e-Curia

e-Curia button version2

 

e-Curia este o aplicație a Curții de Justiție a Uniunii Europene care permite reprezentanților părților în cauzele formulate în fața Curții de Justiție și a Tribunalului, precum și instanțelor naționale în cadrul unei cereri de decizie preliminară formulate în fața Curții de Justiție să schimbe actele de procedură cu grefele pe cale exclusiv electronică.

 

Decizia Curții de Justiție din 16 octombrie 2018 referitoare la depunerea și la comunicarea de acte de procedură prin intermediul aplicației e-Curia

Decizia Tribunalului din 11 iulie 2018 referitoare la depunerea și la comunicarea de acte de procedură prin intermediul aplicației e-Curia

Condițiile de utilizare a aplicației e-Curia

Ghid de utilizare 

   

Cerere de deschidere a unui cont

Pentru a beneficia de funcționalitățile e‑Curia, trebuie să se solicite crearea unui cont cu ajutorul unui formular de cerere de acces.

Modalitățile de deschidere a unui cont variază în funcție de faptul dacă utilizatorul urmează procedura normală sau procedura specifică.

Procedura normală permite deschiderea unui cont în vederea schimbului de acte de procedură cu Curtea de Justiție sau cu Tribunalul. Ea este deschisă reprezentantului unei părți (contul „reprezentant”) sau, în cadrul unei cereri de decizie preliminară formulate în fața Curții de Justiție, persoanei care acționează în numele unei instanțe dintr‑un stat membru (contul „instanță”), sau persoanei care nu are calitatea de agent sau de avocat, dar care este abilitată în temeiul normelor de procedură naționale să reprezinte o parte în fața instanțelor din statul său (contul „persoană abilitată”). Prelucrarea acestei cereri va dura câteva zile și veți fi informat prin e‑mail despre decizia luată cu privire la aceasta.

Procedura specifică urmărește să răspundă unei situații urgente și permite deschiderea provizorie a unui cont în vederea depunerii unor acte de procedură doar la Tribunal.

Utilizarea aplicației e‑Curia este gratuită.

Utilizarea aplicației e‑Curia este obligatorie în fața Tribunalului.

 

Tabel recapitulativ cu conturile care permit depunerea de acte de procedură la o instanță a Curții de Justiție a Uniunii Europene potrivit procedurii normale sau procedurii specifice

 

 

Procedura normală

(Cerere de deschidere a unui cont)

Procedura specifică

(Deschidere provizorie a unui cont în vederea depunerii imediate a unor acte de procedură)

Calitate

Curtea de Justiție

Tribunalul

Curtea de Justiție

Tribunalul

Reprezentant:
- Avocat
- Agent
- Profesor

Da

Da

Nu

Da

Persoană care nu are calitatea de agent sau de avocat, dar care, în temeiul normelor de procedură naționale, este totuși abilitată să reprezinte o parte în fața instanțelor dintr‑un stat membru în cadrul unei proceduri preliminare

Da

Nu

Nu

Nu

Persoana care acționează în numele unei instanțe dintr‑un stat membru în cadrul unei proceduri preliminare

Da

Nu

Nu

Nu

 

 

Depunerea actelor de procedură

Actele de procedură trebuie să fie depuse în format PDF. Fișierele depuse nu pot depăși 30 MB. Nu este necesar ca actele depuse să fie semnate de mână. Utilizatorul poate, așadar, să genereze numai documentul PDF cu ajutorul programului său de prelucrare a textului. Dacă se dovedește necesar, utilizatorul poate de asemenea să atașeze anexe și/sau acte suplimentare la actul său de procedură. Imediat după ce documentele care trebuie trimise sunt validate, depunerea este înregistrată de aplicație, iar utilizatorului îi este trimis un e‑mail de confirmare. Prin urmare, nu este necesară expedierea prin poștă a documentului original, și nici a unor copii certificate pentru conformitate cu originalul.

 

Primirea comunicărilor

Atunci când grefa comunică un act de procedură prin e‑Curia, destinatarului i se trimite un e‑mail de înștiințare, iar el poate consulta comunicarea respectivă în e‑Curia. Imediat după ce o comunicare este consultată, grefa este informată în legătură cu aceasta. Alternativ, o comunicare se prezumă primită după 7 zile de la trimiterea e‑mailului de înștiințare.

 

Consultarea istoricului depunerilor și al comunicărilor

Utilizatorul poate consulta oricând istoricul comunicărilor primite, precum și pe cel al propriilor depuneri. Un formular de căutare îi permite să trieze comunicările primite și depunerile pe care le‑a efectuat.

 

Gestionarea informațiilor personale și declararea asistenților

Utilizatorul își poate modifica parola, adresa e‑mail sau limba de afișare a profilului său. În cazul uitării numelui de utilizator sau a parolei, există o procedură care îi permite recuperarea acestora. În plus, reprezentantul unei părți și persoana care acționează în numele unei instanțe pot declara unul sau mai mulți asistenți care pot primi actele de procedură transmise de grefe. Acest asistent poate de asemenea să pregătească o depunere, care va trebui apoi să fie validată de reprezentant sau de persoana care acționează în numele unei instanțe.