Raznovrstni dokumenti

V tej rubriki so objavljeni dokumenti, ki so pomembni za Sodišče in za razvoj sodnega sistema Evropske unije.


Reforma sodnega sistema EU

 Zahteva Sodišča na podlagi člena 281, drugi odstavek, Pogodbe o delovanju Evropske unije za spremembo Protokola št. 3 o Statutu Sodišča Evropske unije

 16/12/2015 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2015/2422 zo 16. decembra 2015, ktorým sa mení Protokol č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie

 13/10/2014 Odgovor na poziv italijanskega predsedstva Sveta za predložitev novih predlogov, ki bi v Svetu olajšali doseči dogovor o tem, kako povečati število sodnikov Splošnega sodišča Evropske unije

 13/10/2014 Obrazložitev

 13/10/2014 Ocena stroškov okrepitve Splošnega sodišča 


Odbor, predviden v členu 255 Pogodbe o delovanju Evropske unije

 18/07/2022 Sedmo poročilo o delu odbora, predvidenega v členu 255 Pogodbe o delovanju Evropske unije. 
Na voljo v jezikih: lang fr  pdf icon

 16/01/2020 Šesto poročilo o delu odbora, predvidenega v členu 255 Pogodbe o delovanju Evropske unije. 
Na voljo v jezikih: lang fr  pdf icon

28/02/2018 Peto poročilo o delu odbora, predvidenega v členu 255 Pogodbe o delovanju Evropske unije.
Na voljo v jezikih: lang fr pdf icon

08/12/2017 SKLEP SVETA (EU, Euratom) 2017/2262 z dne 4. decembra 2017 o imenovanju članov odbora iz člena 255 Pogodbe o delovanju Evropske unije

10/02/2017 Četrti poročilo o delu odbora, predvidenega v členu 255 Pogodbe o delovanju Evropske unije.
Na voljo v jezikih: lang fr pdf icon

12/02/2014 SKLEP SVETA z dne 11. februarja 2014 o imenovanju članov odbora iz člena 255 Pogodbe o delovanju Evropske unije

13/12/2013 Tretje poročilo o delu odbora, predvidenega v členu 255 Pogodbe o delovanju Evropske unije.
Na voljo v jezikih: lang fr pdf icon

22/01/2013 Drugo poročilo o delu odbora, predvidenega v členu 255 Pogodbe o delovanju Evropske unije.
Na voljo v jezikih: lang fr pdf icon

17/02/2011 Poročilo o delu odbora, predvidenega v členu 255 Pogodbe o delovanju Evropske unije.
Na voljo v jezikih: lang fr pdf icon

26/01/2010 Priporočilo, ki se nanaša na sestavo odbora, predvidenega v členu 255 PDEU pdf icon


Pristop Evropske unije k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin

24/01/2011 Skupna izjava predsednikov Evropskega sodišča za človekove pravice in Sodišča Evropske unije po srečanju obeh sodišč januarja 2011.
Na voljo v jezikih: Déclaration commune en français Joint declaration in English pdf icon

05/05/2010 Razmišljanja Sodišča Evropske unije o nekaterih vidikih pristopa Evropske unije k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin pdf icon