Domstolen i tal

Angivelser pr. 31.12.2018

membresMedlemmerne


fleche D 236 medlemmer siden 1952:
- 147 medlemmer, Domstolen 
- 92 medlemmer, Retten (siden 1989) 
- 15 medlemmer, Personaleretten (2005 - 2016)

squaresCJUE Domstolen: 
- 28 dommere 
- 11 generaladvokater 
- 1 justitssekretær

squaresTUE Retten: 
- 46 dommere 
- 1 justitssekretær

affairesSagerne


fleche D 37 127 domme og kendelser afsagt siden 1952:
- Domstolen, ca. 21 703
- Retten, ca. 13 875 (siden 1989) 
- Personaleretten, 1 549 (2005 - 2016)

squaresCJUE Domstolen: 
- 849 indbragte sager 
- 760 afsluttede sager
- 1001 verserende sager
- Retssagernes gennemsnitlige varighed: 15,7 Måneder

squaresTUE Retten: 
- 834 indbragte sager 
- 1009 afsluttede sager
- 1333 verserende sager
- Retssagernes gennemsnitlige varighed: 20 Måneder

 

visiteursBesøgende


fleche D 459 891 besøgende siden 1968: 
- 705 besøgsgrupper pr. år 
- 17 260 personer

personnelPersonale


fleche D 5 863 tjenestemænd og midlertidigt ansatte siden 1952: 
- 2 217 stillinger = 1 345 kvinder og 872 mænd (tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte) 
- 61 % kvinder 
- gennemsnitsalder: 45 år

bibliothequeBiblioteket


fleche D 250 000 bind:
- 10,5 km bind på hylderne 
- 24 officielle EU-sprog og visse tredjelandssprog

budgetBudgettet


fleche D 429,5 mill. EUR for budgetåret 2019

batimentsBygningerne


fleche D Domstolens Nye Palæ:
- indvielse: december 2008 
- byggeriets omfang: 124 000 m2 
- områdets areal: 75 000 m2 
- omkostninger 355 mill. EUR
- Det Gamle Palæ (tilgængelige rum for offentligheden: 5 retssale og et presserum) 
- Ringen, 2 etager (Domstolens medlemmers kabinetter) 
- 2 tårne, 24 etager, 107 m (1 retssal, sprogkontorer, administrative tjenester) 
- Galleri, der forbinder bygningerne

fleche D Andre bygninger:
- Anneks C (1 retssal, Rettens medlemmers kabinetter)
- Thomas More (2 retssale, Rettens medlemmers kabinetter)
- Erasmus (2 retssale, Rettens medlemmers kabinetter)
- T/Tbis (sprogkontorer)

linguismeSprogtjenesten


fleche D 960 ansatte = 43 % af institutionens ansatte
- 606 juristlingvister, 71 tolke 
- 24 officielle EU-sprog
- 552 sprogkombinationer
- 1 285 000 sider bearbejdet af oversættelsestjenesten + 721 retsmøder og tolke til møder pr. år