CURIA
rss
căutare avansată
Curtea în cifre*

membersMembrii

fleche D 229 de membri din 1952:
- 141 de membri, CJ
- 90 de membri, TUE (din 1989)
- 15 membri, TFP (2005 - 2016)

squaresCJUE Curtea de Justiţie:
- 28 de judecători
- 11 avocaţi generali
- 1 grefier

squaresTUE Tribunalul:
- 47 de judecători
- 1 grefier

buildingsClădirile

fleche D Noul Palat al Curţii de Justiţie:
- inaugurare: decembrie 2008
- suprafaţă construită: 124 000 m2
- aria sitului: 75 000 m2
- cost: 355 milioane EUR

- Vechiul Palat (spaţiu accesibil publicului: 5 săli de şedinţă şi sală de presă)
- Inelul, 2 etaje (cabinetele membrilor CJ)
- 2 turnuri, 24 etaje, 107 m (1 sală de şedinţă, unităţi de traducere, serviciile administrative)
- Galeria care face legătura între clădiri

fleche D Alte clădiri:
- Annexe C (1 sală de şedinţă, cabinete ale membrilor TUE)
- Thomas More (2 săli de şedinţă, cabinete ale membrilor TUE)
- Erasmus (2 săli de şedinţă, cabinete ale membrilor TUE)
- T/Tbis (unităţi de traducere)

bubblesServiciile lingvistice

fleche D 985 posturi =45 % din personalul instituției
- 602 juriști-lingviști, 74 interpreți
- 24 de limbi oficiale ale Uniunii
- 552 de combinații lingvistice
- 1 160 000 de pagini traduse + 650 ședințe și reuniuni beneficiind de interpretare pe an

Cauzele

fleche D 33 764 de hotărâri şi ordonanţe pronunţate din 1952:
- CJ, aproximativ 20 244
- TUE, aproximativ 11 971 (din 1989)
- TFP, 1 549 (2005 - 2016)

squaresCJUE Curtea de Justiţie:
- 692 de cauze introduse
- 704 de cauze finalizate

squaresTUE Tribunalul:
- 974 de cauze introduse
- 755 cauze finalizate

visitorsVizitatorii

fleche D 426 384 de vizitatori din 1968:
- 675 de grupuri de vizitatori/an
-
15 349 de persoane

bodiesPersonalul

fleche D 5 582 funcţionari şi agenţi temporari din 1952:
- 2 168 de posturi = 1 304 de femei şi 864 bărbaţi (funcţionari, agenţi temporari şi contractuali)
- 60 % femei
- vârsta medie:
47 de ani

booksBiblioteca

fleche D 240 000 de volume:
- 10 km de volume pe rafturi
- 24 de limbi oficiale ale Uniunii şi anumite limbi ale unor state terţe

coinBugetul

fleche D 399,34 milioane EUR pentru exerciţiul 2017

*Date colectate la 31.12.2016

.