Galeria
     
       
pixel corner-cour

pixelAdevărată stradă interioară de 300 de metri lungime, de 8 metri lățime și de 9,85 metri înălțime, acoperită de o cupolă din sticlă, Galeria reprezintă soluția arhitecturală găsită pentru a se acorda un cadru mai amplu celor trei clădiri anexate Palatului inițial în anii '80 și '90 și pentru a se asigura legătura între instanțe și toate serviciile acestora.

Astfel, Galeria asigură legătura între noile și vechile clădiri. De asemenea, Galeria permite accesul la cele două Turnuri, la Inel, la sălile de ședință din Vechiul Palat și la bibliotecă.

 
 

brique

   
   

Galeria asigură funcționalitatea întregului complex. Aceasta găzduiește, pe lângă un ansamblu de locuri de convivialitate (bancă, chioșc de ziare, restaurant self service), biblioteca și spațiile dedicate formării profesionale.

 
       

Galeria

 
Galeria
  fleche H

fleche G

Galeria

   
fleche B

Accesul la sălile de formare

   
Accesul la sălile de formare
       
 

 Accesul la sălile de formare

 
       
pixel corner-cour

pixelÎn afara judecătorilor și a avocaților generali, aproape 2000 de persoane se află în serviciul Curții de Justiție. Cea mai mare parte a acestora au statutul de funcționari; ceilalți sunt fie agenți temporari, fie agenți contractuali. Aproximativ jumătate din personal lucrează în serviciile lingvistice (interpretare și, în principal, traducere); o pătrime lucrează în cabinetele Membrilor instituției, iar restul de o pătrime în diferitele servicii (grefe, bibliotecă, cercetare și documentare, personal, finanțe, informatică, serviciul intern, presă și informare etc.).

Formarea profesională joacă un rol deosebit în gestionarea acestor resurse umane. Aceasta constituie nu numai un instrument necesar pentru a le permite funcționarilor și agenților să dispună de cunoștințele și de competențele necesare exercitării funcțiilor lor, ci este de asemenea luată în considerare în cadrul dezvoltării carierei.
Formarea lingvistică ocupă cea mai mare parte, ceea ce nu poate să surprindă într‑o instituție al cărei regim lingvistic se caracterizează printr‑un multilingvism integral. Astfel, din 21 000 de zile consacrate formării profesionale pentru tot personalul, mai mult de 4/5 au fost consacrate formării lingvistice. Celălalt mare domeniu de formare îl constituie formarea birotică și informatică ce se adresează funcționarilor și agenților nou‑recrutați, precum și personalului în funcție care trebuie să se adapteze la utilizarea în continuă creștere în cadrul Curții a noilor tehnologii informaționale.

 
 

brique

   
   

Pentru a răspunde acestor necesități de formare, au fost prevăzute nu mai puțin de 14 săli de cursuri cu o suprafață totală mai mare de 560 m2, care dispun de peste 200 de locuri. Aceste săli găzduiesc și personal aparținând celorlalte instituții comunitare instalate la Luxemburg, întrucât formările sunt în general organizate în comun de toate aceste instituții.

 
       
 

 Accesul la bibliotecă

 
       
pixel corner-cour

De la primele schițe ale proiectului arhitectural s‑a acordat o atenție deosebită conceperii bibliotecii noului Palat cu obiectivul de a pune pe deplin în valoare bogăția colecțiilor sale și instrumentele documentare.

Cu ieșire spre Galerie, pe o lungime de 70 de metri și desfășurându‑se pe toată înălțimea acesteia, biblioteca ocupă de acum înainte, în centrul complexului imobiliar al instituției, o poziție strategică, ce corespunde perfect vocației sale. Aceasta face astfel accesibile resursele fondurilor sale, fără îndoială unice în Europa, atât juriștilor care lucrează în cadrul instituției, cât și cercetătorilor externi de nivel ridicat cărora li se permite, la cerere, accesul la bibliotecă.

Sala de lectură, repartizată pe trei niveluri, este un spațiu primitor și călduros, spre deosebire de ideea de austeritate prea des asociată aceleia de bibliotecă, dar este în egală măsură un loc calm și odihnitor, propice studiului și cercetării.

 
 

brique

   
   

La nivelul 00, utilizatorul este întâmpinat de echipa helpdesk, ce îi va furniza sfaturi și asistență. În același loc, utilizatorul va putea consulta el însuși catalogul electronic, precum și celelalte surse electronice de informare care îi sunt puse la dispoziție.

La același nivel se găsește colecția așa‑zisă „de referință" care conține operele de drept al Uniunii cele mai solicitate. De asemenea, acolo se găsesc colecțiile de monografii, seriile integrale ale revistelor de drept al Uniunii și noile achiziții accesibile pe rafturi ad-hoc.

Deosebit de remarcabilă este posibilitatea de a avea acces direct, prin intermediul rafturilor rotative, la fasciculele anului în curs ale revistelor juridice la care este abonată biblioteca și care provin din toate țările din Europa și din alte țări și al căror număr depășește în prezent 900.

La nivelul 01 sunt oferite spre consultare colecțiile de teoria generală a dreptului, de drept comparat și de drept internațional și o parte a colecțiilor de drept național al statelor membre, cealaltă parte fiind accesibilă la nivelul 02.

 
       

pixel      

Bibliotecă

fleche D

Accesul la bibliotecă     
       
   

Astfel, un total de aproximativ 70000 de volume aranjate pe mai bine de 3500 de metri liniari de etajere sunt oferite accesului direct al utilizatorilor bibliotecii. Totuși, acestea nu reprezintă decât o parte a bogăției sale, întrucât 80000 de alte volume - literatură referitoare la drepturile anumitor state terțe, serii complete de periodice (jurnale oficiale ale statelor membre, repertorii de jurisprudență) și dicționare - sunt depozitate în spațiile din Turnul B al complexului, accesibile direct prin intermediul unei pasarele de la nivelul 01 al sălii de lectură.

 
 

brique

   
   

Pentru ca utilizatorii să profite în cele mai bune condiții de aceste fonduri, sala de lectură este dotată cu aproximativ 80 de posturi de lucru, confortabile și ergonomice, repartizate pe cele trei niveluri. Printre utilizatorii cei mai asidui îi amintim pe colaboratorii Membrilor celor două instanțe ale Uniunii, precum și pe juriștii Direcției cercetare și documentare, care constituie al doilea pilon al direcției generale din care face parte biblioteca. Astfel, aceștia din urmă, în cadrul misiunii lor de asistență în activitatea jurisdicțională, sunt chemați în mod frecvent să aprofundeze teme de drept al Uniunii, internațional și comparat destinate să alimenteze reflecția care precedă decizia judiciară. Biblioteca și cercetarea și documentarea trăiesc astfel în simbioză, studiile efectuate de unitatea de cercetare și documentare fiind realizate în principal pe baza materialelor furnizate de bibliotecă.

Instalarea bibliotecii în noile sale spații marchează o etapă importantă în dezvoltarea acesteia, permițându‑i să optimizeze utilizarea bogăției de care dispune și furnizându‑i spațiul pe care îl impune explozia literaturii juridice, în special în domeniul dreptului Uniunii.