Documente diverse

În această rubrică se publică documente care privesc instituția judiciară, precum și evoluția sistemului jurisdicțional al Uniunii Europene.


Reforma sistemului judiciar al UE

 16/12/2015 Regulamentul (UE, Euratom) 2015/2422 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2015 de modificare a Protocolului nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene

 13/10/2014 Răspuns la invitația președinției italiene a Consiliului de prezentare a unor propuneri noi pentru facilitarea sarcinii de obținere a unui acord în cadrul Consiliului cu privire la modalitățile unei majorări a numărului de judecători la Tribunalul Uniunii

 13/10/2014 Argumentare

 13/10/2014 Cost estimativ al consolidării Tribunalului 


Comitetul prevăzut la articolul 255 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

 16/01/2020 Al șaselea raport de activitate al comitetului prevăzut la articolul 255 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. 
Disponibilă în: lang fr  pdf icon

28/02/2018 Al cincilea raport de activitate al comitetului prevăzut la articolul 255 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
Disponibilă în: lang fr pdf icon

08/12/2017 DECIZIA (UE, Euratom) 2017/2262 A CONSILIULUI din 4 decembrie 2017 de desemnare a membrilor comitetului prevăzut la articolul 255 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

10/02/2017 Al patrulea raport de activitate al comitetului prevăzut la articolul 255 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
Disponibilă în: lang fr pdf icon

12/02/2014 DECIZIA CONSILIULUI din 11 februarie 2014 de desemnare a membrilor comitetului prevăzut la articolul 255 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

13/12/2013 Al treilea raport de activitate al comitetului prevăzut la articolul 255 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
Disponibilă în: lang fr pdf icon

22/01/2013 Al doilea raport de activitate al comitetului prevăzut la articolul 255 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
Disponibilă în: lang fr pdf icon

17/02/2011 Raport de activitate al comitetului prevăzut la articolul 255 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
Disponibilă în: lang fr pdf icon

26/01/2010 Recomandare privind compunerea comitetului prevăzut la articolul 255 TFUE pdf icon


Aderarea Uniunii Europene la Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale

24/01/2011 Comunicare comună a președinților Curții Europene a Drepturilor Omului și Curții de Justiție a Uniunii Europene, cu ocazia întâlnirii celor două instanțe organizate în ianuarie 2011.
Disponibilă în: Déclaration commune en français Joint declaration in English pdf icon

05/05/2010 Document de reflecție al Curții de Justiție a Uniunii Europene cu privire la unele aspecte ale aderării Uniunii Europene la Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale pdf icon