CURIA
rss
geavanceerd zoeken
5 jaar Gerecht voor ambtenarenzaken

Perscommuniqué

Foto's van het evenement

 

De notulen van het colloquium zijn integraal weergegeven in een publicatie. Meer informatie is beschikbaar bij de griffie van het Gerecht voor ambtenarenzaken, die bereikbaar is op het volgende e-mailadres: tfp.greffe@curia.europa.eu

 

Enregistrer

.