Teisingumo Teismas skaičiais

2017 m. gruodžio 12.31.

membresNariai


fleche D 236 nariai nuo 1952 m.:
- 147 Teisingumo Teismo narys, 
- 92 Bendrojo Teismo narys (nuo 1989 m.) 
- 15 Tarnautojų teismo narių (2005 m - 2016 m.)

squaresCJUE Teisingumo Teismas: 
- 28 teisėjai 
- 11 generaliniai advokatai 
- 1 kancleris

 squaresTUE Bendrasis Teismas: 
- 46 teisėjai 
- 1 kancleris

affairesBylos


fleche D 37 127 sprendimai ir nutartys, priimti nuo 1952 m.:
- Teisingumo Teismas: apie 21 703
- Bendrasis Teismas: apie 13 875 (nuo 1989 m.) 
- Tarnautojų teismas: 1 549 (2005 m - 2016 m.)

squaresCJUE Teisingumo Teismas: 
- 849 gautos bylos
- 760 baigtos bylos
- 1001 neišnagrinėtos bylos
- Vidutinė proceso trukmė: 15,7 Mėnesio

squaresTUE Bendrasis Teismas: 
- 834 gautos bylos
- 1009 baigtų bylų
- 1333 neišnagrinėtos bylos
- Vidutinė proceso trukmė: 20 Mėnesio

visiteursLankytojai


fleche D 459 891 lankytojų nuo 1968 m.:
- 705 lankytojų grupių per metus 
- 17 260 asmenų

personnelDarbuotojai


fleche D 5 863 pareigūnai ir laikinieji tarnautojai nuo 1952 m.: 
- 2 217 darbuotojai = 1 345 moterys ir 872 vyrai (pareigūnai, laikinieji tarnautojai ir sutartininkai) 
- 61 % moterų 
- vidutinis amžius: 45 metai

bibliothequeBiblioteka


fleche D 250 000 leidinių:
- 10,5 km leidinių lentynų 
- 24 oficialiosios Sąjungos kalbos ir kai kurios trečiųjų valstybių kalbos

budgetBiudžetas


fleche D 429,5 mln. EUR 2019 m.

batimentsPastatai


fleche D Naujieji Teisingumo Teismo Rūmai:
- inauguracija: 2008 m. gruodžio mėn. 
- patalpų plotas: 124 000 m2 
- teritorijos plotas: 75 000 m2 
- kaina: 355 mln. EUR
- Senieji Rūmai (visuomenei prieinamos patalpos: 5 posėdžių salės ir žiniasklaidos salė) 
- Žiedas, 2 aukštai (Teisingumo Teismo narių kabinetai) 
- 2 Bokštai, 24 aukštai, 107 m (1 posėdžių salė, vertimo skyriai, administracinės tarnybos) 
- Galerija, jungianti pastatus

fleche D Kiti pastatai: 
- Priestatas C (1 posėdžių salė, Bendrojo Teismo narių kabinetai)
- Thomas More (2 posėdžių salės, Bendrojo Teismo narių kabinetai)
- Erasmus (2 posėdžių salės, Bendrojo Teismo narių kabinetai)
- T/Tbis (vertimo skyriai)

linguismeKalbinės tarnybos


fleche D 960 darbo vietos = 43 % institucijos personalo
- 606 teisininkų lingvistų, 71 vertėjų žodžiu 
- 24 oficialiosios Sąjungos kalbos 
- 552 kalbų kombinacijos 
- 1 285 000 puslapių išvertė vertimo raštu tarnyba + 721 posėdžių ir susirinkimų su vertimu žodžiu per metus