Πρόγραμμα συνεδριάσεων – Βοήθεια

Το πρόγραμμα συνεδριάσεων περιλαμβάνει τις συνεδριάσεις που ορίζονται ενώπιον του Δικαστηρίου, του Γενικού Δικαστηρίου για την τρέχουσα εβδομάδα και τις τέσσερις επόμενες εβδομάδες. 

Πώς χρησιμοποιείται το πρόγραμμα αυτό;

Υφίστανται διάφοροι τρόποι για την πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία διεξαγωγής των προβλεπομένων συνεδριάσεων ενώπιον των τριών δικαιοδοτικών οργάνων:

  • για τις συνεδριάσεις που διεξάγονται σε συγκεκριμένη ημερομηνία, κάνετε κλικ στην ημερομηνία, (a)
  • για μια συγεκριμένη συνεδρίαση, κάνετε κλικ στη λέξη "Πρόγραμμα" για να καλέσετε το μενού "Αναζήτηση συνεδριάσεως", που σας παρέχει τη δυνατότητα για σχετική αναζήτηση, (b)
  • για το σύνολο των συνεδριάσεων της τρέχουσας εβδομάδας και των τεσσάρων επομένων εβδομάδων, στο μενού "Αναζήτηση συνεδριάσεως" κάνετε κλικ στο τετραγωνίδιο "Αναζήτηση", χωρίς να προσδιορίσετε κριτήρια αναζητήσεως. (c)

Στον κατάλογο συνεδριάσεων που θα εμφανιστεί, ένας σύνδεσμος (link) δίπλα από τον αριθμό της υποθέσεως παρέχει τη δυνατότητα προσβάσεως στα διάφορα σχετικά με αυτήν έγγραφα που είναι διαθέσιμα στη βάση δεδομένων της νομολογίας.

Ο σύνδεσμος "Πληροφορίες για τις δικαστικές διακοπές" στο μενού "Αναζήτηση συνεδριάσεως" οδηγεί σε πίνακα των περιόδων κατά τις οποίες δεν διεξάγονται συνεδριάσεις.

calendrier-el