Kalendarz rozpraw - Pomoc

Kalendarz rozpraw wymienia rozprawy wyznaczone przed Trybunałem Sprawiedliwości, Sądem oraz Sądem w danym tygodniu i w okresie następnych czterech tygodni.

Jak używać kalendarza?

W celu uzyskania informacji o rozprawach wyznaczonych przed wskazanymi sądami należy:

  • w przypadku rozpraw wyznaczonych na dany dzień - kliknąć na datę (a),
  • w przypadku konkretnej rozprawy - kliknąć na słowo „Kalendarz", aby pojawił się formularz „Wyszukiwanie rozpraw", który pozwala na wyszukanie konkretnej rozprawy (b),
  • w przypadku wszystkich rozpraw wyznaczonych w danym tygodniu i w okresie kolejnych czterech tygodni - kliknąć w formularzu „Wyszukiwanie rozpraw" na ikonę „Wyszukiwanie" bez wprowadzania żadnych kryteriów wyszukiwania (c).

W uzyskanej w ten sposób liście rozpraw numer sprawy stanowi link, który pozwala na dostęp do różnych dokumentów dotyczących tej sprawy, dostępnych w bazie danych orzecznictwa.

Zawarty w formularzu link „Informacje dotyczące urlopów sędziowskich" odsyła do wykazu okresów, w których nie odbywają się posiedzenia.

calendrier-pl