Tiesas statistikas dati

2021. gada 31. decembra dati

Locekļi
membres265 locekļi (kopš 1952. gada)
• Tiesa: 162 locekļi
• Vispārējā tiesa: 111 locekļi (kopš 1989. gada)
• Civildienesta tiesa: 15 locekļi (2005.–2016. gads)
Tiesa • 27 tiesneši
• 11 ģenerāladvokāti
• 1 sekretārs
Vispārējā tiesa • 54 tiesneši
• 1 sekretārs

 

Lietas
affaires42 129 spriedumi un rīkojumi (kopš 1952. gada)
• Tiesa: 24 132
• Vispārējā tiesa: 16 448 (kopš 1989. gada)
• Civildienesta tiesa: 1549 (2005.–2016. gads)
Tiesa • 838 ierosinātas lietas
• 772 pabeigtas lietas
• 1113 izskatīšanā esošas lietas
• tiesvedības vidējais ilgums: 16,7 mēneši
Vispārējā tiesa • 882 ierosinātas lietas
• 951 pabeigta lieta
• 1428 izskatīšanā esošas lietas
• tiesvedības vidējais ilgums: 17,3 mēneši

 

Apmeklētāji
visiteurs 486 772 apmeklētāji (kopš 1968. gada)
• 2021. gadā: 156 apmeklētāju grupas
• 5053 personas

 

Darbinieki
personnel6164 ierēdņi un pagaidu darbinieki (kopš 1952. gada)
• 2021. gadā: 2247 darba vietas = 1355 sievietes un 892 vīrieši (ierēdņi, pagaidu darbinieki un līgumdarbinieki)
• 60 % sieviešu, 40 % vīriešu
• vidējais vecums: 46 gadi

 

Bibliotēka
bibliotheque290 000 sējumi
• 12,2 km sējumu plauktos
• 24 Savienības oficiālās valodas un dažas trešo valstu valodas

 

Valodu dienesti: juridiskā tulkošana un mutiskā tulkošana
linguisme2021. gadā: 981 darba vieta (= 43,65 % iestādes darbinieku)
• 616 juristi lingvisti + 71 mutiskais tulks
• 24 Savienības oficiālās valodas
• 552 valodu kombinācijas
• 1 257 000 iztulkotu lapu juridiskās tulkošanas dienestā
+ 423 tiesas sēdes un sanāksmes, kurās nodrošināta mutiskā tulkošana

 

Budžets
budget465 miljoni EUR
2022. gadā

 

Ēkas
batiments Tiesas Pils ēka
• apbūvētā platība: 138 850 m²
• maksimālais augstums: 115 m (C tornis – augstākā ēka Luksemburgas Lielhercogistē)
• 12 publiski pieejamas tiesas sēžu zāles