Domstolen i tal

Angivelser pr. 31.12.2020

membresMedlemmerne


fleche D 255 medlemmer siden 1952:
- 153 medlemmer, Domstolen 
- 106 medlemmer, Retten (siden 1989) 
- 15 medlemmer, Personaleretten (2005 - 2016)

squaresCJUE Domstolen: 
- 27 dommere 
- 11 generaladvokater 
- 1 justitssekretær

squaresTUE Retten: 
- 49 dommere
- 1 justitssekretær

affairesSagerne


fleche D 40 406 domme og kendelser afsagt siden 1952:
- Domstolen, ca. 23 360
- Retten, ca. 15 497 (siden 1989) 
- Personaleretten, 1 549 (2005 - 2016)

squaresCJUE Domstolen: 
- 735 indbragte sager 
- 792 afsluttede sager
1 045 verserende sager
- Retssagernes gennemsnitlige varighed: 15,4 Måneder

squaresTUE Retten: 
- 847 indbragte sager 
- 748 afsluttede sager
- 1 497 verserende sager
- Retssagernes gennemsnitlige varighed: 15,4 Måneder

visiteursBesøgende


fleche D 481 719 besøgende siden 1968: 
- 127 besøgsgrupper pr. år 
3 729 personer

personnelPersonale


fleche D 6 003 tjenestemænd og midlertidigt ansatte siden 1952: 
- 2 235 stillinger = 1 359 kvinder og 876 mænd (tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte) 
- 61 % kvinder 
- gennemsnitsalder: 46 år

bibliothequeBiblioteket


fleche D 285 000 bind:
- 12 km bind på hylderne 
- 24 officielle EU-sprog og visse tredjelandssprog

budgetBudgettet


fleche D 444 mill. EUR for budgetåret 2021

batimentsBygningerne


fleche D Domstolens Palæ:
- Byggeriets omfang: 138 850 m2  
- Det Gamle Palæ (tilgængelige rum for offentligheden: 5 retssale og et presserum) 
- Ringen, 2 etager (Domstolens medlemmers kabinetter) 
- 3 tårne:

2 x 24 etager, 100 m (1 retssal, sprogkontorer, administrative tjenester)
1 x 29 etager, 115 m (indvielse: september 2019)

fleche D Andre bygninger:
- Anneks C (1 retssal, Rettens medlemmers kabinetter)
- Thomas More (2 retssale, Rettens medlemmers kabinetter)
- Erasmus (2 retssale, Rettens medlemmers kabinetter)
- Galleri, der forbinder bygningerne

linguismeSprogtjenesten


fleche D 957 ansatte = 42 % af institutionens ansatte
- 601 juristlingvister, 70 tolke 
- 24 officielle EU-sprog
- 552 sprogkombinationer
- 1 170 000 sider bearbejdet af oversættelsestjenesten + 445 retsmøder og tolke til møder pr. år