e-Curia

e-Curia button version2

 

E-Curia on Euroopa Liidu Kohtu veebirakendus, mis võimaldab Euroopa Kohtusse ja Üldkohtusse esitatud kohtuasjade poolte esindajatel ning Euroopa Kohtusse esitatud eelotsusetaotluse raames liikmesriigi kohtutel vahetada kohtukantseleidega menetlusdokumente üksnes elektroonilisel teel.

 

Euroopa Kohtu 16. oktoobri 2018. aasta otsus menetlusdokumentide e-Curia rakenduse kaudu esitamise ja kättetoimetamise kohta

Üldkohtu 11. juuli 2018. aasta otsus menetlusdokumentide e-Curia rakenduse kaudu esitamise ja kättetoimetamise kohta

E-Curia rakenduse kasutustingimused

Kasutusjuhend 

   

Kasutajakonto avamise taotlus

E-Curia funktsioonide kasutamiseks tuleb esitada kasutajakonto avamise taotlus, kasutades ühte kasutajakonto avamise taotluse vormidest.

Kasutajakonto avamise kord erineb sõltuvalt sellest, kas kasutatakse tavamenetlust või erimenetlust.

Tavamenetlus võimaldab kasutajakonto avada, et esitada Euroopa Kohtule või Üldkohtule mis tahes menetlusdokumenti. Seda saab kasutada poole esindaja („esindaja“ kasutajakonto), või Euroopa Kohtusse eelotsusetaotluse esitamise raames isik, kes tegutseb liikmesriigi kohtu nimel („kohtu“ kasutajakonto), või isik, kes ei ole küll esindaja ega advokaat, kuid kellel on liikmesriigi menetlusnormide alusel õigus poolt esindada oma riigi kohtus („esindusõigusega isiku“ kasutajakonto). Selle taotluse menetlemiseks kulub paar päeva ja teid teavitatakse taotluse käigust e-kirja teel.

Erimenetlus on mõeldud kiireloomulise olukorra lahendamiseks ja see võimaldab avada ajutise kasutajakonto menetlusdokumendi esitamiseks üksnes Üldkohtule.

E-Curia rakenduse kasutamine on tasuta.

E-Curia rakenduse kasutamine Üldkohtus on kohustuslik.

 

 

Ülevaatlik tabel kasutajakontodest, mille kaudu on lubatud esitada menetlusdokumente Euroopa Liidu Kohtu kohtutesse tavamenetluses või erimenetluses

 

 

Tavamenetlus

(Kasutajakonto avamise taotlus)

Erimenetlus

(Kasutajakonto ajutine avamine menetlusdokumentide koheseks esitamiseks)

Ametikoht

Euroopa Kohus

Üldkohus

Euroopa Kohus

Üldkohus

Esindaja:
- Advokaat
- Esindaja
- Professor

Jah

Jah

Ei

Jah

Isik, kes ei ole küll esindaja ega advokaat, kuid kes võib siiski liikmesriigi menetlusnormide alusel esindada poolt eelotsusemenetluses liikmesriigi kohtus

Jah

Ei

Ei

Ei

Isik, kes tegutseb eelotsusemenetluses liikmesriigi kohtu nimel

Jah

Ei

Ei

Ei

 

 

Menetlusdokumentide esitamine

Menetlusdokumendid peavad olema esitatud PDF-formaadis. Esitatavate failide suurus ei tohi ületada 30 MB. Esitatud menetlusdokumentidele ei ole vaja omakäeliselt alla kirjutada. Kasutaja võib seega oma tekstitöötlusprogrammi abil lihtsalt koostada PDF-formaadis dokumendi. Vajaduse korral võib kasutaja lisada oma menetlusdokumendile ka lisasid ja/või täiendavaid dokumente. Niipea, kui saadetud menetlusdokumendid on kinnitatud, registreerib veebirakendus menetlusdokumendi esitamise ning kasutajale saadetakse selle kinnituseks e‑kiri. Dokumendi originaali ega selle tõestatud ärakirju ei ole seega vaja posti teel saata.

 

Kättetoimetamiseks saadetud menetlusdokumentide vastuvõtmine

Kui kohtukantselei toimetab menetlusdokumendi kätte e-Curia kaudu, saadetakse adressaadile selle kohta e‑kiri ning ta saab selle kättetoimetamiseks saadetud dokumendiga e-Curias tutvuda. Niipea kui kättetoimetamiseks saadetud menetlusdokumendiga on tutvutud, saab kohtukantselei selle kohta teavituse. Vastasel juhul eeldatakse, et kättetoimetamiseks saadetud menetlusdokument on vastu võetud 7 päeva pärast kättetoimetamise teate saatmist e‑posti teel.

 

Varem esitatud ja kättetoimetatud menetlusdokumentidega tutvumine

Kasutaja saab igal ajal tutvuda varem kättetoimetatud ning tema enda varem esitatud menetlusdokumentidega. Tal on võimalik otsinguvormi abil kättetoimetatud ja esitatud menetlusdokumente sorteerida.

 

Isiklike andmete haldamine ja assistentide deklareerimine

Kasutaja võib muuta oma salasõna, e-posti aadressi või kasutajaprofiili keelt. Kui ta unustab oma kasutajatunnuse või salasõna, on tal võimalik need taastada. Poole esindaja või isik, kes tegutseb kohtu nimel, võib lisaks deklareerida ühe või mitu assistenti, kes võivad kohtukantseleide esitatud menetlusdokumente vastu võtta. Need assistendid võivad ka ette valmistada menetlusdokumendi esitamist, mille peab seejärel kinnitama esindaja või isik, kes tegutseb kohtu nimel.