Soudní dvůr v číslech

údaje k 31. prosinci 2022

Členové
membres281 členů (od roku 1952)
• Soudní dvůr: 162 členů
• Tribunál: 119 členů (od roku 1989)
• Soud pro veřejnou službu: 15 členů (2005 – 2016)
Soudní dvůr • 27 soudců
• 11 generálních advokátů
• 1 vedoucí soudní kanceláře
Tribunál • 54 soudců
• 1 vedoucí soudní kanceláře

 

Věci
affaires43 718 rozsudků a usnesení vydaných od roku 1952
• Soudní dvůr: 24 863
• Tribunál: 17 306 od roku 1989
• Soud pro veřejnou službu: 1 549 (2005 – 2016)
Soudní dvůr • 806 zahájených věcí
• 808 ukončených věcí
• 1 111 projednávaných věcí
• průměrná délka řízení: 16,4 měsíců
Tribunál • 904 zahájených věcí
• 858 ukončených věcí
• 1 474 projednávaných věcí
• průměrná délka řízení: 16,2 měsíců

 

Návštěvníci
visiteurs 498 425 návštěvníků (od roku 1968)

V roce 2022:

• 474 návštěvnických skupin
• 11 653 osob

 

Zaměstnanci
personnel6 171 úředníků a dočasných zaměstnanců (od roku 1952)

V roce 2022:

• 2 254 pracovních míst = 1 361 žen a 893 mužů (úředníků, dočasných a smluvních zaměstnanců)
• 60 % žen, 40 % mužů
• průměrný věk: 46 let

 

Knihovna
bibliotheque295 000 svazků
• 12,4 km  svazků v regálech
• 24 úředních jazyků Unie a některé jazyky třetích států

 

Jazykové služby: právní překlady a tlumočení
linguismeV roce 2022: 980 pracovních míst (= 43,6 % zaměstnanců orgánu)
• 612 právníků lingvistů + 71 tlumočníků
• 24 úředních jazyků Unie
• 552 jazykových kombinací
• 1 281 000 stran zhotovených překladatelskou službou
• 526 tlumočených jednání a schůzí ročně

 

Rozpočet
budget 487 mil EUR
na rozpočtový rok 2023

 

Budovy
batiments 
• zastavěná plocha: 138 850 m²
• maximální výška: 118 m (Věž ROCCA, nejvyšší budova Velkovévodství)
• 11 jednacích síní, přístupných veřejnosti