

   
   

Annak érdekében, hogy a felhasználók e gyűjteményeket a lehető legkényelmesebben használhassák, az olvasóterem, három szintjén körülbelül 80 kényelmes és felhasználóbarát kialakítású íróasztallal rendelkezik. A könyvtárat leggyakrabban látogató felhasználók között kell megemlíteni a két uniós igazságszolgáltatási fórum tagjai kabinetjeinek munkatársait, valamint a könyvtárért is felelős főigazgatóság másik pillérét jelentő Kutatási és Dokumentációs Igazgatóság jogászait. Ez utóbbiaknak ugyanis az igazságszolgáltatási tevékenységet segítő munkájuk keretében - a bírósági határozat meghozatala előtti elméleti munkát elősegítendő - gyakran kell uniós, nemzetközi vagy összehasonlító jogi tárgyú kutatásokat folytatniuk. A könyvtár, valamint a kutatás és dokumentáció tehát egyfajta szimbiózisban él egymással, mivel az utóbbi által készített tanulmányok főleg az előbbi által rendelkezésre bocsátott anyagok alapján készülnek.

A könyvtár fejlődésének fontos állomását jelzi az új épületegyüttesben történő elhelyezése, hiszen lehetővé teszi gazdag gyűjteménye lehető legjobb körülmények között való használatát, és kellő teret biztosít a jogi - és különösen az uniós jogi - irodalom rohamos bővülése által generált helyigény kielégítésére.