Soudní dvůr v číslech

údaje k 31.12.2019

membresČlenové


fleche D 236 členů od roku 1952:
- 147 členů, SD 
- 92 členů, TEU (od roku 1989) 
- 15 členů, SVS (2005 - 2016)

squaresCJUE Soudní dvůr: 
- 27 soudců (01.02.2020)
- 11 generálních advokátů 
- 1 vedoucí soudní kanceláře

squaresTUE Tribunál: 
- 51 soudců (01.02.2020)
- 1 vedoucí soudní kanceláře

affairesVěci


fleche D 38 866 rozsudků a usnesení vydaných od roku 1952:
- CJ, 22 568
- TUE, 14 749 (depuis 1989)
- TFP, 1 549 (2005 - 2016)

squaresCJUE Soudní dvůr: 
- 966 zahájených věcí 
- 865 ukončených věcí
- 1102 projednávané věci
- Průměrná délka řízení: 14,4 Měsíce

 squaresTUE Tribunál: 
- 939 zahájených věcí 
- 874 ukončených věcí
- 1398 projednávané věci
- Průměrná délka řízení: 16,9 Měsíce

visiteursNávštěvníci


fleche D 477 990 visiteurs depuis 1968:
- 753 groupes de visiteurs/an
- 18 099
 personnes

personnelZaměstnanci


fleche D 5 902 fonctionnaires et agents temporaires depuis 1952:
- 2 256 emplois = 1 367 femmes et 889 hommes (fonctionnaires, agents temporaires et contractuels)
- 61 % femmes
- âge moyen: 45 ans

bibliothequeKnihovna


fleche D 255 000 svazků:
- 10,7 km svazků v regálech 
- 24 úředních jazyků Unie a některé jazyky třetích států

budgetRozpočet


fleche D 436,6 mil. EUR za rozpočtový rok 2020

batimentsBudovy


fleche D Palác Soudního dvora:
- Užitná plocha: 138 850 m2 
- Původní palác (veřejně přístupné prostory: 5 jednacích síní a tiskový sál) 
- Prstenec, 2 patra (kabinety členů SD) 
- 3 Věže:

2 x 24 poschodí, 100 m (1 jednací síň, překladatelská oddělení, administrativní služby)
1 x 29 poschodí, 115 m (otevření: září 2019)

fleche D Další budovy:
- Vedlejší budova C (1 jednací síň, kabinety členů TEU)
- Thomas More (2 jednací síně, kabinety členů TEU)
- Erasmus (2 jednací síně, kabinety členů TEU)
- Galerie spojující budovy

linguismeJazykové služby


fleche D 955 pracovních míst: = 42 % zaměstnanců orgánu
- 600 právníků lingvistů, 71 tlumočníků 
- 24 úředních jazyků Unie
- 552 jazykových kombinací
- 1 265 000 stran zhotovených překladatelskou službou + 617 tlumočených jednání a schůzí ročně