Съдът в цифри*
membersЧленовете

fleche D 231 членове от 1952 г. досега:
- 141 членове, Съд на ЕС
- 92 членове, Общ съд на ЕС (от 1989 г. досега)
- 15 членове, Съд на публичната служба (2005 г. - 2016 г.)

squaresCJUE Съд на ЕС:
- 28 съдии
- 11 генерални адвокати
- 1 секретар

squaresTUE Общ съд:
- 46 съдии
- 1 секретар

buildingsСградите

fleche D Нова палата на Съда на ЕС :
- откриване: декември 2008 г.
- застроена площ: 124 000 м2
- площ на целия комплекс: 75 000 м2
- стойност: 355 милиона евро

- Стара палата (достъпни за посетители: 5 заседателни зали и зала за представителите на медиите)
- Пръстен, 2 етажа (кабинети на членовете на Съда на ЕС)
- 2 кули, 24 етажа, 107 м (1 заседателна зала, отдели за писмени преводи, административни служби)
- Галерия, която свързва сградите

fleche D Други сгради:
- Анекс C (1 заседателна зала, кабинети на членовете на Общия съд на ЕС)
- „Томас Мор" (2 заседателни зали, кабинети на членовете на Общия съд на ЕС)
- „Еразъм" (2 заседателни зали, кабинети на членовете на Общия съд на ЕС)
- Сграда T/Tbis (отдели за писмени преводи)

bubblesЕзиковите служби

fleche D 904 работни места = 44 % от персонала на институцията:
- 609 юристи лингвисти, 74 устни преводачи
- 24 официални езика на Съюза
- 552 езикови комбинации
- 1 135 000 преведени страници + 696 съдебни заседания и срещи с устен превод годишно

Делата

fleche D 35 382 решения и определения, постановени от 1952 г. досега:
- Съд на ЕС, около 20 967
- Общ съд на ЕС, около 12 866 (от 1989 г. досега)
- Съд на публичната служба, 1 549 (2005 г. - 2016 г.)

squaresCJUE Съд на ЕС:
- 739 постъпили дела
- 699 приключени дела

squaresTUE Общ съд:
- 917 постъпили дела
- 895 приключени дела

visitorsПосетителите

fleche D 442 631 посетители от 1968 г. досега:
- 673 групи посетители годишно
-
15 349 души

bodiesПерсоналът

fleche D 5 739 длъжностни лица и срочно наети служители от 1952 г. насам:
- 2 174 работни места = 1 324 жени и 850 мъже (длъжностни лица, срочно наети служители и договорно наети служители )
- 60 % жени
- средна възраст:
44 години

booksБиблиотеката

fleche D 245 000 тома:
- 10,2 км рафтове с книги
- 24 официални езика на Съюза и някои езици на трети държави

coinБюджетът

fleche D 410,03 милиона евро за финансовата 2018 г.

*Данните са към 31.12.2017 г.