Súdny dvor v číslach

Údaje k 31.12.2022

Členovia
membres281 členov (od roku 1952)
• Súdny dvor: 162 členov
• Všeobecný súd: 119 členov (od roku 1989)
• Súd pre verejnú službu: 15 členov (2005 – 2016)
Súdny dvor • 27 sudcov
• 11 generálnych advokátov
• 1 tajomník
Všeobecný súd • 54 sudcov
• 1 tajomník

 

Veci
affaires43 718 rozsudkov a uznesení vyhlásených od roku 1952
• Súdny dvor: 24 863
• Všeobecný súd: 17 306 (od roku 1989)
• Súd pre verejnú službu: 1 549 (2005 – 2016)
Súdny dvor • 806 podaných vecí
• 808 ukončených vecí
• 1 111 prebiehajúcich konaní
• priemerná dĺžka konaní: 16,4 mesiaca
Všeobecný súd • 904 podaných vecí
• 858 ukončených vecí
• 1 474 prebiehajúcich konaní
• priemerná dĺžka konaní: 16,2 mesiaca

 

Návštevy
visiteurs 498 425 návštevníkov (od roku 1968)

V roku 2022:

• 474 skupinových návštev
• 11 653 osôb

 

Zamestnanci
personnel6 171 úradníkov a dočasných zamestnancov (od roku 1952)

V roku 2022:

• 2 254 pracovných miest = 1 361 žien a 893 mužov (úradníkov, dočasných zamestnancov a zmluvných zamestnancov)
• 60 % žien, 40 % mužov
• priemerný vek: 46 rokov

 

Knižnica
bibliotheque295 000 zväzkov
• 12,4 km zväzkov v regáloch
• 24 úradných jazykov Únie a niektoré jazyky tretích štátov

 

Jazykové služby: právne preklady a tlmočenie
linguismeV roku 2022: 980 pracovných miest (= 43,6 % zamestnancov inštitúcie)
• 612 právnikov lingvistov + 71 tlmočníkov
• 24 úradných jazykov Únie
• 552 jazykových kombinácií
• 1 281 000 strán vyprodukovaných službou pre právny preklad
• 526 pretlmočených pojednávaní a stretnutí

 

Rozpočet
budget 487 miliónov eur
 rozpočtovom roku 2023

 

Budovy
batiments
• zastavaná plocha: 138 850 m²
• maximálna výška: 115 m (Veža ROCCA, najvyššia budova vo Veľkovojvodstve)
• 11 pojednávacích miestností, prístupných verejnosti