Documente diverse

În această rubrică se publică documente care privesc instituția judiciară, precum și evoluția sistemului jurisdicțional al Uniunii Europene.


Reforma sistemului judiciar al UE

 Solicitare formulată de Curtea de Justiție, în temeiul articolului 281 al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în vederea modificării Protocolului nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene

 16/12/2015 Regulamentul (UE, Euratom) 2015/2422 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2015 de modificare a Protocolului nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene

 13/10/2014 Răspuns la invitația președinției italiene a Consiliului de prezentare a unor propuneri noi pentru facilitarea sarcinii de obținere a unui acord în cadrul Consiliului cu privire la modalitățile unei majorări a numărului de judecători la Tribunalul Uniunii

 13/10/2014 Argumentare

 13/10/2014 Cost estimativ al consolidării Tribunalului 


Comitetul prevăzut la articolul 255 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

 18/07/2022 Al șaptelea raport de activitate al comitetului prevăzut la articolul 255 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. 
Disponibilă în: lang fr  pdf icon

 16/01/2020 Al șaselea raport de activitate al comitetului prevăzut la articolul 255 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. 
Disponibilă în: lang fr  pdf icon

28/02/2018 Al cincilea raport de activitate al comitetului prevăzut la articolul 255 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
Disponibilă în: lang fr pdf icon

08/12/2017 DECIZIA (UE, Euratom) 2017/2262 A CONSILIULUI din 4 decembrie 2017 de desemnare a membrilor comitetului prevăzut la articolul 255 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

10/02/2017 Al patrulea raport de activitate al comitetului prevăzut la articolul 255 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
Disponibilă în: lang fr pdf icon

12/02/2014 DECIZIA CONSILIULUI din 11 februarie 2014 de desemnare a membrilor comitetului prevăzut la articolul 255 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

13/12/2013 Al treilea raport de activitate al comitetului prevăzut la articolul 255 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
Disponibilă în: lang fr pdf icon

22/01/2013 Al doilea raport de activitate al comitetului prevăzut la articolul 255 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
Disponibilă în: lang fr pdf icon

17/02/2011 Raport de activitate al comitetului prevăzut la articolul 255 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
Disponibilă în: lang fr pdf icon

26/01/2010 Recomandare privind compunerea comitetului prevăzut la articolul 255 TFUE pdf icon


Aderarea Uniunii Europene la Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale

24/01/2011 Comunicare comună a președinților Curții Europene a Drepturilor Omului și Curții de Justiție a Uniunii Europene, cu ocazia întâlnirii celor două instanțe organizate în ianuarie 2011.
Disponibilă în: Déclaration commune en français Joint declaration in English pdf icon

05/05/2010 Document de reflecție al Curții de Justiție a Uniunii Europene cu privire la unele aspecte ale aderării Uniunii Europene la Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale pdf icon