e-Curia

e-Curia button version2

 

E-Curia on Euroopan unionin tuomioistuimessa käytettävä sovellus, jonka avulla osapuolten edustajat ja asiamiehet sekä ennakkoratkaisupyyntömenettelyssä kansalliset tuomioistuimet voivat jättää oikeudenkäyntiasiakirjoja unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon ja vastaanottaa mainittuja asiakirjoja niiltä yksinomaan sähköisesti.

 

Euroopan unionin tuomioistuimen päätös, 16 päivänä lokakuuta 2018, oikeudenkäyntiasiakirjojen jättämisestä ja vastaanottamisesta e-Curia-sovelluksella

Unionin yleisen tuomioistuimen päätös, 11 päivänä heinäkuuta 2018, oikeudenkäyntiasiakirjojen jättämisestä ja vastaanottamisesta e-Curia-sovelluksella

E-Curia-sovelluksen käyttöehdot

Käyttöohjeet 

   

Käyttäjätilin avaamista koskeva pyyntö

Saadakseen pääsyn e-Curian toimintoihin asianomaisten henkilöiden on pyydettävä käyttäjätilin luomista tätä koskevalla lomakkeella.

Käyttäjätilin avaamisen yksityiskohdat vaihtelevat sen mukaan, onko käyttäjä valinnut tavanomaisen vai erityisen menettelyn.

Tavanomaisessa menettelyssä voidaan pyytää tilin avaamista oikeudenkäyntiasiakirjojen vaihtamiseksi unionin tuomioistuimen tai unionin yleisen tuomioistuimen kanssa. Menettelyä voivat noudattaa asianosaisen edustaja (”edustajan tili”) tai oikeudenkäyntiasiakirjojen vaihtamiseksi ennakkoratkaisuasian yhteydessä unionin tuomioistuimessa jäsenvaltion tuomioistuimen lukuun toimiva henkilö (”tuomioistuimen tili”) tai henkilö, jolla on kansallisten menettelysääntöjen nojalla oikeus edustaa asianosaista valtionsa tuomioistuimissa (”valtuutetun henkilön tili”). Hakemuksen käsittelemiseen kuluu joitakin päiviä, ja käsittelyn lopputuloksesta ilmoitetaan sähköpostitse.

Erityinen menettely on tarkoitettu kiireelliseen tilanteeseen, ja sen kautta voidaan saada käyttäjätili avatuksi väliaikaisesti oikeudenkäyntiasiakirjojen jättämiseksi yksinomaan unionin yleiseen tuomioistuimeen.

E-Curian käyttö on maksutonta.

E-Curia-sovelluksen käyttö on pakollista unionin yleisessä tuomioistuimessa.

 

Yhteenveto käyttäjätileistä, joiden kautta voidaan jättää oikeudenkäyntiasiakirjoja Euroopan unionin tuomioistuimeen kuuluvaan tuomioistuimeen tavanomaisessa menettelyssä ja erityismenettelyssä

 

 

Tavanomainen menettely

(Käyttäjätilin avaamista koskeva pyyntö)

Erityismenettely

(Tilin väliaikainen avaaminen oikeudenkäyntiasiakirjojen jättämiseksi välittömästi)

    Hakija

Unionin tuomioistuin

Unionin yleinen tuomioistuin

Unionin tuomioistuin

Unionin yleinen tuomioistuin

Edustaja:
– Asianajaja
– Asiamies
– Professori

Kyllä

Kyllä

Ei

Kyllä

Henkilö, joka ei ole asiamies tai asianajaja mutta jolla kansallisten menettelysäännösten nojalla on oikeus edustaa osapuolta jäsenvaltion tuomioistuimessa ennakkoratkaisumenettelyssä

Kyllä

Ei

Ei

Ei

Ennakkoratkaisumenettelyssä jäsenvaltion tuomioistuimen puolesta toimiva henkilö

Kyllä

Ei

Ei

Ei

 

 

Oikeudenkäyntiasiakirjojen jättäminen

Oikeudenkäyntiasiakirjat on jätettävä PDF-muodossa. Tiedostojen koko ei saa ylittää 30 megatavua. Jätettäviä asiakirjoja ei ole tarpeen allekirjoittaa. Käyttäjä voi näin ollen luoda PDF-asiakirjan suoraan tekstinkäsittelyohjelmastaan. Käyttäjä voi myös tarvittaessa liittää oikeudenkäyntiasiakirjaansa liitteitä ja/tai täydentäviä asiakirjoja. Heti kun lähettäjä on vahvistanut lähetettävät asiakirjat, asiakirjojen jättäminen kirjataan sovellukseen ja lähettäjälle lähetetään vahvistussähköposti. Alkuperäisen asiakirjan lähettäminen postitse ei näin ollen ole enää tarpeen eikä myöskään oikeaksi todistettujen jäljennösten lähettäminen.

 

Tiedoksiantojen vastaanottaminen

Kun kirjaamo antaa oikeudenkäyntiasiakirjan tiedoksi e-Curiassa, tästä ilmoitetaan vastaanottajalle sähköpostitse, ja vastaanottaja voi tutustua tiedoksiantoon e-Curiassa. Heti kun tiedoksiantoon on tutustuttu, kirjaamoon menee tästä tieto. Tiedoksianto katsotaan joka tapauksessa vastaanotetuksi 7 päivän kuluttua ilmoitussähköpostin lähettämisestä.

 

Asiakirjojen jättämis- ja vastaanottohistorian konsultointi

Käyttäjä voi milloin tahansa konsultoida vastaanotettujen tiedoksiantojen ja itse jättämiensä asiakirjojen historiaa. Hakulomake mahdollistaa haun rajaamisen.

 

Henkilökohtaisten tietojen hallinnointi ja assistenttien ilmoittaminen

Käyttäjä voi vaihtaa salasanansa, sähköpostiosoitteensa ja profiiliansa varten valitsemansa kielen. Unohtunut käyttäjätunnus tai salasana voidaan palauttaa tietyn menettelyn avulla. Asianosaisen edustaja ja tuomioistuimen puolesta toimiva henkilö voivat lisäksi ilmoittaa yhden tai useampia assistentteja, jotka voivat vastaanottaa kirjaamojen toimittamia oikeudenkäyntiasiakirjoja. Assistentti voi myös valmistella asiakirjan jättämisen, joka edustajan tai tuomioistuimen puolesta toimivan henkilön on tämän jälkeen vahvistettava.