e-Curia

e-Curia button version2

 

e‑Curia ir Eiropas Savienības Tiesas lietojumprogramma, kas ļauj Tiesā un Vispārējā tiesā ierosināto lietu dalībnieku, kā arī – saistībā ar Tiesai iesniegtiem lūgumiem sniegt prejudiciālu nolēmumu – valsts tiesu pārstāvjiem veikt procesuālo dokumentu apmaiņu ar kancelejām pilnībā elektroniski.

 

Tiesas 2018. gada 16. oktobra Lēmums par procesuālo dokumentu iesniegšanu un izsniegšanu, izmantojot lietojumprogrammu e-Curia

Vispārējās tiesas 2018. gada 11. jūlija Lēmums par procesuālo dokumentu iesniegšanu un izsniegšanu, izmantojot lietojumprogrammu e-Curia

Lietojumprogrammas e-Curia lietošanas noteikumi

Lietošanas rokasgrāmata 

   

Pieteikums par konta atvēršanu

Lai varētu izmantot e‑Curia sniegtās iespējas, ir jāiesniedz pieteikums par konta atvēršanu, izmantojot vienu no piekļuves pieteikuma veidlapām.

Konta atvēršanas kārtība atšķiras atkarībā no tā, vai lietotājs izmanto parasto vai īpašo procedūru.

Parastā procedūra ļauj atvērt kontu, lai veiktu procesuālo dokumentu apmaiņu ar Tiesu vai Vispārējo tiesu. Tā tiek piedāvāta lietas dalībnieka pārstāvim (konts “pārstāvis”) vai – saistībā ar lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu tiesvedībā Tiesā – personai, kas rīkojas dalībvalsts tiesas vārdā (konts “tiesa”), vai personai, kas, nebūdama pārstāvis vai advokāts, saskaņā ar valsts procesuālajām normām tomēr var pārstāvēt lietas dalībnieku tiesvedībā savas valsts tiesās (konts “persona, kurai ir pārstāvības tiesības”). Šī pieteikuma apstrāde ilgs dažas dienas, un par tās iznākumu Jums tiks paziņots ar elektronisko pastu.

Īpašā procedūra ir paredzēta steidzamības situācijas risināšanai un ļauj atvērt kontu uz laiku, lai iesniegtu procesuālos dokumentus vienīgi Vispārējā tiesā.

Lietojumprogrammas e‑Curia izmantošana ir bezmaksas.

Lietojumprogrammas e‑Curia izmantošana ir obligāta tiesvedībā Vispārējā tiesā.

 

 

Kopsavilkuma tabula par kontiem, kas ļauj iesniegt procesuālos dokumentus kādā Eiropas Savienības Tiesas sastāvā ietilpstošā tiesā saskaņā ar parasto vai īpašo procedūru

 

 

Parastā procedūra

(Pieteikums par konta atvēršanu)

Īpašā procedūra

(Konta atvēršana uz laiku, lai nekavējoties iesniegtu procesuālo dokumentu)

Statuss

Tiesa

Vispārējā tiesa

Tiesa

Vispārējā tiesa

Pārstāvis:
- Advokāts
- Pārstāvis
- Augstskolas pasniedzējs

Persona, kas, nebūdama pārstāvis vai advokāts, saskaņā ar valsts procesuālajām normām tomēr var pārstāvēt lietas dalībnieku tiesvedībā dalībvalsts tiesā saistībā ar prejudiciālā nolēmuma tiesvedību

Persona, kas prejudiciālā nolēmuma tiesvedībā rīkojas kādas dalībvalsts tiesas vārdā

 

 

Procesuālo dokumentu iesniegšana

Procesuālie dokumenti ir jāiesniedz PDF formātā. Neviena no iesniegtajām datnēm nedrīkst pārsniegt 30 Mb. Iesniegtie dokumenti nav pašrocīgi jāparaksta. Lietotājs tātad var vienkārši ģenerēt PDF datni, izmantojot savu tekstu apstrādes programmu. Vajadzības gadījumā lietotājs var pievienot savam procesuālajam dokumentam arī pielikumus un/vai papildu dokumentus. Tiklīdz nosūtamie dokumenti ir apstiprināti, lietojumprogramma reģistrē iesniegšanu un lietotājam tiek nosūtīta apstiprinājuma elektroniskā pasta ziņa. Tādējādi oriģinālā dokumenta nosūtīšana pa pastu nav vajadzīga – tāpat kā apliecinātu kopiju nosūtīšana.

 

Izsniedzamo dokumentu saņemšana

Tad, kad kanceleja izsniedz procesuālo dokumentu, izmantojot e‑Curia, adresātam tiek nosūtīta elektroniskā pasta ziņa, lai viņu brīdinātu par to, ka viņš var iepazīties ar šo izsniedzamo dokumentu lietojumprogrammā e‑Curia. Tiklīdz ir notikusi iepazīšanās ar dokumentu, kanceleja tiek informēta par šo faktu. Pretējā gadījumā izsniedzamie dokumenti tiek uzskatīti par saņemtiem septiņas dienas pēc elektroniskā pasta brīdinājuma ziņas nosūtīšanas.

 

Iesniegto un izsniegto dokumentu vēstures aplūkošana

Lietotājs jebkurā brīdī var aplūkot izsniegto dokumentu, kurus viņš ir saņēmis, kā arī savu iesniegto dokumentu vēsturi. Izmantojot meklēšanas veidlapu, viņš var sakārtot izsniegtos dokumentus, kurus viņš ir saņēmis, un savus iesniegtos dokumentus.

 

Personiskās informācijas pārvaldīšana un asistentu paziņošana

Lietotājs savā profilā var nomainīt savu paroli, elektroniskā pasta adresi vai displeja valodu. Lietotājvārda vai paroles aizmiršanas gadījumā tos, izmantojot attiecīgu procedūru, var atgūt. Lietas dalībnieka pārstāvis vai persona, kas rīkojas kādas tiesas vārdā, var paziņot arī par vienu vai vairākiem asistentiem, kuri var saņemt kanceleju nosūtītos procesuālos dokumentus. Šis asistents var arī sagatavot dokumentu iesniegšanai, kas pēc tam ir jāapstiprina pārstāvim vai personai, kura rīkojas kādas tiesas vārdā.