Teisingumo Teismas skaičiais*
membersNariai

fleche D 231 nariai nuo 1952 m.:
- 141 Teisingumo Teismo narys,
- 92 Bendrojo Teismo narys (nuo 1989 m.)
- 15 Tarnautojų teismo narių (2005 m - 2016 m.)

squaresCJUE Teisingumo Teismas:
- 28 teisėjai
- 11 generaliniai advokatai
- 1 kancleris

 squaresTUE Bendrasis Teismas:
- 46 teisėjai
- 1 kancleris

buildingsPastatai

fleche D Naujieji Teisingumo Teismo Rūmai:
- inauguracija: 2008 m. gruodžio mėn.
- patalpų plotas: 124 000 m2
- teritorijos plotas: 75 000 m2
- kaina: 355 mln. EUR

- Senieji Rūmai (visuomenei prieinamos patalpos: 5 posėdžių salės ir žiniasklaidos salė)
- Žiedas, 2 aukštai (Teisingumo Teismo narių kabinetai)
- 2 Bokštai, 24 aukštai, 107 m (1 posėdžių salė, vertimo skyriai, administracinės tarnybos)
- Galerija, jungianti pastatus

fleche D Kiti pastatai:
- Priestatas C (1 posėdžių salė, Bendrojo Teismo narių kabinetai)
- Thomas More (2 posėdžių salės, Bendrojo Teismo narių kabinetai)
- Erasmus (2 posėdžių salės, Bendrojo Teismo narių kabinetai)
- T/Tbis (vertimo skyriai)

bubblesKalbinės tarnybos

fleche D 904 darbo vietos = 44 % institucijos personalo
- 609 teisininkų lingvistų, 74 vertėjų žodžiu
- 24 oficialiosios Sąjungos kalbos
- 552 kalbų kombinacijos
- 1 135 000 išverstų puslapių + 696 posėdžių ir susirinkimų su vertimu žodžiu per metus

Bylos

fleche D 35 382 sprendimai ir nutartys, priimti nuo 1952 m.:
- Teisingumo Teismas: apie 20 967
- Bendrasis Teismas: apie 12 866 (nuo 1989 m.)
- Tarnautojų teismas: 1 549 (2005 m - 2016 m.)

squaresCJUE Teisingumo Teismas:
- 739 gautos bylos
- 699 baigtos bylos

squaresTUE Bendrasis Teismas:
- 917 gautos bylos
- 895 baigtų bylų

visitorsLankytojai

fleche D 442 631 lankytojų nuo 1968 m.:
- 673 lankytojų grupių per metus
-
16 247 asmenų

bodiesDarbuotojai

fleche D5 739 pareigūnai ir laikinieji tarnautojai nuo 1952 m.:
- 2 174 darbuotojai = 1 324 moterys ir 850 vyrai (pareigūnai, laikinieji tarnautojai ir sutartininkai)
- 60 % moterų
- vidutinis amžius:
44 metai

booksBiblioteka

fleche D 245 000 leidinių:
- 10,2 km leidinių lentynų
- 24 oficialiosios Sąjungos kalbos ir kai kurios trečiųjų valstybių kalbos

coinBiudžetas

fleche D 410,03 mln. EUR 2018 m.

*2017 m. gruodžio 12.31.