Įvairūs dokumentai

Šioje rubrikoje skelbiami dokumentai, susiję su Europos Sąjungos teismine institucija ir teisminės sistemos vystymusi


ES teismų sistemos reforma

2015.12.16 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2015/2422, kuriuo iš dalies keičiamas Protokolas Nr. 3 dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto

 2014.10.13 Atsakymas į Tarybai pirmininkaujančios Italijos Respublikos prašymą pateikti naujus pasiūlymus, kad būtų galima palengvinti užduotį - Taryboje pasiekti susitarimą dėl Europos Sąjungos Bendrojo Teismo teisėjų skaičiaus padidinimo tvarkos

 2014.10.13 Argumentai

 2014.10.13 Numatomos Bendrojo Teismo pastiprinimo išlaidos 


Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 255 straipsnyje numatytas komitetas

 18/07/2022 Septintoji Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 255 straipsnyje numatyto komiteto veiklos ataskaita. 
Prieinamas: lang fr  pdf icon

 16/01/2020 Šeštoji Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 255 straipsnyje numatyto komiteto veiklos ataskaita. 
Prieinamas: lang fr  pdf icon

2018.02.28 Penktoji Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 255 straipsnyje numatyto komiteto veiklos ataskaita.
Prieinamas
: lang fr pdf icon

2017.12.08 TARYBOS SPRENDIMAS (ES, Euratomas) 2017/2262 2017 m. gruodžio 4 d. kuriuo skiriami Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 255 straipsnyje numatyto komiteto nariai

2017.02.10 Ketvirtas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 255 straipsnyje numatyto komiteto veiklos ataskaita.
Prieinamas:
lang fr pdf icon

2014.02.12 TARYBOS SPRENDIMAS 2014 m. vasario 11 d. kuriuo skiriami Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 255 straipsnyje numatyto komiteto nariai

2013.12.13 Trečiasis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 255 straipsnyje numatyto komiteto veiklos ataskaita.
Prieinamas: lang fr pdf icon

2013.01.22 Antroji Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 255 straipsnyje numatyto komiteto veiklos ataskaita.
Prieinamas: lang fr pdf icon

2011.02.17 Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 255 straipsnyje numatyto komiteto veiklos ataskaita.
Prieinamas: lang fr pdf icon

2010.01.26 Rekomendacijos dėl SESV 255 straipsnyje numatyto komiteto sudėties pdf icon


Europos Sąjungos prisijungimas prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos

2011.01.24 Europos žmogaus teisių teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo pirmininkų bendras pranešimas, priimtas po dviejų teismų atstovų susitikimo 2011 m. sausio mėnesį.
Prieinamas: Déclaration commune en français Joint declaration in English pdf icon

2010.05.05 Europos Sąjungos Teisingumo Teismo mintys apie tam tikrus Europos Sąjungos prisijungimo prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos aspektus pdf icon