Curtea în cifre

Date colectate la 31.12.2018

membresMembrii


fleche D 236 de membri din 1952:
- 147 de membri, CJ
- 92 de membri, TUE (din 1989)
- 15 membri, TFP (2005 - 2016)

squaresCJUE Curtea de Justiţie:
- 28 de judecători
- 11 avocaţi generali
- 1 grefier

squaresTUE Tribunalul:
- 46 de judecători
- 1 grefier

affairesCauzele


fleche D 37 127 de hotărâri şi ordonanţe pronunţate din 1952:
- CJ, aproximativ 21 703
- TUE, aproximativ 13 875 (din 1989)
- TFP, 1 549 (2005 - 2016)

squaresCJUE Curtea de Justiţie:
- 849 de cauze introduse
- 760 de cauze finalizate
- 1001 de cauze pendinte
- Durata medie a procedurilor: 15,7 Luni

squaresTUE Tribunalul:
- 834 de cauze introduse
- 1009 cauze finalizate
- 1333 de cauze pendinte
- Durata medie a procedurilor: 20 Luni

visiteursVizitatorii


fleche D 459 891 de vizitatori din 1968:
- 705 de grupuri de vizitatori/an
-
17 260 de persoane

 

personnelPersonalul


fleche D 5 863 funcţionari şi agenţi temporari din 1952:
- 2 217 de posturi = 1 345 de femei şi 872 bărbaţi (funcţionari, agenţi temporari şi contractuali)
- 61 % femei
- vârsta medie:
45 de ani

 

bibliothequeBiblioteca


fleche D 250 000 de volume:
- 10,5 km de volume pe rafturi
- 24 de limbi oficiale ale Uniunii şi anumite limbi ale unor state terţe

budgetBugetul


fleche D 429,5 milioane EUR pentru exerciţiul 2019

batimentsClădirile


fleche D Noul Palat al Curţii de Justiţie:
- inaugurare: decembrie 2008
- suprafaţă construită: 124 000 m2
- aria sitului: 75 000 m2
- cost: 355 milioane EUR
- Vechiul Palat (spaţiu accesibil publicului: 5 săli de şedinţă şi sală de presă)
- Inelul, 2 etaje (cabinetele membrilor CJ)
- 2 turnuri, 24 etaje, 107 m (1 sală de şedinţă, unităţi de traducere, serviciile administrative)
- Galeria care face legătura între clădiri

fleche D Alte clădiri:
- Annexe C (1 sală de şedinţă, cabinete ale membrilor TUE)
- Thomas More (2 săli de şedinţă, cabinete ale membrilor TUE)
- Erasmus (2 săli de şedinţă, cabinete ale membrilor TUE)
- T/Tbis (unităţi de traducere)

linguismeServiciile lingvistice


fleche D 960 emplois = 43 % du personnel de l'institution :
- 606 juristes linguistes + 71 interprètes
- 24 langues officielles de l'Union
- 552 combinaisons linguistiques
- 1 285 000 pages produites par la service de la traduction + 721 audiences et réunions interprétées

 

fleche D 960 posturi = 43 % din personalul instituției
- 606 juriști-lingviști, 71 interpreți
- 24 de limbi oficiale ale Uniunii
- 552 de combinații lingvistice
- 1 285 000 de pagini produse de serviciul de traducere + 721 ședințe și reuniuni beneficiind de interpretare pe an