Soudní dvůr v číslech

údaje k 31. prosinci 2021

Členové
membres265 členů (od roku 1952)
• Soudní dvůr: 162 členů
• Tribunál: 111 členů (od roku 1989)
• Soud pro veřejnou službu: 15 členů (2005 – 2016)
Soudní dvůr • 27 soudců
• 11 generálních advokátů
• 1 vedoucí soudní kanceláře
Tribunál • 54 soudců
• 1 vedoucí soudní kanceláře

 

Věci
affaires42 129 rozsudků a usnesení vydaných od roku 1952
• Soudní dvůr: 24 132
• Tribunál: 16 448 od roku 1989
• Soud pro veřejnou službu: 1 549 (2005 – 2016)
Soudní dvůr • 838 zahájených věcí
• 772 ukončených věcí
• 1 113 projednávaných věcí
• průměrná délka řízení: 16,7 měsíců
Tribunál • 882 zahájených věcí
• 951 ukončených věcí
• 1 428 projednávaných věcí
• průměrná délka řízení: 17,3 měsíců

 

Návštěvníci
visiteurs 486 772 návštěvníků (od roku 1968)
• v roce 2021: 156 návštěvnických skupin
• 5 053 osob

 

Zaměstnanci
personnel6 164 úředníků a dočasných zaměstnanců (od roku 1952)
• v roce 2021: 2 247 pracovních míst = 1 355 žen a 892 mužů (úředníků, dočasných a smluvních zaměstnanců)
• 60 % žen, 40 % mužů
• průměrný věk: 46 let

 

Knihovna
bibliotheque290 000 svazků
• 12,2 km  svazků v regálech
• 24 úředních jazyků Unie a některé jazyky třetích států

 

Jazykové služby: právní překlady a tlumočení
linguismeV roce 2021: 981 pracovních míst (= 43,65 % zaměstnanců orgánu)
• 616 právníků lingvistů + 71 tlumočníků
• 24 úředních jazyků Unie
• 552 jazykových kombinací
• 1 257 000 stran zhotovených překladatelskou službou
+ 423 tlumočených jednání a schůzí ročně

 

Rozpočet
budget465 mil EUR
na rozpočtový rok 2022

 

Budovy
batiments 
• zastavěná plocha: 138 850 m²
• maximální výška: 115 m (Věž "C", nejvyšší budova Velkovévodství)
• 12 jednacích síní, přístupných veřejnosti