Tiesas statistikas dati

Dati, kas reģistrēti 2019. gada 31.12.

membresLocekļi


fleche D 236 locekļi kopš 1952. gada: 
- 147 locekļi, Tiesa 
- 92 locekļi, Vispārējā tiesa (kopš 1989. gada) 
- 15 locekļi, Civildienesta tiesa (2005 - 2016)

squaresCJUE Tiesa: 
- 27 tiesneši (2020.01.02)
- 11 ģenerāladvokāti 
- 1 sekretārs

squaresTUE Vispārējā tiesa: 
- 51 tiesneši (2020.01.02)
- 1 sekretārs

affairesLietas


fleche D 38 866 spriedumi un rīkojumi kopš 1952. gada:
- Tiesa, apmēram 22 568
- Vispārējā tiesa, apmēram 14 749 (kopš 1989. gada) 
- Civildienesta tiesa, 1 549 (2005 - 2016)

squaresCJUE Tiesa: 
- 966 ierosinātas lietas
- 865 pabeigtas lietas
- 1102 izskatīšanā esošās lietas
- Vidējais tiesvedības ilgums: 14,4 Mēneši

squaresTUE Vispārējā tiesa: 
- 939 ierosinātas lietas
- 874 pabeigtas lietas
- 1398 izskatīšanā esošās lietas
- Vidējais tiesvedības ilgums: 16,9 Mēneši

visiteursApmeklētāji


fleche D 477 990 apmeklētāji kopš 1968. gada: 
- 753 apmeklētāju grupas gadā 
18 099 personas 

personnelDarbinieki


fleche D 5 902 aidu darbinieki kopš 1952. gada: 
- 2 256 darbavietas = 1 367 sievietes un 889 vīrieši (ierēdņi, pagaidu darbinieki un līgumdarbinieki) 
- 61 % sieviešu 
- vidējais vecums: 45 gadi

bibliothequeBibliotēka


fleche D 255 000 sējumi:
- 10,7 km sējumu plauktos 
- 24 Savienības oficiālās valodas un dažas trešo valstu valodas

budgetBudžets


fleche D EUR 436,6 miljoni 2020. gadā

batimentsĒkas


fleche D Tiesas Pils ēka: 
- Apbūvētā platība: 138 850 m2 
- Vecā Pils ēka (sabiedrībai pieejamās telpas: 5 tiesas sēžu zāles un preses konferenču zāle) 
- "Gredzens" (Anneau), 2 stāvi (Tiesas locekļu kabineti) 
- 3 torņi:

2 x 24 stāvi, 100 m (1 tiesas sēžu zāle, tulkošanas nodaļas, administratīvie dienesti)
1 x 29 stāvi, 115 m (atklāšana: 2019. gada septembris)

fleche D Citas ēkas:
- C piebūve (1 tiesas sēžu zāle, Vispārējās tiesas locekļu kabineti)
- Thomas More ēka (2 tiesas sēžu zāles, Vispārējās tiesas locekļu kabineti)
- Erasmus ēka (2 tiesas sēžu zāles, Vispārējās tiesas locekļu kabineti)
- Galerija, kas savieno ēkas

linguismeValodu dienesti


fleche D 955 darba vietas = 42 % no iestādes darbiniekiem:
600 juristi lingvisti, 71 tulki 
- 24 Savienības oficiālās valodas
- 552 valodu kombinācijas
- 1 265 000 lappušu iztulkotas tulkošanas dienestā + 617 tiesas sēdes un sanāksmes, kurās nodrošināta mutiskā tulkošana, gadā