CURIA
rss
meklēšana pēc konkrētiem parametriem
Tiesas statistikas dati*

membersLocekļi

fleche D 229 locekļi kopš 1952. gada:
- 141 locekļi, Tiesa
- 90 locekļi, Vispārējā tiesa (kopš 1989. gada)
- 15 locekļi, Civildienesta tiesa (2005 - 2016)

squaresCJUE Tiesa:
- 28 tiesneši
- 11 ģenerāladvokāti
- 1 sekretārs

squaresTUE Vispārējā tiesa:
- 44 tiesneši
- 1 sekretārs

buildingsĒkas

fleche D Jaunā Tiesas Pils ēka
- atklāšana: 2008. gada decembris
- apbūvētā platība: 124 000 m2
- teritorijas platība: 75 000 m2
- izmaksas: EUR 355 miljoni

- Vecā Pils ēka (sabiedrībai pieejamās telpas: 5 tiesas sēžu zāles un preses konferenču zāle)
- "Gredzens" (Anneau), 2 stāvi (Tiesas locekļu kabineti)
- 2 torņi, 24 stāvi, 107 m (1 tiesas sēžu zāle, tulkošanas nodaļas, administratīvie dienesti)
- Galerija, kas savieno ēkas

fleche D Citas ēkas:
- C piebūve (1 tiesas sēžu zāle, Vispārējās tiesas locekļu kabineti)
- Thomas More ēka (2 tiesas sēžu zāles, Vispārējās tiesas locekļu kabineti)
- Erasmus ēka (2 tiesas sēžu zāles, Vispārējās tiesas locekļu kabineti)
- T/Tbis ēka (tulkošanas nodaļas)

bubblesValodu dienesti

fleche D 985 darba vietas =45 % no iestādes darbiniekiem:
- 602 juristi lingvisti, 74 tulki
- 24 Savienības oficiālās valodas
- 552 valodu kombinācijas
- 1 160 000 iztulkotas lappuses + 650 tiesas sēdes un sanāksmes, kurās nodrošināta mutiskā tulkošana, gadā

Lietas

fleche D 33 764 spriedumi un rīkojumi kopš 1952. gada:
- Tiesa, apmēram 20 244
- Vispārējā tiesa, apmēram 11 971 (kopš 1989. gada)
- Civildienesta tiesa, 1 549 (2005 - 2016)

squaresCJUE Tiesa:
- 692 ierosinātas lietas
- 704 pabeigtas lietas

squaresTUE Vispārējā tiesa:
- 974 ierosinātas lietas
- 755 pabeigtas lietas

visitorsApmeklētāji

fleche D 426 384 apmeklētāji kopš 1968. gada:
- 675 apmeklētāju grupas gadā
-
15 349 personas

bodiesDarbinieki

fleche D 5 582 ierēdņi un pagaidu darbinieki kopš 1952. gada:
- 2 168 darbavietas = 1 304 sievietes un 864 vīrieši (ierēdņi, pagaidu darbinieki un līgumdarbinieki)
- 60 % sieviešu
- vidējais vecums:
47 gadi

booksBibliotēka

fleche D 240 000 sējumi:
- 10 km sējumu plauktos
- 24 Savienības oficiālās valodas un dažas trešo valstu valodas

coinBudžets

fleche D EUR 399,34 miljoni 2017. gadā

*Dati, kas reģistrēti 2016. gada 31.12.

.