e-Curia

e-Curia button version2

 

e-Curia jest aplikacją Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej umożliwiającą pełnomocnikom stron w sprawach wniesionych do Trybunału Sprawiedliwości i Sądu oraz sądom krajowym w ramach wniosków o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym wniesionych do Trybunału Sprawiedliwości wymianę pism procesowych z sekretariatami wyłącznie drogą elektroniczną.

 

Decyzja Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16 października 2018 r. w sprawie składania i doręczania pism procesowych za pośrednictwem aplikacji e-Curia

Decyzja Sądu z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie składania i doręczania pism procesowych za pośrednictwem aplikacji e-Curia

Warunki korzystania z aplikacji e-Curia

Podręcznik użytkownika 

   

Wniosek o otwarcie konta

W celu korzystania z serwisu e-Curia należy złożyć wniosek o otwarcie konta na formularzu wniosku o dostęp.

Warunki otwarcia konta są odmienne w zależności od tego, czy użytkownik korzysta z procedury zwykłej, czy procedury specjalnej.

Procedura normalna umożliwia złożenie wniosku o utworzenie konta w celu wymiany pism procesowych z Trybunałem Sprawiedliwości lub Sądem. Jest ona dostępna dla przedstawiciela strony (konto „przedstawiciel”) lub w ramach wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym przed Trybunałem Sprawiedliwości dla osoby występującej w imieniu sądu państwa członkowskiego (konto „sąd”), względnie dla osoby niebędącej pełnomocnikiem lub adwokatem, która jednak na podstawie przepisów postępowania prawa krajowego jest uprawniona do reprezentowania strony przed sądem swego państwa (konto „osoba uprawniona”). Rozpatrzenie tego wniosku trwa kilka dni i otrzymacie Państwo informację pocztą elektroniczną o dalszych krokach.

Procedura specjalna dotyczy sytuacji pilnych i umożliwia tymczasowe otwarcie konta w celu złożenia pism procesowych jedynie przez Sądem.

Użytkowanie aplikacji e-Curia jest nieodpłatne.

Użytkowanie aplikacji e-Curia jest obowiązkowe przed Sądem.

 

 

Zestawienie kont zezwalających na składanie pism procesowych do sądów wchodzących w skład Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej według procedury zwykłej i specjalnej

 

 

Procedura zwykła

(Wniosek o założenie konta)

Procedura specjalna

(Tymczasowe utworzenie konta do składania od razu pism procesowych)

Występujący

Trybunał Sprawiedliwości

Sąd

Trybunał Sprawiedliwości

Sąd

Przedstawiciel:

- Adwokat lub radca prawny

- Pełnomocnik

- Profesor

Tak

Tak

Nie

Tak

Osoba niebędąca pełnomocnikiem lub adwokatem lub radcą prawnym, która jednak na mocy krajowych norm procesowych jest upoważniona do reprezentowania strony przed sądem państwa członkowskiego w postępowaniu prejudycjalnym

Tak

Nie

Nie

Nie

Osoba występująca w imieniu sądu państwa członkowskiego w postępowaniu prejudycjalnym

Tak

Nie

Nie

Nie

 

 

Składanie pism procesowych

Pisma procesowe należy składać w formacie PDF. Przekazywane pliki nie mogą przekraczać 30 MB. Składane pisma nie muszą być opatrzone odręcznym podpisem. Użytkownik może więc wygenerować plik PDF ze swojego edytora tekstu. W razie potrzeby użytkownik może również dołączyć do pisma procesowego załączniki lub dodatkowe dokumenty. Po zatwierdzeniu dokumentów do wysłania, ich złożenie zostaje zarejestrowane przez aplikację i wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem. Nie trzeba więc wysyłać pocztą oryginału dokumentu ani jego uwierzytelnionych odpisów.

 

Odbiór doręczanych dokumentów

Gdy sekretariat dokonuje doręczenia dokumentu procesowego przez e-Curia, do adresata wysyłany jest e-mail z powiadomieniem. Może on zapoznać się z doręczanym dokumentem w e-Curia. Po otwarciu doręczanego dokumentu, informacja o jego odbiorze przekazywana jest do sekretariatu. W przeciwnym wypadku dokument uznaje się za doręczony 7 dni po wysłaniu e-maila z powiadomieniem.

 

Wgląd w historię złożonych i odebranych dokumentów

W dowolnej chwili użytkownik może mieć wgląd w historię doręczonych mu dokumentów oraz złożonych przez siebie pism. Formularz wyszukiwania pozwala na sortowanie doręczonych mu oraz złożonych przez niego dokumentów.

 

Zarządzanie danymi personalnymi i zgłaszanie asystentów

Użytkownik może zmienić swoje hasło, adres e-mail lub język, w którym wyświetlany jest jego profil. Jeżeli zapomni identyfikatora lub hasła, istnieje procedura umożliwiająca ich odzyskanie. Przedstawiciel strony i osoba występująca w imieniu sądu mogą ponadto zgłosić jednego lub kilku asystentów, którzy mogą odbierać doręczane przez sekretariaty dokumenty procesowe. Asystent może również przygotować pismo do złożenia, które następnie musi zostać zatwierdzone przez przedstawiciela strony lub osobę występującą w imieniu sądu.