Súdny dvor v číslach*
membersČlenovia

fleche D 231 členov od roku 1952:
- Súdny dvor: 141 členov
- Všeobecný súd EÚ: 92 členov (od roku 1989)
- Súd pre verejnú službu: 15 členov (2005 - 2016)

squaresCJUE Súdny dvor:
- 28 sudcov
- 11 generálnych advokátov
- 1 tajomník

squaresTUE Všeobecný súd:
- 46 sudcov
- 1 tajomník

buildingsBudovy

fleche D Nový palác Súdneho dvora:
- slávnostné otvorenie: december 2008
- zastavaná plocha: 124 000 m2
- rozloha budovy: 75 000 m2
- náklady: 355 miliónov eur

- Bývalý palác (verejne prístupné priestory: 5 pojednávacích miestností a 1 konferenčná miestnosť)
- Prstenec, 2 poschodia (kabinety členov Súdneho dvora)
- 2 Veže, 24 poschodí, 107 m (1 pojednávacia miestnosť, prekladateľské sekcie, administratívne oddelenie)
- Galéria spájajúca budovy

fleche D Ostatné budovy:
- Vedľajšia budova C (1 pojednávacia miestnosť, kabinety členov Všeobecného súdu EÚ)
- Thomas More (2 pojednávacie miestnosti, kabinety členov Všeobecného súdu EÚ)
- Erasmus (2 pojednávacie miestnosti, kabinety členov Všeobecného súdu EÚ)
- T/Tbis (prekladateľské sekcie)

bubblesJazykové služby

fleche D 904 pracovných miest = 44 % zamestnancov inštitúcie
- 609 právnikov lingvistov, 74 tlmočníkov
- 24 úradných jazykov Únie
- 552 jazykových kombinácií
- 1 135 000 preložených strán + 696 pretlmočených verejných pojednávaní a stretnutí za rok

Veci

fleche D 35 382 rozsudkov a uznesení vyhlásených od roku 1952:
- Súdny dvor približne 20 967
- Všeobecný súd EÚ približne 12 866 (od roku 1989)
- Súd pre verejnú službu 1 549 (2005 - 2016)

squaresCJUE Súdny dvor:
- 739 podaných vecí
- 699 ukončených vecí

squaresTUE Všeobecný súd:
- 917 podaných vecí
- 895 ukončených vecí

visitorsNávštevy

fleche D 442 631 návštevníkov od roku 1968:
- 673 skupinových návštev/rok
-
16 247 osôb

bodiesZamestnanci

fleche D 5 739 úradníkov a dočasných zamestnancov od roku 1952:
- 2 174 pracovných miest = 1 324 žien a 850 mužov (úradníci, dočasní a zmluvní zamestnanci)
- 60 % žien
- priemerný vek: 44 rokov

booksKnižnica

fleche D 245 000 zväzkov:
- 10,2 km zväzkov v regáloch
- 24 oficiálnych jazykov Únie a niektoré jazyky tretích štátov

coinRozpočet

fleche D 410,03 milióna eur v rozpočtovom roku 2018

*Údaje k 31.12.2017