Tiesas statistikas dati*
membersLocekļi

fleche D 231 locekļi kopš 1952. gada:
- 141 locekļi, Tiesa
- 92 locekļi, Vispārējā tiesa (kopš 1989. gada)
- 15 locekļi, Civildienesta tiesa (2005 - 2016)

squaresCJUE Tiesa:
- 28 tiesneši
- 11 ģenerāladvokāti
- 1 sekretārs

squaresTUE Vispārējā tiesa:
- 46 tiesneši
- 1 sekretārs

buildingsĒkas

fleche D Jaunā Tiesas Pils ēka
- atklāšana: 2008. gada decembris
- apbūvētā platība: 124 000 m2
- teritorijas platība: 75 000 m2
- izmaksas: EUR 355 miljoni

- Vecā Pils ēka (sabiedrībai pieejamās telpas: 5 tiesas sēžu zāles un preses konferenču zāle)
- "Gredzens" (Anneau), 2 stāvi (Tiesas locekļu kabineti)
- 2 torņi, 24 stāvi, 107 m (1 tiesas sēžu zāle, tulkošanas nodaļas, administratīvie dienesti)
- Galerija, kas savieno ēkas

fleche D Citas ēkas:
- C piebūve (1 tiesas sēžu zāle, Vispārējās tiesas locekļu kabineti)
- Thomas More ēka (2 tiesas sēžu zāles, Vispārējās tiesas locekļu kabineti)
- Erasmus ēka (2 tiesas sēžu zāles, Vispārējās tiesas locekļu kabineti)
- T/Tbis ēka (tulkošanas nodaļas)

bubblesValodu dienesti

fleche D 904 darba vietas = 44 % no iestādes darbiniekiem:
- 609 juristi lingvisti, 74 tulki
- 24 Savienības oficiālās valodas
- 552 valodu kombinācijas
- 1 135 000 iztulkotas lappuses + 696 tiesas sēdes un sanāksmes, kurās nodrošināta mutiskā tulkošana, gadā

Lietas

fleche D 35 382 spriedumi un rīkojumi kopš 1952. gada:
- Tiesa, apmēram 20 967
- Vispārējā tiesa, apmēram 12 866 (kopš 1989. gada)
- Civildienesta tiesa, 1 549 (2005 - 2016)

squaresCJUE Tiesa:
- 739 ierosinātas lietas
- 699 pabeigtas lietas

squaresTUE Vispārējā tiesa:
- 917 ierosinātas lietas
- 895 pabeigtas lietas

visitorsApmeklētāji

fleche D 442 631 apmeklētāji kopš 1968. gada:
- 673 apmeklētāju grupas gadā
-
16 247 personas

bodiesDarbinieki

fleche D 5 739 ierēdņi un pagaidu darbinieki kopš 1952. gada:
- 2 174 darbavietas = 1 324 sievietes un 850 vīrieši (ierēdņi, pagaidu darbinieki un līgumdarbinieki)
- 60 % sieviešu
- vidējais vecums:
44 gadi

booksBibliotēka

fleche D 245 000 sējumi:
- 10,2 km sējumu plauktos
- 24 Savienības oficiālās valodas un dažas trešo valstu valodas

coinBudžets

fleche D EUR 410,03 miljoni 2018. gadā

*Dati, kas reģistrēti 2017. gada 31.12.