Různé dokumenty

V tomto oddíle jsou zveřejňovány dokumenty týkající se soudního orgánu a vývoje soudního systému Evropské unie.


Reforma soudního systému EU

Žádost předložená Soudním dvorem na základě čl. 281 druhého pododstavce Smlouvy o fungování Evropské unie za účelem změny Protokolu č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie

 16/12/2015 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2015/2422 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění Protokol č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie

 13/10/2014 Odpověď na výzvu italského předsednictví Rady k předložení nových návrhů v zájmu snadnějšího dosažení dohody na půdě Rady o podmínkách zvýšení počtu soudců Tribunálu Evropské unie

 13/10/2014 Přehled argumentů

 13/10/2014 Odhadované náklady na posílení Tribunálu 


Výbor upravený v článku 255 Smlouvy o fungování Evropské unie

 18/07/2022 Sedmá zpráva o činnosti výboru upraveného v článku 255 Smlouvy o fungování Evropské unie. 
Dostupné v: lang fr  pdf icon

fleche D 15/12/2021 Rozhodnutí Rady (EU) 2021/2232 ze dne 14. prosince 2021 o jmenování členů výboru stanoveného v článku 255 Smlouvy o fungování Evropské unie

 16/01/2020 Šestá zpráva o činnosti výboru upraveného v článku 255 Smlouvy o fungování Evropské unie. 
Dostupné v: lang fr  pdf icon

28/02/2018 Pátá zpráva o činnosti výboru upraveného v článku 255 Smlouvy o fungování Evropské unie.
Dostupné v: lang fr pdf icon

08/12/2017 ROZHODNUTÍ RADY (EU, Euratom) 2017/2262 ze dne 4. prosince 2017 o jmenování členů výboru stanoveného v článku 255 Smlouvy o fungování Evropské unie

10/02/2017 Čtvrtý zpráva o činnosti výboru upraveného v článku 255 Smlouvy o fungování Evropské unie .
Dostupné v: lang fr pdf icon

12/02/2014 ROZHODNUTÍ RADY ze dne 11. února 2014 o jmenování členů výboru stanoveného v článku 255 Smlouvy o fungování Evropské unie

1413/12/2013 Třetí zpráva o činnosti výboru upraveného v článku 255 Smlouvy o fungování Evropské unie .
Dostupné v: lang fr pdf icon

22/01/2013 Druhá zpráva o činnosti výboru upraveného v článku 255 Smlouvy o fungování Evropské unie .
Dostupné v: lang fr pdf icon

17/02/2011 Zpráva o činnosti výboru upraveného v článku 255 Smlouvy o fungování Evropské unie .
Dostupné v: lang fr pdf icon

26/01/2010 Doporučení ke složení výboru upraveného v článku 255 SFEU pdf icon


Přistoupení Evropské unie k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod

24/01/2011 Společné sdělení předsedů Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora Evropské unie v návaznosti na setkání mezi oběma soudními orgány v lednu 2011.
Dostupné v: Déclaration commune en français Joint declaration in English pdf icon

05/05/2010 Diskuzní dokument Soudního dvora Evropské unie o některých aspektech přistoupení Evropské unie k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod pdf icon