Forskellige dokumenter

Dokumenter, der er af interesse for domstolsinstitutionen og udviklingen i Den Europæiske Unions domstolsordning, offentliggøres under denne rubrik.


Reform af EU’s domstolssystem

Begæring fremsat af Domstolen i henhold til artikel 281, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med henblik på en ændring af protokol (nr. 3) vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol

 16/12/2015 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2015/2422 af 16. december 2015 om ændring af protokol nr. 3 vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol

 13/10/2014 Svar på det italienske rådsformandskabs opfordring til at fremsætte nye forslag med henblik på at gøre det lettere at indgå en aftale i Rådet om retningslinjerne for en forøgelse af antallet af dommere ved Den Europæiske Unions Ret

 13/10/2014 Begrundelse

 13/10/2014 Forventede udgifter til styrkelsen af Retten 


Udvalget, der er nedsat i henhold til artikel 255 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

 18/07/2022 Syvende aktivitetsrapport fra det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 255 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. 
Tilgængelig på: lang fr  pdf icon

fleche D 15/12/2021 Rådets afgørelse (EU) 2021/2232 af 14. december 2021 om udpegelse af medlemmerne af det udvalg, der er omhandlet i artikel 255 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

 16/01/2020 Sjette aktivitetsrapport fra det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 255 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. 
Tilgængelig på: lang fr  pdf icon

28/02/2018 Femte aktivitetsrapport fra det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 255 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.
Tilgængelig på: lang fr pdf icon

08/12/2017 RÅDETS AFGØRELSE (EU, Euratom) 2017/2262 af 4. december 2017 om udpegelse af medlemmerne af det udvalg, der er omhandlet i artikel 255 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

10/02/2017 Fjerde aktivitetsrapport fra det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 255 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.
Tilgængelig på: lang fr pdf icon

12/02/2014 RÅDETS AFGØRELSE af 11. februar 2014 om udpegelse af medlemmerne af det udvalg, som er omhandlet i artikel 255 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

13/12/2013 Tredje aktivitetsrapport fra det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 255 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.
Tilgængelig på: lang fr pdf icon

22/01/2013 Anden aktivitetsrapport fra det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 255 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.
Tilgængelig på: lang fr pdf icon

17/02/2011 Aktivitetsrapport fra det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 255 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.
Tilgængelig på: lang fr pdf icon

26/01/2010 Henstilling vedrørende sammensætningen af det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 255 TEUF pdf icon


Den Europæiske Unions tiltrædelse af den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder

24/01/2011 Fælles meddelelse fra præsidenten for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og præsidenten for Den Europæiske Unions Domstol efter mødet mellem de to retsinstanser i januar 2011.
Tilgængelig på: Déclaration commune en français Joint declaration in English pdf icon

05/05/2010 Den Europæiske Unions Domstols arbejdsdokument om visse aspekter af Den Europæiske Unions tiltrædelse af den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder pdf icon