e-Curia

e-Curia button version2

 

e-Curia jest aplikacją Trybunału Sprawiedliwości przeznaczoną dla adwokatów lub radców prawnych, a także dla pełnomocników państw członkowskich oraz instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej, umożliwiającą wymianę dokumentów procesowych z sekretariatami dwóch sądów wyłącznie drogą elektroniczną.

 

Wniosek o przyznanie dostępu

Składanie pism procesowych

Odbiór doręczanych dokumentów

Wgląd w historię złożonych i odebranych dokumentów

Zarządzanie danymi personalnymi i zgłaszanie asystentów


 

Wniosek o przyznanie dostępu

Aby korzystać z e-Curia należy wystąpić o założenie konta za pośrednictwem formularza z wnioskiem o przyznanie dostępu. Wypełniony i podpisany formularz należy odesłać pocztą do sekretariatu odpowiedniego sądu wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi. Wszystkie wnioski o założenie konta dostępu zostaną zweryfikowane przez odpowiedni sekretariat, co może zająć kilka dni. Jeśli wniosek zostanie przyjęty, do wnioskodawcy wysłane zostaną dwa oddzielne e-maile z identyfikatorem i tymczasowym hasłem. Użytkowanie e-Curia jest nieodpłatne.

 Zobacz również: - prezentacja wideo

Składanie pism procesowych

Pisma procesowe należy składać w formacie PDF. Przekazywane pliki nie mogą przekraczać 30 MB. Składane pisma nie muszą być opatrzone odręcznym podpisem. Użytkownik może więc wygenerować plik PDF ze swojego edytora tekstu. W razie potrzeby użytkownik może również dołączyć do pisma procesowego lub uwag na piśmie załączniki lub dodatkowe dokumenty. Po zatwierdzeniu dokumentów do wysłania, ich złożenie zostaje zarejestrowane przez aplikację i wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem. Nie trzeba więc wysyłać pocztą oryginału dokumentu ani jego uwierzytelnionych odpisów.

 Zobacz również: - prezentacja wideo

Odbiór doręczanych dokumentów

Gdy sekretariat dokonuje doręczenia dokumentu procesowego przez e-Curia, do adresata wysyłany jest e-mail z powiadomieniem. Może on zapoznać się z doręczanym dokumentem w e-Curia. Po otwarciu doręczanego dokumentu, informacja o jego odbiorze przekazywana jest do sekretariatu. W przeciwnym wypadku dokument uznaje się za doręczony 7 dni po wysłaniu e-maila z powiadomieniem.

 Zobacz również: - prezentacja wideo

Wgląd w historię złożonych i odebranych dokumentów

W dowolnej chwili użytkownik może mieć wgląd w historię doręczonych mu dokumentów oraz złożonych przez siebie pism. Formularz wyszukiwania pozwala na sortowanie doręczonych mu oraz złożonych przez niego dokumentów.

Zarządzanie danymi personalnymi i zgłaszanie asystentów

Użytkownik może zmienić swoje hasło, adres e-mail lub język, w którym wyświetlany jest jego profil. Jeżeli zapomni identyfikatora lub hasła, istnieje procedura umożliwiająca ich odzyskanie. Przedstawiciel strony może ponadto zgłosić jednego lub kilku asystentów, którzy mogą odbierać doręczane przez sekretariaty dokumenty procesowe. Mogą oni również przygotować pismo do złożenia. Do samego złożenia wymagane jest zatwierdzenie przez przedstawiciela strony. 

 Więcej informacji: - Więcej informacji pdf