e-Curia

e-Curia button version2

 

e-Curia je aplikacija Sodišča Evropske unije, ki zastopnikom strank v zadevah, vloženih pred Sodiščem in Splošnim sodiščem, in nacionalnim sodiščem v okviru predloga za predhodno odločanje, vloženega pri Sodišču, omogoča, da procesne akte s sodnima tajništvoma izmenjujejo izključno po elektronski poti.

 

Odločba Sodišča z dne 16. oktobra 2018 o vlaganju in vročanju procesnih aktov prek aplikacije e-Curia

Odločba Splošnega sodišča z dne 11. julija 2018 o vlaganju in vročanju procesnih aktov prek aplikacije e-Curia

Pogoji uporabe aplikacije e-Curia

Priročnik za uporabo 

   

Prošnja za odprtje računa

Da se omogoči uporaba funkcij aplikacije e-Curia, je treba vložiti prošnjo za odprtje računa, pri čemer se uporabi eden od obrazcev za prošnjo za dostop.

Način odprtja računa se razlikuje glede na to, ali se uporabnik odloči za navadni ali posebni postopek.

Navadni postopek omogoča odprtje računa za izmenjavo procesnih aktov s Sodiščem ali Splošnim sodiščem. Ta postopek lahko uporabi zastopnik stranke (račun za zastopnike) ali – v okviru predloga za sprejetje predhodne odločbe pred Sodiščem – oseba, ki nastopa v imenu sodišča države članice (račun za sodišče), ali oseba, ki nima statusa agenta ali odvetnika, vendar je na podlagi nacionalnih postopkovnih pravil upravičena za zastopanje strank pred sodišči svoje države (račun za upravičene osebe). Obravnava te prošnje traja nekaj dni, odločitev pa vam bo sporočena po elektronski pošti.

Posebni postopek ureja nujne položaje in omogoča začasno odprtje računa za vložitev procesnih aktov zgolj pred Splošnim sodiščem.

Uporaba aplikacije e-Curia je brezplačna.

Pred Splošnim sodiščem je uporaba aplikacije e-Curia obvezna.

 

 

Preglednica računov, ki omogočajo vložitev procesnih aktov pred enim od sodišč Sodišča Evropske unije v skladu z navadnim postopkom ali posebnim postopkom

 

 

Navadni postopek

(Prošnja za odprtje računa)

Posebni postopek

(Začasno odprtje računa za takojšnjo vložitev procesnih aktov)

Status

Sodišče

Splošno sodišče

Sodišče

Splošno sodišče

Zastopnik:
– odvetnik
– agent
– profesor

Da

Da

Ne

Da

Oseba, ki nima statusa agenta ali odvetnika, vendar je na podlagi nacionalnih postopkovnih pravil upravičena do zastopanja strank pred sodišči držav članic v okviru postopka predhodnega odločanja

Da

Ne

Ne

Ne

Oseba, ki nastopa v imenu sodišča države članice v okviru postopka predhodnega odločanja

Da

Ne

Ne

Ne

 

 

Vlaganje procesnih aktov

Procesne akte je treba vložiti v formatu PDF. Vložene datoteke ne smejo presegati 30 MB. Vloženih aktov ni treba ročno podpisati. Uporabnik lahko zato preprosto z uporabo svoje programske opreme za oblikovanje besedil naredi dokument PDF. Če je potrebno, lahko uporabnik k svojemu procesnemu aktu priloži tudi priloge in/ali dodatne listine. Ko ustrezni uporabnik dokumente, ki jih je treba poslati, odobri, se vložitev v aplikaciji registrira, uporabniku pa je poslano elektronsko sporočilo s potrdilom. Torej izvirnika dokumenta ni treba poslati s pisemsko pošiljko niti ni treba poslati overjenih prepisov.

 

Sprejemanje vročitev

Ko sodno tajništvo prek e-Curie vroči procesni akt, je naslovniku poslano elektronsko sporočilo, s katerim je o tem obveščen, v e-Curii pa lahko ta vročeni procesni akt pregleda. Takoj ob pregledu vročenega procesnega akta je sodno tajništvo o tem obveščeno. V nasprotnem primeru se domneva, da je bila vročitev sprejeta sedem dni po tem, ko je bilo poslano elektronsko sporočilo z obvestilom.

 

Pregledovanje zgodovine vložitev in vročitev

Uporabnik lahko vedno pregleduje zgodovino prejetih vročitev in svojih vložitev. Z obrazcem za iskanje lahko prejete vročitve in opravljene vložitve razvršča.

 

Urejanje osebnih podatkov in registracija asistentov

Uporabnik lahko svoje geslo, e-naslov ali jezik profila spremeni. Če pozabi uporabniško ime ali geslo, obstaja postopek, s katerim ju lahko ponovno prejme. Zastopnik stranke in oseba, ki nastopa v imenu sodišča države članice, lahko tudi registrira enega ali več asistentov, ki lahko prejemajo procesne akte, ki jih pošiljata sodni tajništvi. Asistent lahko tudi pripravi vložitev, ki jo mora nato odobriti zastopnik ali oseba, ki nastopa v imenu sodišča države članice.