e-Curia

e-Curia button version2

Το e-Curia είναι μια εφαρμογή πληροφορικής του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης προοριζόμενη για τους δικηγόρους και τους εκπροσώπους των κρατών μελών και των θεσμικών και άλλων οργάνων και οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τους παρέχει τη δυνατότητα  να καταθέτουν αποκλειστικώς με  ηλεκτρονικό τρόπο διαδικαστικά έγγραφα στις Γραμματείες των δύο δικαιοδοτικών οργάνων της Ένωσης καθώς και να παραλαμβάνουν τέτοια έγγραφα.

 

Αίτηση προσβάσεως

Κατάθεση διαδικαστικών εγγράφων

Παραλαβή των προς επίδοση εγγράφων

Μελέτη του ιστορικού της καταθέσεως και της επιδόσεως δικογράφων

Ενημέρωση των προσωπικών πληροφοριών και δήλωση στοιχείων βοηθού


 

Αίτηση προσβάσεως

Για να μπορούν να χρησιμοποιούν τις δυνατότητες του συστήματος e-Curia, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ζητήσουν τη δημιουργία λογαριασμού μέσω ενός ηλεκτρονικού εντύπου αιτήσεως προσβάσεως. Προς τούτο, πρέπει να αποστείλουν ταχυδρομικώς στη Γραμματεία του οικείου δικαιοδοτικού οργάνου το έντυπο αιτήσεως δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η οικεία Γραμματεία εξετάζει κάθε αίτηση δημιουργίας λογαριασμού προσβάσεως, πράγμα το οποίο μπορεί να διαρκέσει μερικές ημέρες. Σε περίπτωση αποδοχής της αιτήσεως, αποστέλλονται στον αιτούντα με χωριστά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ένας κωδικός αναγνωρίσεως χρήστη και ένα προσωρινό συνθηματικό. Η χρήση του e-Curia είναι δωρεάν.

 Βλ., επίσης: - επίδειξη βίντεο

Κατάθεση διαδικαστικών εγγράφων

Τα διαδικαστικά έγγραφα πρέπει να κατατίθενται σε μορφότυπο PDF. Τα κατατιθέμενα ηλεκτρονικά αρχεία δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 30 MBytes. Δεν είναι αναγκαίο τα έγγραφα να φέρουν χειρόγραφη υπογραφή. Επομένως, ο χρήστης μπορεί απλώς να δημιουργήσει το έγγραφο PDF μέσω του λογισμικού του επεξεργασίας κειμένου. Αν είναι απαραίτητο, ο χρήστης μπορεί επίσης να επισυνάψει στο υπόμνημα ή στις γραπτές παρατηρήσεις του παραρτήματα ή/και συμπληρωματικά έγγραφα. Μόλις επικυρωθεί η αποστολή των εγγράφων, η σχετική κατάθεση καταχωρίζεται από την ως άνω εφαρμογή και αποστέλλεται στον χρήστη ένα επιβεβαιωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Κατά συνέπεια, δεν απαιτείται η ταχυδρομική αποστολή του πρωτοτύπου του εγγράφου, αλλ' ούτε και η αποστολή επικυρωμένων αντιγράφων.

 Βλ., επίσης: - επίδειξη βίντεο

Παραλαβή των προς επίδοση εγγράφων

Όταν η Γραμματεία επιδίδει διαδικαστικό έγγραφο μέσω του e-Curia, αποστέλλεται στον παραλήπτη ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που τον ειδοποιεί σχετικώς, οπότε αυτός μπορεί να παραλάβει το επιδιδόμενο έγγραφο μέσω του e-Curia. Μόλις ο παραλήπτης μελετήσει το προς επίδοση έγγραφο, η Γραμματεία ενημερώνεται γι' αυτό. Εναλλακτικά, η σχετική επίδοση λογίζεται ότι συντελέστηκε 7 ημέρες μετά την αποστολή του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που τον ειδοποιεί γι' αυτήν.

 Βλ., επίσης: - επίδειξη βίντεο

Μελέτη του ιστορικού της καταθέσεως και της επιδόσεως δικογράφων

Ανά πάσα στιγμή  ο χρήστης μπορεί να μελετήσει το ιστορικό των επιδοθέντων εγγράφων, καθώς και εκείνο των δικογράφων που ο ίδιος έχει καταθέσει. Ένα πρόγραμμα αναζήτησης του παρέχει τη δυνατότητα να προβεί σε επιλογή μεταξύ των επιδοθέντων διαδικαστικών εγγράφων και των δικογράφων που ο ίδιος έχει καταθέσει.

Ενημέρωση των προσωπικών πληροφοριών και δήλωση στοιχείων βοηθού

Ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει το συνθηματικό του, τη διεύθυνσή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τη γλώσσα λειτουργίας του συστήματος στην περίπτωσή του. Σε περίπτωση που λησμονήσει τον κωδικό αναγνωρίσεως χρήστη ή το συνθηματικό του, μια διαδικασία τού παρέχει τη δυνατότητα υπενθυμίσεώς τους. Ο εκπρόσωπος διαδίκου μπορεί ακόμη να δηλώσει έναν ή περισσότερους βοηθούς οι οποίοι μπορούν να παραλαμβάνουν διαδικαστικά έγγραφα διαβιβαζόμενα από τις Γραμματείες. Ο εν λόγω βοηθός μπορεί επίσης να προετοιμάζει την κατάθεση δικογράφου, κατάθεση για την οποία απαιτείται στη συνέχεια επικύρωση εκ μέρους του εκπροσώπου του διαδίκου. 

 Για περισσότερες πληροφορίες: - εγχειρίδιο χρήστη pdf