Curtea în cifre

Date colectate la 31.12.2020

membresMembrii


fleche D 255 de membri din 1952:
- 153 de membri, CJ
106 de membri, TUE (din 1989)
- 15 membri, TFP (2005 - 2016)

squaresCJUE Curtea de Justiţie:
- 27 de judecători 
- 11 avocaţi generali
- 1 grefier

squaresTUE Tribunalul:
- 49 de judecători 
- 1 grefier

affairesCauzele


fleche D 40 406 de hotărâri şi ordonanţe pronunţate din 1952:
- CJ, aproximativ 23 360
- TUE, aproximativ 15 497 (din 1989)
- TFP, 1 549 (2005 - 2016)

squaresCJUE Curtea de Justiţie:
- 735 de cauze introduse
- 792 de cauze finalizate
- 1 045 de cauze pendinte
- Durata medie a procedurilor: 15,4 Luni

squaresTUE Tribunalul:
- 847 de cauze introduse
- 748 cauze finalizate
- 1 497 de cauze pendinte
- Durata medie a procedurilor: 15,4 Luni

visiteursVizitatorii


fleche D 481 719 de vizitatori din 1968:
- 127 de grupuri de vizitatori/an
- 3 729
 de persoane

 

personnelPersonalul


fleche D 6 003 funcţionari şi agenţi temporari din 1952:
- 2 235 de posturi = 1 359 de femei şi 876 bărbaţi (funcţionari, agenţi temporari şi contractuali)
- 61 % femei
- vârsta medie: 46 
de ani

bibliothequeBiblioteca


fleche D 285 000 de volume:
- 12 km de volume pe rafturi
- 24 de limbi oficiale ale Uniunii şi anumite limbi ale unor state terţe

budgetBugetul


fleche D 444 milioane EUR pentru exerciţiul 2021

batimentsClădirile


fleche D Palat al Curţii de Justiţie:
- Suprafaţă construită: 138 850 m2 
- Vechiul Palat (spaţiu accesibil publicului: 5 săli de şedinţă şi sală de presă)
- Inelul, 2 etaje (cabinetele membrilor CJ)
- 3 turnuri:

2 x 24 etaje, 100 m (1 sală de şedinţă, unităţi de traducere, serviciile administrative)
1 x 29 etaje, 115 m (inaugurare: septembrie 2019)

fleche D Alte clădiri:
- Annexe C (1 sală de şedinţă, cabinete ale membrilor TUE)
- Thomas More (2 săli de şedinţă, cabinete ale membrilor TUE)
- Erasmus (2 săli de şedinţă, cabinete ale membrilor TUE)
- Galeria care face legătura între clădiri

linguismeServiciile lingvistice


fleche D 957 posturi = 42 % din personalul instituției
- 601 juriști-lingviști, 70 interpreți
- 24 de limbi oficiale ale Uniunii
- 552 de combinații lingvistice
- 1 170 000 de pagini produse de serviciul de traducere + 445 ședințe și reuniuni beneficiind de interpretare pe an