Съдът в цифри

Данни към 31.12.2022 г.

Членовете
membres281 членове (от 1952 г. досега)
• Съд: 162 членове
• Общ съд: 119 членове (от 1989 г. досега)
• Съд на публичната служба: 15 членове (2005—2016 г.)
Съд • 27 съдии
• 11 генерални адвокати
• 1 секретар
Общ съд • 54 съдии
• 1 секретар

 

Делата
affaires43 718 постановени решения и определения (от 1952 г. досега)
• Съд: 24 863
• Общ съд: 17 306 (от 1989 г. досега)
• Съд на публичната служба: 1549 (2005—2016 г.)
Съд • 806 образувани дела
• 808 приключени дела
• 1111 висящи дела
• средна продължителност на производствата: 16,4 месеца
Общ съд • 904 образувани дела
• 585 приключени дела
• 1474 висящи дела
• средна продължителност на производствата: 16,2 месеца

 

Посетителите
visiteurs 498 425 посетители (от 1968 г. досега)

през 2022 г.:

• 474 групи посетители
• 11 653 души

 

Персоналът
personnel6171 длъжностни лица и срочно наети служители (от 1952 г. досега)

през 2022 г.:

• 2254 работни места = 1361 жени и 893 мъже (длъжностни лица, срочно наети служители и договорно наети служители)
• 60 % жени, 40 % мъже
• средна възраст: 46 години

 

Библиотеката
bibliotheque295 000 тома
• 12,4 километра рафтове с книги
• 24 официални езика на Съюза и някои езици на трети държави

 

Езиковите служби: писмен юридически превод и устен превод
linguismeПрез 2022 г.: 980 работни места (= 43,6 % от персонала на институцията
• 612 юристи лингвисти + 71 устни преводачи
• 24 официални езика на Съюза
• 552 езикови комбинации
• 1 281 000 преведени страници от службата за писмен юридически превод
• 526 съдебни заседания и срещи с устен превод

 

Бюджетът
budget 487 милиона евро
за финансовата 2023 г.

 

Сградите
batiments
• застроена площ: 138 850 квадратни метра
• максимална височина: 118 метра (кулата „ROCCA“, най-високата сграда във Великото херцогство Люксембург)
• 11 заседателни зали, отворени за посетители