5 години Съд на публичната служба

Прессъобщение

Снимки от събитието

 

Материалите от семинара са публикувани изцяло. За повече информация можете да се обърнете към секретариата на Съда на публичната служба: tfp.greffe@curia.europa.eu

Enregistrer