A Bíróság számokban

2020.12.31. i adatok

membresTagok


fleche D 255 óta 198 tag:
- 153 tag a Bíróságon,
- 106 tag a Törvényszéken (1989 óta)
- 15 tag a Közszolgálati Törvényszéken (2005 - 2016)

squaresCJUE Bíróság:
- 27 bíró
- 11 főtanácsnok
- 1 hivatalvezető

squaresTUE Törvényszék:
- 49 bíró 
- 1 hivatalvezető

affairesÜgyek


fleche D 40 406 ítélet és végzés 1952 óta:
- Bíróság, körülbelül 23 360
- Törvényszék, körülbelül 15 497 (1989 óta)
- Közszolgálati Törvényszék, 1 549 (2005 - 2016)

squaresCJUE Bíróság:
- 735 érkezett ügy
- 792 befejezett ügy
- 1 045 folyamatban lévő ügyek
- Az eljárások átlagos időtartama: 15,4 Hónap

squaresTUE Törvényszék:
- 847 érkezett ügy
- 748 befejezett ügy
- 1 497 folyamatban lévő ügyek
- Az eljárások átlagos időtartama: 15,4 Hónap

visiteursLátogatók


 fleche D 481 719 Látogatók:
- 127 látogatói csoport évente
- 3 729
 

personnelSzemélyi állomány


fleche D 6 003 tisztviselő és ideiglenes alkalmazott 1952 óta:
- 2 235 alkalmazott = 1 359 nő és 876 férfi (tisztviselők, ideiglenes alkalmazottak és szerződéses alkalmazottak)
-
61 % a nők aránya
- átlagéletkor: 46 
év

bibliothequeKönyvtár


fleche D 285 000 kötet:
- 12 000 folyóméter könyvespolc
- 24 uniós hivatalos nyelv és harmadik országok bizonyos nyelvei

budgetKöltségvetés


fleche D 444 millió euró a 2021 es költségvetési évre

batimentsÉpületek


fleche D A Bíróság Épülete:
- Épített terület: 138 850 m2 
- Régi Épület (a közönség által látogatható: 5 tárgyalóterem és a sajtószoba)
- Gyűrű, 2 emelet (a Bíróság tagjainak kabinetjei)
- 3 torony:

2 x 24 emelet, 100 m (1 tárgyalóterem, nyelvi osztályok, adminisztratív szervezeti egységek)
1 x 29 emelet, 115 m (átadás: 2019 szeptember)

fleche D Egyéb épületek:
- C épület (1 tárgyalóterem, a Törvényszék tagjainak kabinetjei)
- Thomas More épület (2 tárgyalóterem, a Törvényszék tagjainak kabinetjei)
- Erasmus (2 tárgyalóterem,a Törvényszék tagjainak kabinetjei)
- Galéria, mely összeköti az épületeket

linguismeNyelvi szolgálatok


fleche D 957 alkalmazott = az intézmény személyi állományának 42 %-a
- 601 jogász-nyelvész, 70 tolmács
- 24 uniós hivatalos nyelv
- 552 nyelvi kombináció
- 1 170 000 a fordítószolgálat által lefordított oldalak száma + 445 tolmácsolt tárgyalás és ülés évente