Tiesas statistikas dati

Dati, kas reģistrēti 2018. gada 31.12.

membresLocekļi


fleche D 236 locekļi kopš 1952. gada: 
- 147 locekļi, Tiesa 
- 92 locekļi, Vispārējā tiesa (kopš 1989. gada) 
- 15 locekļi, Civildienesta tiesa (2005 - 2016)

squaresCJUE Tiesa: 
- 28 tiesneši 
- 11 ģenerāladvokāti 
- 1 sekretārs

squaresTUE Vispārējā tiesa: 
- 46 tiesneši 
- 1 sekretārs

affairesLietas

 

fleche D 37 127 spriedumi un rīkojumi kopš 1952. gada:
- Tiesa, apmēram 21 703
- Vispārējā tiesa, apmēram 13 875 (kopš 1989. gada) 
- Civildienesta tiesa, 1 549 (2005 - 2016)

squaresCJUE Tiesa: 
- 849 ierosinātas lietas
- 760 pabeigtas lietas
- 1001 izskatīšanā esošās lietas
- Vidējais tiesvedības ilgums: 15,7 Mēneši

squaresTUE Vispārējā tiesa: 
- 8341009 ierosinātas lietas
- 895 pabeigtas lietas
- 1333 izskatīšanā esošās lietas
- Vidējais tiesvedības ilgums: 20 Mēneši

visiteursApmeklētāji


fleche D 459 891 apmeklētāji kopš 1968. gada: 
- 705 apmeklētāju grupas gadā 
- 17 260 personas 

personnelDarbinieki


fleche D 5 863 aidu darbinieki kopš 1952. gada: 
- 2 217 darbavietas = 1 345 sievietes un 872 vīrieši (ierēdņi, pagaidu darbinieki un līgumdarbinieki) 
- 61 % sieviešu 
- vidējais vecums: 45 gadi

bibliothequeBibliotēka

 

fleche D 250 000 sējumi:
- 10,5 km sējumu plauktos 
- 24 Savienības oficiālās valodas un dažas trešo valstu valodas

budgetBudžets


fleche D EUR 429,5 miljoni 2019. gadā

batimentsĒkas


fleche D Jaunā Tiesas Pils ēka: 
- atklāšana: 2008. gada decembris 
- apbūvētā platība: 124 000 m2 
- teritorijas platība: 75 000 m2 
- izmaksas: EUR 355 miljoni
- Vecā Pils ēka (sabiedrībai pieejamās telpas: 5 tiesas sēžu zāles un preses konferenču zāle) 
- "Gredzens" (Anneau), 2 stāvi (Tiesas locekļu kabineti) 
- 2 torņi, 24 stāvi, 107 m (1 tiesas sēžu zāle, tulkošanas nodaļas, administratīvie dienesti) 
- Galerija, kas savieno ēkas

fleche D Citas ēkas:
- C piebūve (1 tiesas sēžu zāle, Vispārējās tiesas locekļu kabineti)
- Thomas More ēka (2 tiesas sēžu zāles, Vispārējās tiesas locekļu kabineti)
- Erasmus ēka (2 tiesas sēžu zāles, Vispārējās tiesas locekļu kabineti)
- T/Tbis ēka (tulkošanas nodaļas)

linguismeValodu dienesti


fleche D 960 darba vietas = 43  % no iestādes darbiniekiem:
- 606 juristi lingvisti, 71 tulki 
- 24 Savienības oficiālās valodas
- 552 valodu kombinācijas
- 1 285 000 lappušu iztulkotas tulkošanas dienestā + 721 tiesas sēdes un sanāksmes, kurās nodrošināta mutiskā tulkošana, gadā