Euroopan unionin tuomioistuin lukuina

Tiedot 31.12.2020

membresJäsenet


fleche D 255 jäsentä vuodesta 1952 lähtien:
- 153 jäsentä unionin tuomioistuimessa
- 106 jäsentä unionin yleisessä tuomioistuimessa (vuodesta 1989 alkaen)
- 15 jäsentä virkamiestuomioistuimessa (2005 - 2016)

squaresCJUE Unionin tuomioistuin:
- 27 tuomaria
- 11 julkisasiamiestä
- 1 kirjaaja

squaresTUE Unionin yleinen tuomioistuin:
- 49 tuomaria 
- 1 kirjaaja

affairesOikeudenkäyntiasiat


fleche D 40 406 tuomiota ja määräystä vuodesta 1952 lähtien:
- unionin tuomioistuin: noin 23 360
- unionin yleinen tuomioistuin: noin 15 497 (vuodesta 1989 alkaen)
- virkamiestuomioistuin: 1 549 (2005 - 2016)

squaresCJUE Unionin tuomioistuin:
- 735 vireille tullutta asiaa
- 792 ratkaistua asiaa
- 1 045 vireillä olevat asiat
- Keskimääräinen käsittelyaika: 15,4 Kuukautta

squaresTUE Unionin yleinen tuomioistuin:
- 847 vireille tullutta asiaa
- 748 ratkaistua asiaa
- 1 497 vireillä olevat asiat
- Keskimääräinen käsittelyaika: 15,4 Kuukautta

visiteursVierailut


fleche D 481 719 vierailijaa vuodesta 1968 alkaen:
- 127 vierailijaryhmää vuosittain
- 3 729
 vierailijaa

 

personnelHenkilöstö


fleche D 6 003 virkamiestä ja väliaikaista toimihenkilöä vuodesta 1952 lähtien:
- 2 235 virkaa = 1 359 naista ja 889 miestä (virkamiehet, väliaikaiset toimihenkilöt, sopimussuhteiset toimihenkilöt)
- 61 prosenttia naisia
- keski-ikä: 46 
vuotta

bibliothequeKirjasto


fleche D 285 000 teosta:
- 12 hyllykilometriä teoksia
- 24 unionin virallista kieltä ja eräitä kolmansien valtioiden kieliä

budgetTalousarvio


fleche D 444 miljoonaa euroa vuonna 2021

batimentsRakennukset


fleche D Unionin tuomioistuimen oikeuspalatsi:
- Rakennuspinta-ala 138 850 m2 
- Vanha oikeuspalatsi (yleisölle avoin tila: viisi istuntosalia ja lehdistöhuone)
- Lisärakennus kahdessa kerroksessa (unionin tuomioistuimen jäsenten huoneet)
- Kolme tornitaloa:

2 x 24 kerrosta, 100 m (yksi istuntosali, käännösyksiköitä, hallinto)
1 x 29 kerrosta, 115 m (käyttöön syyskuussa 2019)

fleche D Muut rakennukset:
- Lisärakennus C (1 istuntosali, UYT:n jäsenten kabinetit)
- Thomas More (2 istuntosalia, UYT:n jäsenten kabinetit)
- Erasmus (2 istuntosalia, UYT:n jäsenten kabinetit)
- Rakennukset yhdistävä galleria

linguismeKielipalvelut


fleche D 957 virkaa = 42 prosenttia toimielimen henkilöstöstä:
- 601 juristilingvistiä, 70 tulkkia
- 24 unionin virallista kieltä
- 552 kieliyhdistelmää
- 1 170 000 käännettyä sivua käännösosastolla + 445 tulkattua istuntoa ja kokousta vuosittain