e-Curia

e-Curia button version2

 

Az e‑Curia az Európai Unió Bírósága által működtetett alkalmazás, amely a Bíróság és a Törvényszék elé kerülő ügyekben a felek képviselői számára, valamint a Bíróság elé kerülő előzetes döntéshozatal iránti kérelmek keretében a nemzeti bíróságok számára lehetővé teszi, hogy az eljárási iratváltásokat a Hivatalokkal kizárólag elektronikus úton bonyolítsák.

 

A Bíróság 2018. október 16 i határozata az eljárási iratoknak az e Curia alkalmazáson keresztül történő benyújtásáról és kézbesítéséről

A Törvényszék 2018. július 11 i határozata az eljárási iratoknak az e Curia alkalmazáson keresztül történő benyújtásáról és kézbesítéséről

Az e Curia alkalmazás használati feltételei

Használati útmutató 

   

Hozzáférés létrehozása iránti kérelem

Ahhoz, hogy az e‑Curia funkcióit használni lehessen, a hozzáférés iránti kérelem formanyomtatványainak valamelyikén hozzáférés létrehozása iránti kérelmet kell benyújtani.

A hozzáférés létrehozásának módjai eltérőek aszerint, hogy a felhasználó a rendes eljárást vagy a különleges eljárást követi.

A rendes eljárás azt teszi lehetővé, hogy a Bírósággal vagy a Törvényszékkel folytatott eljárási iratváltások lebonyolítása érdekében hozzanak létre hozzáférést. Ez az eljárás a következők számára elérhető: valamely fél képviselője („képviselői” hozzáférés), vagy a Bírósághoz benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelmek keretében valamely tagállami bíróság nevében eljáró személy („bírósági” hozzáférés), vagy pedig olyan személy, aki ugyan nem meghatalmazott vagy ügyvéd, viszont a nemzeti eljárási szabályok értelmében jogosult arra, hogy az államának bíróságai előtt valamely felet képviseljen („jogosulti” hozzáférés). E kérelem feldolgozása néhány napot fog igénybe venni, az azzal kapcsolatos további fejleményekről pedig e‑mailben fogják Önt tájékoztatni.

A különleges eljárás a sürgős intézkedést követelő helyzeteket hivatott kezelni, és azt teszi lehetővé, hogy az eljárási iratoknak egyedül a Törvényszék előtt történő benyújtása érdekében átmenetileg hozzanak létre hozzáférést.  

Az e‑Curia alkalmazás használata térítésmentes.

Az e‑Curia alkalmazás használata a Törvényszék előtt kötelező. 

 

 

Az Európai Unió Bíróságának valamely igazságszolgáltatási fóruma előtt az eljárási iratoknak a rendes eljárás vagy a különleges eljárás szerinti benyújtását lehetővé tevő hozzáférések összefoglaló táblázata

 

 

Rendes eljárás

(Hozzáférés létrehozása iránti kérelem)

Különleges eljárás

(Az eljárási iratok azonnali benyújtása érdekében átmeneti hozzáférés létrehozása)

Jogállás

Bíróság

Törvényszék

Bíróság

Törvényszék

Képviselő:
- ügyvéd
- meghatalmazott
- egyetemi vagy főiskolai oktató

Igen

Igen

Nem

Igen

Olyan személy, aki ugyan nem meghatalmazott vagy ügyvéd, viszont a nemzeti eljárási szabályok értelmében jogosult előzetes döntéshozatali eljárás keretében valamely tagállam bírósága előtt valamely felet képviselni

Igen

Nem

Nem

Nem

Előzetes döntéshozatali eljárás keretében valamely tagállami bíróság nevében eljáró személy

Igen

Nem

Nem

Nem

 

 

Az eljárási iratok benyújtása

Az eljárási iratokat PDF formátumban kell benyújtani. A benyújtott fájlok mérete legfeljebb 30 Mb lehet. A benyújtott iratokat nem szükséges kézzel aláírni. A felhasználó tehát egyszerűen a saját szövegszerkesztő programjával létrehozhatja a PDF dokumentumot. Amennyiben szükségesnek bizonyul, a felhasználó mellékleteket és/vagy további iratokat is csatolhat az eljárási iratához. Amint a felhasználó jóváhagyja az elküldendő dokumentumokat, az alkalmazás rögzíti a benyújtást, és megerősítő e‑mailt küld a felhasználónak. Nincs tehát szükség az eredeti dokumentum postai úton történő elküldésére, mint ahogy hitelesített másolatok elküldésére sem.

 

A kézbesítések átvétele

Amennyiben a Hivatal az e‑Curia alkalmazáson keresztül kézbesít valamely eljárási iratot, a címzett erről e‑mailben kap értesítést, és az e‑Curia alkalmazásban megtekintheti a kézbesített iratot. Amint megtekinti a kézbesített iratot, a Hivatal erről értesítést kap. Ugyanakkor a kézbesítést az értesítő e‑mail elküldésétől számított hét nap után átvettnek kell tekinteni.

 

Betekintés a benyújtások és kézbesítések előzményeibe

A felhasználó bármikor betekinthet az átvett kézbesítések, valamint az általa teljesített benyújtások előzményeibe. A felhasználó számára keresőprogram teszi lehetővé az átvett kézbesítéseken és az általa teljesített benyújtásokon belüli válogatást.

 

Személyes információk kezelése és segítők bejelentése

A felhasználó módosíthatja a jelszavát, az e‑mail címét vagy a profilja megjelenítésének nyelvét. Amennyiben elfelejtené az azonosítóját vagy a jelszavát, azokat meghatározott eljárás útján visszaszerezheti. A fél képviselője és a valamely bíróság nevében eljáró személy ezenkívül bejelenthet egy vagy több segítőt, akik átvehetik a Hivatalok által továbbított eljárási iratokat. E segítő benyújtást is előkészíthet, amelyet ezt követően a képviselőnek vagy a valamely bíróság nevében eljáró személynek kell jóváhagynia.