CURIA
rss
Teisingumo Teismas skaičiais*

membersNariai

fleche D 229 nariai nuo 1952 m.:
- 141 Teisingumo Teismo narys,
- 90 Bendrojo Teismo narys (nuo 1989 m.)
- 15 Tarnautojų teismo narių (2005 m - 2016 m.)

squaresCJUE Teisingumo Teismas:
- 28 teisėjai
- 11 generaliniai advokatai
- 1 kancleris

 squaresTUE Bendrasis Teismas:
- 44 teisėjai
- 1 kancleris

buildingsPastatai

fleche D Naujieji Teisingumo Teismo Rūmai:
- inauguracija: 2008 m. gruodžio mėn.
- patalpų plotas: 124 000 m2
- teritorijos plotas: 75 000 m2
- kaina: 355 mln. EUR

- Senieji Rūmai (visuomenei prieinamos patalpos: 5 posėdžių salės ir žiniasklaidos salė)
- Žiedas, 2 aukštai (Teisingumo Teismo narių kabinetai)
- 2 Bokštai, 24 aukštai, 107 m (1 posėdžių salė, vertimo skyriai, administracinės tarnybos)
- Galerija, jungianti pastatus

fleche D Kiti pastatai:
- Priestatas C (1 posėdžių salė, Bendrojo Teismo narių kabinetai)
- Thomas More (2 posėdžių salės, Bendrojo Teismo narių kabinetai)
- Erasmus (2 posėdžių salės, Bendrojo Teismo narių kabinetai)
- T/Tbis (vertimo skyriai)

bubblesKalbinės tarnybos

fleche D 985 darbo vietos = 45 % institucijos personalo
- 602 teisininkų lingvistų, 74 vertėjų žodžiu
- 24 oficialiosios Sąjungos kalbos
- 552 kalbų kombinacijos
- 1 160 000 išverstų puslapių + 650 posėdžių ir susirinkimų su vertimu žodžiu per metus

Bylos

fleche D 33 764 sprendimai ir nutartys, priimti nuo 1952 m.:
- Teisingumo Teismas: apie 20 244
- Bendrasis Teismas: apie 11 971 (nuo 1989 m.)
- Tarnautojų teismas: 1 549 (2005 m - 2016 m.)

squaresCJUE Teisingumo Teismas:
- 692 gautos bylos
- 704 baigtos bylos

squaresTUE Bendrasis Teismas:
- 974 gautos bylos
- 755 baigtų bylų

visitorsLankytojai

fleche D 426 384 lankytojų nuo 1968 m.:
- 675 lankytojų grupių per metus
-
15 349 asmenų

bodiesDarbuotojai

fleche D5 582 pareigūnai ir laikinieji tarnautojai nuo 1952 m.:
- 2 168 darbuotojai = 1 304 moterys ir 864 vyrai (pareigūnai, laikinieji tarnautojai ir sutartininkai)
- 60 % moterų
- vidutinis amžius:
47 metai

booksBiblioteka

fleche D 240 000 leidinių:
- 10 km leidinių lentynų
- 24 oficialiosios Sąjungos kalbos ir kai kurios trečiųjų valstybių kalbos

coinBiudžetas

fleche D 399,34 mln. EUR 2017 m.

*2016 m. gruodžio 12.31.

.