Soudní dvůr v číslech

údaje k 31.12.2018

membresČlenové


fleche D 236 členů od roku 1952:
- 147 členů, SD 
- 92 členů, TEU (od roku 1989) 
- 15 členů, SVS (2005 - 2016)

squaresCJUE Soudní dvůr: 
- 28 soudců 
- 11 generálních advokátů 
- 1 vedoucí soudní kanceláře

squaresTUE Tribunál: 
- 46 soudců 
- 1 vedoucí soudní kanceláře

affairesVěci


fleche D 37 127 rozsudků a usnesení vydaných od roku 1952:
- CJ, 21 703
- TUE, 13 875 (depuis 1989)
- TFP, 1 549 (2005 - 2016)

squaresCJUE Soudní dvůr: 
- 849 zahájených věcí 
- 760 ukončených věcí
- 1001 projednávané věci
- Průměrná délka řízení: 15,7 Měsíce

 squaresTUE Tribunál: 
- 834 zahájených věcí 
- 1009 ukončených věcí
- 1333 projednávané věci
- Průměrná délka řízení: 20 Měsíce

visiteursNávštěvníci


fleche D 459 891 visiteurs depuis 1968:
- 705 groupes de visiteurs/an
-
17 260 personnes

personnelZaměstnanci


fleche D 5 863 fonctionnaires et agents temporaires depuis 1952:
- 2 217 emplois = 1 345 femmes et 872 hommes (fonctionnaires, agents temporaires et contractuels)
- 61 % femmes
- âge moyen: 45 ans

bibliothequeKnihovna


fleche D 250 000 svazků:
- 10,5 km svazků v regálech 
- 24 úředních jazyků Unie a některé jazyky třetích států

budgetRozpočet


fleche D 429,5 mil. EUR za rozpočtový rok 2019

batimentsBudovy


fleche D  Nový palác Soudního dvora:
- otevření: prosinec 2008 
- užitná plocha: 124 000 m2 
- plocha pozemku: 75 000 m2 
- náklady: 355 mil. EUR
- Původní palác (veřejně přístupné prostory: 5 jednacích síní a tiskový sál) 
- Prstenec, 2 patra (kabinety členů SD) 
- 2 Věže, 24 poschodí, 107 m (1 jednací síň, překladatelská oddělení, administrativní služby) 
- Galerie spojující budovy

fleche D Další budovy:
- Vedlejší budova C (1 jednací síň, kabinety členů TEU)
- Thomas More (2 jednací síně, kabinety členů TEU)
- Erasmus (2 jednací síně, kabinety členů TEU)
- T/Tbis (překladatelská oddělení)

linguismeJazykové služby


fleche D 960 pracovních míst: = 43 % zaměstnanců orgánu
- 606 právníků lingvistů, 71 tlumočníků 
- 24 úředních jazyků Unie
- 552 jazykových kombinací
- 1 285 000 stran zhotovených překladatelskou službou + 721 tlumočených jednání a schůzí ročně