e-Curia

e-Curia button version2

 

e-Curia hija applikazzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea intiża għall-avukati u għall-aġenti tal-Istati Membri u tal-istituzzjonijiet, korpi u entitajiet tal-Unjoni Ewropea li tippermetti l-iskambju ta' atti proċedurali mar-Reġistri taż-żewġ qrati b'mod esklużivament elettroniku.

 

Talba għal aċċess

Preżentata ta' atti proċedurali

Riċezzjoni ta' notifiki

Konsultazzjoni tal-lista tal-preżentati u tan-notifiki preċedenti

Ġestjoni tal-informazzjoni personali u reġistrazzjoni ta' assistenti


 

Talba għal aċċess

Sabiex jibbenefikaw mill-funzjonalitajiet tal-e-Curia, il-persuni interessati għandhom jitolbu l-ħolqien ta' kont permezz ta' formola ta' talba għal aċċess. Għal dan il-għan, għandhom jibgħatu bil-posta l-formola mimlija u ffirmata lir-Reġistru tal-qorti kkonċernata, flimkien mad-dokumenti ta' sostenn meħtieġa. Kull talba għall-ftuħ ta' kont ta' aċċess ser tiġi vverifikata mir-Reġistru kkonċernat, liema proċess jaf jieħu diversi ġranet. Fil-każ li t-talba tiġi milqugħa, jintbagħtu lill-applikant kodiċi ta' identifikazzjoni u password provviżorja f'messaġġi elettroniċi separati. L-użu tal-e-Curia huwa mingħajr ħlas.

 Ara wkoll: - dimostrazzjoni video

Preżentata ta' atti proċedurali

L-atti proċedurali għandhom jiġu ppreżentati fil-format PDF. Il-fajls ippreżentati ma jistgħux jeċċedu 30 Mb. Ma huwiex neċessarju li l-atti ppreżentati jkunu ffirmati bil-pinna. Għaldaqstant, l-utent jista' jiġġenera sempliċiment id-dokument PDF mis-softwer tiegħu għall-word processing. Fil-każ li jkun neċessarju, l-utent jista' wkoll jehmeż man-nota jew mal-osservazzjonijiet bil-miktub tiegħu annessi u/jew dokumenti addizzjonali. Ladarba d-dokumenti li għandhom jintbagħtu jiġu vvalidati, il-preżentata hija rreġistrata permezz tal-applikazzjoni u jintbagħad messaġġ elettroniku ta' konferma. Għaldaqstant, ma huwiex neċessarju li d-dokument oriġinali jew il-kopji awtentikati jintbagħtu bil-posta.

 Ara wkoll: - dimostrazzjoni video

Riċezzjoni ta' notifiki

Meta r-Reġistru jibgħat notifika ta' att proċedurali permezz tal-e-Curia, jintbagħat messaġġ elettroniku lid-destinatarju sabiex dan tal-aħħar jiġi avżat u b'hekk ikun jista' jikkonsulta din in-notifika fl-e-Curia. Malli notifika tiġi kkonsultata, ir-Reġistru jiġi informat. Alternattivament, jiġi preżunt li n-notifika saret sebat ijiem wara li jkun intbagħat il-messaġġ elettroniku ta' avviż.

 Ara wkoll: - dimostrazzjoni video

Konsultazzjoni tal-lista tal-preżentati u tan-notifiki preċedenti

F'kull mument, l-utent jista' jikkonsulta l-lista tan-notifiki rċevuti preċedentement kif ukoll dik tal-preżentati tiegħu. Formola ta' tfittxija tippermettilu jagħżel in-notifiki rċevuti u l-preżentati magħmula preċedentement.

Ġestjoni ta' informazzjoni personali u reġistrazzjoni ta' assistenti

L-utent jista' jbiddel il-password tiegħu, l-indirizz tal-posta elettronika tiegħu jew il-lingwa tal-profil tiegħu. Fil-każ li jinsa l-kodiċi ta' identifikazzjoni jew il-password, hemm proċedura li biha jista' jirkuprahom. Ir-rappreżentant jista' barra minn hekk jirreġistra assistent wieħed jew iktar li jkunu jistgħu jirċievu l-atti proċedurali trażmessi mir-Reġistri. Dan l-assistent jista' wkoll jipprepara preżentata li, sussegwentement, trid tiġi vvalidata mir-rappreżentant.

 Għal iktar informazzjoni: - gwida għall-utent pdf