Domstolen i tal

Angivelser pr. 31.12.2022

Medlemmerne
membres281 medlemmer (siden 1952)
• Domstolen: 162 medlemmer
• Retten: 119 medlemmer (siden 1989)
• Personaleretten: 15 medlemmer (2005-2016)
Domstolen • 27 dommere
• 11 generaladvokater
• 1 justitssekretær
Retten • 54 dommere
• 1 justitssekretær

 

Sagerne
affaires43 718 domme og kendelser afsagt (siden 1952)
• Domstolen: 24 863
• Retten: 17 306 (siden 1989)
• Personaleretten: 1 549 (2005-2016)
Domstolen • 806 indbragte sager
• 808 afsluttede sager
• 1 111 verserende sager
• Retssagernes gennemsnitlige varighed: 16,4 måneder
Retten • 904 indbragte sager
• 858 afsluttede sager
• 1 474 verserende sager
• Retssagernes gennemsnitlige varighed: 16,2 måneder

 

Besøgende
visiteurs 498 425 besøgende (siden 1968)

I 2022:

• 474 besøgsgrupper
• 11 653 personer

 

Personalet
personnel6 171 tjenestemænd og midlertidigt ansatte (siden 1952)

I 2022:

• 2 254 ansatte = 1 361 kvinder og 893 mænd (tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte)
• 60% kvinder, 40% mænd
• Gennemsnitsalder: 46 år

 

Biblioteket
bibliotheque295 000 bind
• 12,4 km bind på hylderne
• 24 officielle EU-sprog og visse tredjelandssprog

 

Sprogtjenesten: juridisk oversættelse og tolkning
linguismeI 2022: 980 ansatte (= 43,6 % af institutionens personale)
• 612 juristlingvister + 71 tolke
• 24 officielle EU-sprog
• 552 sprogkombinationer
• 1 281 000 sider bearbejdet af oversættelsestjenesten
• 526 retsmøder og møder tolket

 

Budgettet
budget 487 mio. EUR
for budgetåret 2023

 

Bygningerne
batiments
• Byggeriets omfang: 138 850 m²
• Maksimal højde: 118 m (Tårn ROCCA, Storhertugdømmets højeste bygning)
• 11 retssale, tilgængelige for offentligheden