Soudní dvůr v číslech*
membersČlenové

fleche D 231 členů od roku 1952:
- 141 členů, SD
- 92 členů, TEU (od roku 1989)
- 15 členů, SVS (2005 - 2016)

squaresCJUE Soudní dvůr:
- 28 soudců
- 11 generálních advokátů
- 1 vedoucí soudní kanceláře

squaresTUE Tribunál:
- 46 soudců
- 1 vedoucí soudní kanceláře

buildingsBudovy

fleche D Nový palác Soudního dvora:
- otevření: prosinec 2008
- užitná plocha: 124 000 m2
- plocha pozemku: 75 000 m2
- náklady: 355 mil. EUR

- Původní palác (veřejně přístupné prostory: 5 jednacích síní a tiskový sál)
- Prstenec, 2 patra (kabinety členů SD)
- 2 Věže, 24 poschodí, 107 m (1 jednací síň, překladatelská oddělení, administrativní služby)
- Galerie spojující budovy

fleche D Další budovy:
- Vedlejší budova C (1 jednací síň, kabinety členů TEU)
- Thomas More (2 jednací síně, kabinety členů TEU)
- Erasmus (2 jednací síně, kabinety členů TEU)
- T/Tbis (překladatelská oddělení)

bubblesJazykové služby

fleche D 904 pracovních míst: = 44 % zaměstnanců orgánu
- 609 právníků lingvistů, 74 tlumočníků
- 24 úředních jazyků Unie
- 552 jazykových kombinací
- 1 135 000 přeložených stran ročně + 696 tlumočených jednání a schůzí ročně

Věci

fleche D 35 382 rozsudků a usnesení vydaných od roku 1952 :
- SD zhruba 20 967
- TEU zhruba 12 866 (od roku 1989)
- SVS 1 549 (2005 - 2016)

squaresCJUE Soudní dvůr:
- 739 zahájených věcí
- 699 ukončených věcí

squaresTUE Tribunál:
- 917 zahájených věcí
- 895 ukončených věcí

visitorsNávštěvníci

fleche D 442 631 návštěvníků od roku 1968:
- 673 návštěvnických skupin ročně
-
16 247 osob

bodiesZaměstnanci

fleche D 5 739 úředníků a dočasných zaměstnanců od roku 1952:
- 2 174 pracovních míst = 1 324 žen a 850 mužů (úředníků, dočasných a smluvních zaměstnanců)
- 60 % žen
- průměrný věk:
44 let

booksKnihovna

fleche D 245 000 svazků:
- 10,2 km svazků v regálech
- 24 úředních jazyků Unie a některé jazyky třetích států

coinRozpočet

fleche D 410,03 mil. EUR za rozpočtový rok 2018

*údaje k 31.12.2017