Soudní dvůr v číslech

údaje k 31.12.2020

membresČlenové


fleche D 255 členů od roku 1952:
- 153 členů, SD 
- 106 členů, TEU (od roku 1989) 
- 15 členů, SVS (2005 - 2016)

squaresCJUE Soudní dvůr: 
- 27 soudců 
- 11 generálních advokátů 
- 1 vedoucí soudní kanceláře

squaresTUE Tribunál: 
- 49 soudců 
- 1 vedoucí soudní kanceláře

affairesVěci


fleche D 40 406 rozsudků a usnesení vydaných od roku 1952:
- CJ, 23 360
- TUE, 15 497 (depuis 1989)
- TFP, 1 549 (2005 - 2016)

squaresCJUE Soudní dvůr: 
- 735 zahájených věcí 
- 792 ukončených věcí
- 1 045 projednávané věci
- Průměrná délka řízení: 15,4 Měsíce

 squaresTUE Tribunál: 
- 847 zahájených věcí 
- 748 ukončených věcí
- 1 497 projednávané věci
- Průměrná délka řízení: 15,4 Měsíce

visiteursNávštěvníci


fleche D 481 719 návštěvníků od roku 1968:
- 127 návštěvnických skupin ročně 
- 3 729 
osob

personnelZaměstnanci


fleche D 6 003 úředníků a dočasných zaměstnanců od roku 1952:
- 2 235 pracovních míst = 1 359 žen a 876 mužů (úředníků, dočasných a smluvních zaměstnanců)
- 61 % žen 
- průměrný věk: 46 let

bibliothequeKnihovna


fleche D 285 000 svazků:
- 12 km svazků v regálech 
- 24 úředních jazyků Unie a některé jazyky třetích států

budgetRozpočet


fleche D 444 mil. EUR za rozpočtový rok 2021

batimentsBudovy


fleche D Palác Soudního dvora:
- Užitná plocha: 138 850 m2 
- Původní palác (veřejně přístupné prostory: 5 jednacích síní a tiskový sál) 
- Prstenec, 2 patra (kabinety členů SD) 
- 3 Věže:

2 x 24 poschodí, 100 m (1 jednací síň, překladatelská oddělení, administrativní služby)
1 x 29 poschodí, 115 m (otevření: září 2019)

fleche D Další budovy:
- Vedlejší budova C (1 jednací síň, kabinety členů TEU)
- Thomas More (2 jednací síně, kabinety členů TEU)
- Erasmus (2 jednací síně, kabinety členů TEU)
- Galerie spojující budovy

linguismeJazykové služby


fleche D 957 pracovních míst: = 42 % zaměstnanců orgánu
- 601 právníků lingvistů, 70 tlumočníků 
- 24 úředních jazyků Unie
- 552 jazykových kombinací
- 1 170 000 stran zhotovených překladatelskou službou + 445 tlumočených jednání a schůzí ročně