CURIA
rss
avanceret søgning
Domstolen i tal*

membersMedlemmerne

fleche D 229 medlemmer siden 1952:
- 141 medlemmer, Domstolen
- 90 medlemmer, Retten (siden 1989)
- 15 medlemmer, Personaleretten (2005 - 2016)

squaresCJUE Domstolen:
- 28 dommere
- 11 generaladvokater
- 1 justitssekretær

squaresTUE Retten:
- 44 dommere
- 1 justitssekretær

buildingsBygningerne

fleche D Domstolens Nye Palæ:
- indvielse: december 2008
- byggeriets omfang: 124 000 m2
- områdets areal: 75 000 m2
- omkostninger 355 mill. EUR

- Det Gamle Palæ (tilgængelige rum for offentligheden: 5 retssale og et presserum)
- Ringen, 2 etager (Domstolens medlemmers kabinetter)
- 2 tårne, 24 etager, 107 m (1 retssal, sprogkontorer, administrative tjenester)
- Galleri, der forbinder bygningerne

fleche D Andre bygninger:
- Anneks C (1 retssal, Rettens medlemmers kabinetter)
- Thomas More (2 retssale, Rettens medlemmers kabinetter)
- Erasmus (2 retssale, Rettens medlemmers kabinetter)
- T/Tbis (sprogkontorer)

bubblesSprogtjenesten

fleche D 985 ansatte = 45 % af institutionens ansatte
- 602 juristlingvister, 74 tolke
- 24 officielle EU-sprog
- 552 sprogkombinationer
- 1 160 000 sider oversat + 650 retsmøder og tolke til møder pr. år

Sagerne

fleche D 33 764 domme og kendelser afsagt siden 1952:
- Domstolen, ca. 20 244
- Retten, ca. 11 971 (siden 1989)
- Personaleretten, 1 549 (2005 - 2016)

squaresCJUE Domstolen:
- 692 indbragte sager
- 704 afsluttede sager

squaresTUE Retten:
- 974 indbragte sager
- 755 afsluttede sager

visitorsBesøgende

fleche D 426 384 besøgende siden 1968:
- 675 besøgsgrupper pr. år
-
15 349 personer

bodiesPersonale

fleche D 5 582 tjenestemænd og midlertidigt ansatte siden 1952:
- 2 162 stillinger = 1 335 kvinder og 879 mænd (tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte)
- 60 % kvinder
- gennemsnitsalder:
47 år

booksBiblioteket

fleche D 240 000 bind:
- 10 km bind på hylderne
- 24 officielle EU-sprog og visse tredjelandssprog

coinBudgettet

fleche D 399,34 mill. EUR for budgetåret 2017

*Angivelser pr. 31.12.2016

.