Kohtuistungite kalender - Abi

Kohtuistungite kalendris on ära toodud Euroopa Kohtu, Üldkohtu istungite toimumise ajad jooksval nädalal ning nelja nädala kohta ette.

Kuidas kalendrit kasutada?

Kolme kohtuinstantsi planeeritud kohtuistungeid võib otsida mitmel viisil:

  • konkreetsel päeval toimuva kohtuistungi teadasaamiseks klikake kuupäeval (a),
  • konkreetse kohtuistungi teadasaamiseks klikake sõnal „Kalender", et pääseda otsingulehele nimega „Kohtuistungi otsing", kus saate otsida (b),
  • kõikide jooksva nädala ja nelja järgmise nädala kohtuistungite teadasaamiseks klikake otsingulehel „Kohtuistungi otsing" nupul „Otsing", määratlemata otsingukriteeriume (c).

Nii saadud kohtuistungite loetelus võib kohtuasja numbril klikates tutvuda erinevate dokumentidega, mis seda kohtuasja puudutavad ja mis on kättesaadavad kohtupraktika andmebaasis.

Link „Teave kohtu puhkuste kohta" otsingulehel „Kohtuistungi otsing" avab nende ajavahemike loetelu, mil kohtuistungeid ei toimu.

calendrier-et