e-Curia

e-Curia button version2

 

e‑Curia ir Eiropas Savienības Tiesas lietojumprogramma advokātiem un dalībvalstu un Eiropas Savienības iestāžu un struktūru pārstāvjiem un tā ļauj tikai elektroniski veikt procesuālo dokumentu apmaiņu ar divu tiesu kancelejām.

 

Piekļuves pieteikums

Procesuālo dokumentu iesniegšana

Izniegto dokumentu saņemšana

Iesniegto un izsniegto dokumentu vēstures aplūkošana

Personiskās informācijas pārvaldīšana un asistentu paziņošana


 

Piekļuves pieteikums

Lai izmantotu e‑Curia darbības, ieinteresētajām personām ir jālūdz izveidot kontu, izmantojot piekļuves pieteikuma veidlapu. Šajā nolūkā tām šī pieteikuma veidlapa ir pienācīgi jāaizpilda, jāparaksta un kopā ar pieprasītajiem apliecinošajiem dokumentiem jānosūta pa pastu attiecīgajai tiesas kancelejai. Attiecīgā kanceleja pārbaudīs pieteikumus par piekļuves konta izveidošanu. Šī pārbaude var ilgt vairākas dienas. Ja pieteikums tiks apmierināts, pieteikuma iesniedzējam ar atsevišķām elektroniskā pasta ziņām tiks nosūtīts lietotājvārds un pagaidu parole. E‑Curia izmantošana ir bezmaksas.

 Skat. arī: - video demonstrējums

Procesuālo dokumentu iesniegšana

Procesuālie dokumenti ir jāiesniedz PDF formātā. Iesniegtās datnes nevar pārsniegt 30 MB. Iesniegtie dokumenti nav jāparaksta ar roku. Līdz ar to lietotājs var tikai ģenerēt PDF dokumentu no savas tekstu apstrādes programmas. Vajadzības gadījumā lietotājs procesuālajam rakstam vai rakstveida apsvērumiem var arī pievienot pielikumus un/vai papildu dokumentus. Tiklīdz nosūtāmie dokumenti ir apstiprināti, lietojumprogramma reģistrē to iesniegšanu un lietotājam nosūta apstiprinājuma elektroniskā pasta ziņu. Tādējādi dokumenta oriģināls, kā arī tā apliecinošas kopijas vairs nav jāsūta pa pastu.

 Skat. arī: - video demonstrējums

Izsniegto dokumentu saņemšana

Brīdī, kad kanceleja ar e‑Curia izsniedz procesuālu dokumentu, adresātam nosūta elektroniskā pasta ziņu, lai par to brīdinātu, un šo izsniegto dokumentu tā adresāts var aplūkot e‑Curia. Tiklīdz izsniegtais dokuments ir aplūkots, par to tiek informēta kanceleja. Citādi izsniegto dokumentu uzskata par saņemtu 7 dienas pēc brīdinājuma elektroniskā pasta ziņas nosūtīšanas.

 Skat. arī: - video demonstrējums

Iesniegto un izsniegto dokumentu vēstures aplūkošana

Lietotājs jebkurā brīdī var aplūkot izsniegto dokumentu, kurus viņš ir saņēmis, kā arī savu iesniegto dokumentu vēsturi. Izmantojot meklēšanas veidlapu, viņš var atlasīt izsniegtos dokumentus, kurus viņš ir saņēmis, un savus iesniegtos dokumentus.

Personiskās informācijas pārvaldīšana un asistentu paziņošana

Lietotājs savā profilā var izmainīt savu paroli, elektroniskā pasta adresi vai displeja valodu. Lietotājvārda vai paroles aizmiršanas gadījumā tos, izmantojot attiecīgu procedūru, var atgūt. Pārstāvis arī var paziņot par vienu vai vairākiem asistentiem, kuri var saņemt kanceleju nosūtītos procesuālos dokumentus. Šis asistents var arī sagatavot dokumentu iesniegšanai, kas pēc tam ir jāapstiprina pārstāvim. 

 Papildu informācijai: - lietotāja rokasgrāmata pdf