Galerija
     
       

pixel

corner-cour

pixelGalerija, zasnovana kot ulica v stavbi, ki je dolga 300 metrov, široka 8 metrov in visoka 9,85 metra in nad katero se dviga steklena streha, je arhitekturna rešitev, ki daje trem stavbam, ki so bile prvotni sodni palači priključene v 80.  in 90. letih prejšnjega stoletja, veliko zračnosti ter zagotavlja povezavo med sodiščema in vsemi službami.
Galerija namreč povezuje nove in stare stavbe. Galerija omogoča tudi dostop do obeh stolpov, obroča, razpravnih dvoran stare sodne palače in knjižnice.

 
 

brique

   
   

Galerija tako zagotavlja delovanje celotnega kompleksa. V njej so poleg prostorov storitvenih dejavnosti (banka, trafika, samopostrežna restavracija) tudi knjižnica in prostori za strokovno usposabljanje.

 
       

Galerija

 

Galerija

 

fleche H

fleche G

Galerija

   

fleche B

Dostop do učilnic

   

Dostop do učilnic

       
 

 Dostop do učilnic

 
       

pixel

corner-cour

pixelNa Sodišču je poleg sodnikov in generalnih pravobranilcev zaposlenih skoraj 2000 oseb. Največ je uradnikov, drugi so bodisi začasni uslužbenci bodisi pogodbeni uslužbenci. Približno polovica osebja dela v jezikovnih službah (na oddelku za tolmačenje in predvsem v prevajalski službi), četrtina opravlja delo v kabinetih članov institucije, druga četrtina pa je zaposlena v različnih službah (sodnih tajništvih, knjižnici, službi za raziskave in dokumentacijo, kadrovski službi, finančni službi, službi za informacijske tehnologije, na oddelku za operativno-tehnične zadeve, v službi za medije in informacije itd.).

Strokovno usposabljanje ima veliko vlogo pri upravljanju človeških virov. Ni le pomembno sredstvo, ki uradnikom in uslužbencem omogoča pridobivanje znanj in sposobnosti, potrebnih za opravljanje njihovih nalog, ampak se upošteva tudi pri karierni poti zadevnih oseb.
Jezikovno usposabljanje predstavlja največji del strokovnega usposabljanja, kar ni presenetljivo za institucijo, za jezikovno ureditev katere je značilna večjezičnost. Zato je od 21.000 dni, ki so skupno namenjeni strokovnemu usposabljanju, več kot 4/5 namenjenih jezikovnemu usposabljanju. Drugo veliko področje usposabljanja je usposabljanje na področju pisarniškega dela in računalništva, ki je namenjeno na novo zaposlenim uradnikom in uslužbencem ter že zaposlenemu osebju, ki se mora naučiti uporabljati nove informacijske tehnologije, katerih uporaba se na Sodišču stalno povečuje.

 
 

brique

   
   

Da bi zadovoljili potrebe po usposabljanju, je bilo predvidenih kar 14 učilnic v skupni površini več kot 560 m2 z več kot dvesto sedeži. Te učilnice so na voljo tudi osebju iz drugih institucij Skupnosti v Luxembourgu, saj so usposabljanja po navadi organizirana skupno za vse te institucije.

 
       
 

 Dostop do knjižnice

 
       

pixel

corner-cour

pixelOd prvih načrtov arhitekturnega projekta je bila posebna pozornost namenjena taki zasnovi knjižnice nove sodne palače, ki bi omogočila opaznost celotnega bogastva knjižničnih zbirk in dokumentarnega gradiva. Knjižnica je ob galeriji v dolžino meri 70 metrov, njena višina pa je enaka višini galerije in ima strateško lego v središču stavbnega kompleksa institucije, ki ustreza njenemu namenu. Njeno gradivo, nedvomno edinstveno v Evropi, je na voljo tako pravnikom, ki delujejo v okviru institucije, kot tudi zunanjim raziskovalcem, ki pridobijo predhodno odobritev.
Čitalnica, razdeljena v tri nadstropja, je v nasprotju z ustaljeno predstavo o strogosti knjižnic prijeten prostor, miren in pomirjajoč, primeren za študijsko in raziskovalno dejavnost.

 
 

brique

   
   

V pritličju uporabniku pomaga t. i. skupina helpdesk, ki mu ponuja nasvete in pomoč. Na istem mestu ima uporabnik na voljo spletni katalog ter druge dostopne elektronske vire informacij. V istem nadstropju je t. i. zbirka „referenčnega gradiva", v kateri so najbolj iskana dela o pravu Unije. V njej so tudi zbirke monografij, celotne zbirke periodičnih glasil prava Unije in novo knjižnično gradivo, dostopno na predstavitvenih stojalih.
Zlasti pomemben je neposreden dostop - na vrtečih se omarah - do zbirke revij in periodičnih pravnih glasil tekočega leta, na katere je naročena knjižnica in ki prihajajo iz vseh evropskih in tretjih držav ter katerih število trenutno presega 900.

V prvem nadstropju so na voljo zbirke o splošni teoriji prava, primerjalnem in mednarodnem pravu ter del zbirk prava držav članic, drugi del pa je na voljo v drugem nadstropju.

 
       

pixel      

Dostop do knjižnice

fleche D

Dostop do knjižnice     

       
   

Uporabniki knjižnice imajo tako neposreden dostop do skupaj približno 70.000 zvezkov, razvrščenih na več kot 3500 metrih polic. Vendar je to le del njenega bogatega knjižničnega gradiva, saj je skoraj 80.000 drugih zvezkov – ki se delijo na literaturo, povezano s pravnimi redi nekaterih tretjih držav, celovite zbirke periodičnih glasil (uradni listi držav članic, zbirke odločb) in slovarje – shranjenih v prostorih stolpa B, dostopnih neposredno skozi prehod, ki vodi iz čitalnice v prvem nadstropju.

 
 

brique

   
   

Da bi lahko uporabniki čim bolje koristili gradivo, ima čitalnica približno 80 udobnih in ergonomsko oblikovanih delovnih mest, razporejenih v treh nadstropjih. Med najbolj rednimi uporabniki so sodelavci članov obeh sodišč Unije ter pravniki službe za raziskave in dokumentacijo, ki sestavlja drugi steber generalnega direktorata, v katerega spada knjižnica. Slednji morajo namreč zaradi svoje pomoči pri izvajanju sodne dejavnosti pogosto poglobiti znanje prava Unije, mednarodnega in primerjalnega prava, potrebnega pri razpravljanju in posvetovanju pred izdajo sodne odločbe. Knjižnica ter služba za raziskave in dokumentacijo delujeta v simbiozi, saj so študije slednje opravljene v glavnem na podlagi gradiva, ki ji ga priskrbi prva.

Postavitev knjižnice v nove prostore je pomemben korak v njenem razvoju, saj ji to omogoča najprimernejšo uporabo njenega bogatega knjižničnega gradiva in prostor, ki ga zahteva silovit razmah pravne literature, zlasti o pravu Unije.