e-Curia

e-Curia button version2

 

e-Curia – tai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo taikomoji programa, leidžianti Teisingumo Teisme ir Bendrajame Teisme nagrinėjamų bylų šalims atstovaujantiems asmenims ir nacionaliniams teismams, Teisingumo Teisme vykstant procesui dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą, vien elektroniniu būdu keistis procesiniais dokumentais su teismų kanceliarijomis.

 

2018 m. spalio 16 d. Teisingumo Teismo sprendimas dėl procesinių dokumentų pateikimo ir įteikimo per taikomąją programą e-Curia

2018 m. liepos 11 d. Bendrojo Teismo sprendimas dėl procesinių dokumentų pateikimo ir įteikimo per taikomąją programą e-Curia

Taikomosios programos e-Curia naudojimo sąlygos

Vartotojo vadovas

   

Prašymas sukurti paskyrą

Kad galima būtų naudotis e-Curia, reikia pateikti prašymą sukurti paskyrą ir užpildyti vieną iš prieigos prašymo formų.

Paskyros sukūrimo tvarka skiriasi atsižvelgiant į tai, ar vartotojas laikosi įprastos, ar specialios procedūros.

Įprasta procedūra leidžia sukurti paskyrą siekiant keistis procesiniais dokumentais su Teisingumo Teismu arba Bendruoju Teismu. Ja gali naudotis šaliai atstovaujantis asmuo („atstovo“ paskyra) arba asmuo, veikiantis valstybės narės teismo vardu, kai Teisingumo Teismui paduodamas prašymas dėl prejudicinio sprendimo priėmimo („teismo“ paskyra), arba asmuo, kuris nėra atstovas ar advokatas, tačiau pagal nacionalinės procesinės teisės normas turi teisę atstovauti šaliai savo valstybės teismuose („įgalioto asmens“ paskyra). Tokio prašymo nagrinėjimas užtrunka kelias dienas, ir jūs būsite informuotas elektroniniu paštu apie priimtą sprendimą.

Speciali procedūra skirta situacijai, kurią lemia skuba, ir ji leidžia sukurti laikinąją paskyrą siekiant pateikti procesinius dokumentus tik Bendrajam Teismui.

Naudojimasis taikomąja programa e-Curia yra nemokamas.

Naudojimasis taikomąja programa e-Curia Bendrajame Teisme yra privalomas.

 

 

Paskyrų, leidžiančių pateikti procesinius dokumentus vienam iš Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teismų, lentelė, atsižvelgiant į tai, ar laikomasi įprastos ar specialios procedūros

 

 

Įprasta procedūra

(Prašymas sukurti paskyrą)

Speciali procedūra

(Laikinas paskyros sukūrimas siekiant nedelsiant pateikti procesinius dokumentus)

Statusas

Teisingumo Teismas

Bendrasis Teismas

Teisingumo Teismas

Bendrasis Teismas

Šaliai atstovaujantis asmuo:
- Advokatas
- Atstovas
- Universiteto dėstytojas

Taip

Taip

Ne

Taip

Asmuo, kuris neturi atstovo arba advokato statuso, bet pagal nacionalinės procesinės teisės normas turi teisę atstovauti šaliai valstybės narės teisme per procesą dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą

Taip

Ne

Ne

Ne

Valstybės narės teismo vardu veikiantis asmuo per procesą dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą

Taip

Ne

Ne

Ne

 

 

Procesinių dokumentų pateikimas

Procesiniai dokumentai turi būti pateikti PDF formato. Pateikiamų rinkmenų dydis neturi viršyti 30 MB. Pateikiamų dokumentų nėra būtina pasirašyti ranka. Vartotojas gali paprasčiausiai sukurti PDF dokumentą tiesiai savo teksto redagavimo programoje. Prireikus prie savo procesinio dokumento vartotojas taip pat gali pridėti priedus ir (arba) papildomus dokumentus. Kai tik patvirtinami siųstini dokumentai, dokumentų pateikimas registruojamas programoje ir vartotojui išsiunčiamas patvirtinamasis elektroninis laiškas. Taigi nėra būtina paštu siųsti dokumento originalo ar siųsti jo patvirtintų kopijų.

 

Įteikiamų dokumentų priėmimas

Jeigu teismo kanceliarija įteikia procesinį dokumentą per e-Curia, adresatui išsiunčiamas apie tai informuojantis elektroninis laiškas, ir jis gali peržiūrėti įteikiamą dokumentą e-Curia. Kai tik dokumentas peržiūrimas, apie tai informuojama teismo kanceliarija. Kitu atveju įteikiamas dokumentas laikomas priimtu praėjus 7 dienoms nuo informacinio elektroninio laiško išsiuntimo.

 

Pateiktų ir priimtų dokumentų peržiūra

Vartotojas bet kuriuo momentu gali peržiūrėti gautų dokumentų ir jo paties pateiktų dokumentų archyvą. Naudodamasis paieškos forma jis gali atsirinkti gautus dokumentus ir paties pateiktus dokumentus.

 

Asmeninių duomenų tvarkymas ir asistentų įregistravimas

Vartotojas gali pakeisti savo slaptažodį, savo elektroninio pašto adresą arba jo profiliui nustatytą kalbą. Pamiršus vartotojo vardą ar slaptažodį, speciali procedūra leis jam juos atkurti. Be to, šaliai atstovaujantis asmuo ir teismo vardu veikiantis asmuo gali įregistruoti vieną ar daugiau asistentų, kurie gali gauti teismo kanceliarijų perduodamus procesinius dokumentus. Toks asistentas taip pat gali paruošti dokumentus pateikimui, kurį vėliau turės patvirtinti šaliai atstovaujantis asmuo arba teismo vardu veikiantis asmuo.