Domstolen i tal

Angivelser pr. 31.12.2021

Medlemmerne
membres265 medlemmer (siden 1952)
• Domstolen: 162 medlemmer
• Retten: 111 medlemmer (siden 1989)
• Personaleretten: 15 medlemmer (2005-2016)
Domstolen • 27 dommere
• 11 generaladvokater
• 1 justitssekretær
Retten • 54 dommere
• 1 justitssekretær

 

Sagerne
affaires42 129 domme og kendelser afsagt (siden 1952)
• Domstolen: 24 132
• Retten: 16 448 (siden 1989)
• Personaleretten: 1 549 (2005-2016)
Domstolen • 838 indbragte sager
• 772 afsluttede sager
• 1 113 verserende sager
• Retssagernes gennemsnitlige varighed: 16,7 måneder
Retten • 882 indbragte sager
• 951 afsluttede sager
• 1 428 verserende sager
• Retssagernes gennemsnitlige varighed: 17,3 måneder

 

Besøgende
visiteurs 486 772 besøgende (siden 1968)
• i 2021: 156 besøgsgrupper
• 5 053 personer

 

Personalet
personnel6 164 tjenestemænd og midlertidigt ansatte (siden 1952)
• i 2021: 2 247 ansatte = 1 355 kvinder og 892 mænd (tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte)
• 60% kvinder, 40% mænd
• Gennemsnitsalder: 46 år

 

Biblioteket
bibliotheque290 000 bind
• 12,2 km bind på hylderne
• 24 officielle EU-sprog og visse tredjelandssprog

 

Sprogtjenesten: juridisk oversættelse og tolkning
linguismeI 2021: 981 ansatte (= 43,65 % af institutionens personale)
• 616 juristlingvister + 71 tolke
• 24 officielle EU-sprog
• 552 sprogkombinationer
• 1 257 000 sider bearbejdet af oversættelsestjenesten
+ 423 retsmøder og møder tolket

 

Budgettet
budget465 mio. EUR
for budgetåret 2022

 

Bygningerne
batiments Domstolens Palæ
• Byggeriets omfang: 138 850 m²
• Maksimal højde: 115 m (Tårn »C«, Storhertugdømmets højeste bygning)
• 12 retssale, tilgængelige for offentligheden