Curtea în cifre

Date colectate la 31.12.2019

membresMembrii


fleche D 236 de membri din 1952:
- 147 de membri, CJ
- 92 de membri, TUE (din 1989)
- 15 membri, TFP (2005 - 2016)

squaresCJUE Curtea de Justiţie:
- 27 de judecători (01.02.2020)
- 11 avocaţi generali
- 1 grefier

squaresTUE Tribunalul:
- 51 de judecători (01.02.2020)
- 1 grefier

affairesCauzele


fleche D 38 866 de hotărâri şi ordonanţe pronunţate din 1952:
- CJ, aproximativ 22 568
- TUE, aproximativ 14 749 (din 1989)
- TFP, 1 549 (2005 - 2016)

squaresCJUE Curtea de Justiţie:
- 966 de cauze introduse
- 865 de cauze finalizate
- 1102 de cauze pendinte
- Durata medie a procedurilor: 14,4 Luni

squaresTUE Tribunalul:
- 939 de cauze introduse
- 874 cauze finalizate
- 1398 de cauze pendinte
- Durata medie a procedurilor: 16,9 Luni

visiteursVizitatorii


fleche D 477 990 de vizitatori din 1968:
- 753 de grupuri de vizitatori/an
- 18 099
 de persoane

 

personnelPersonalul


fleche D 5 902 funcţionari şi agenţi temporari din 1952:
- 2 256 de posturi = 1 367 de femei şi 889 bărbaţi (funcţionari, agenţi temporari şi contractuali)
- 61 % femei
- vârsta medie:
45 de ani

bibliothequeBiblioteca


fleche D 255 000 de volume:
- 10,7 km de volume pe rafturi
- 24 de limbi oficiale ale Uniunii şi anumite limbi ale unor state terţe

budgetBugetul


fleche D 436,6 milioane EUR pentru exerciţiul 2020

batimentsClădirile


fleche D Palat al Curţii de Justiţie:
- Suprafaţă construită: 138 850 m2 
- Vechiul Palat (spaţiu accesibil publicului: 5 săli de şedinţă şi sală de presă)
- Inelul, 2 etaje (cabinetele membrilor CJ)
- 3 turnuri:

2 x 24 etaje, 100 m (1 sală de şedinţă, unităţi de traducere, serviciile administrative)
1 x 29 etaje, 115 m (inaugurare: septembrie 2019)

fleche D Alte clădiri:
- Annexe C (1 sală de şedinţă, cabinete ale membrilor TUE)
- Thomas More (2 săli de şedinţă, cabinete ale membrilor TUE)
- Erasmus (2 săli de şedinţă, cabinete ale membrilor TUE)
- Galeria care face legătura între clădiri

linguismeServiciile lingvistice


fleche D 955 posturi = 42 % din personalul instituției
- 600 juriști-lingviști, 71 interpreți
- 24 de limbi oficiale ale Uniunii
- 552 de combinații lingvistice
- 1 265 000 de pagini produse de serviciul de traducere + 617 ședințe și reuniuni beneficiind de interpretare pe an