Razni dokumenti

U ovoj rubrici objavljuju se dokumenti koji se odnose na sudsku instituciju i razvoj sudskog sustava Europske unije.


Reforma pravosudnog sustava EU-a

 16/12/2015 Uredba (EU, Euratom) 2015/2422 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o izmjeni Protokola br. 3 o Statutu Suda Europske unije

 13/10/2014 Odgovor na poziv talijanskog predsjedništva Vijeća za podnošenje novih prijedloga kako bi se olakšala zadaća postizanja dogovora u Vijeću o detaljima povećanja broja sudaca Općeg suda Unije

 13/10/2014 Popis argumenata

 13/10/2014 Procjena troška povećanja broja sudaca Općeg suda 


Odbor predviđen člankom 255. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

 16/01/2020 Šesto izvješće o radu odbora predviđenog člankom 255. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. 
Dostupno na: lang fr  pdf icon

28/02/2018 Peto izvješće o radu odbora predviđenog člankom 255. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.
Dostupno na: lang fr pdf icon

08/12/2017 ODLUKA VIJEĆA (EU, Euratom) 2017/2262 od 4. prosinca 2017. o imenovanju članova odbora predviđenog u članku 255. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

10/02/2017 Četvrto izvješće o radu odbora predviđenog člankom 255. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.
Dostupno na: lang fr pdf icon

12.02.2014 ODLUKA VIJEĆA od 11. veljače 2014. o imenovanju članova odbora predviđenog u članku 255. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

13.12.2013 Treće izvješće o radu odbora predviđenog člankom 255. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.
Dostupno na: lang fr pdf icon

22.01.2013. Drugo izvješće o radu odbora predviđenog člankom 255. Ugovora o funkcioniranju Europske unije
Dostupno na:lang fr pdf icon

26.01.2010. Preporuka koja se odnosi na sastav odbora predviđenog člankom 255. UFEU-a lang fr pdf icon

17.02.2011. Izvješće o radu odbora predviđenog člankom 255. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.
Dostupno na: lang fr pdf icon


Pristupanje Europske unije Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

24.01.2011. Zajedničko priopćenje predsjednikâ Europskoga suda za ljudska prava i Suda Europske unije nakon sastanka dvaju sudova u siječnju 2011.
Dostupno na: Déclaration commune en français Joint declaration in English pdf icon

05.05.2010. Razmišljanja Suda Europske unije o određenim aspektima pristupanja Europske unije Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda lang fr pdf icon