Súdny dvor v číslach

Údaje k 31.12.2021

Členovia
membres265 členov (od roku 1952)
• Súdny dvor: 162 členov
• Všeobecný súd: 111 členov (od roku 1989)
• Súd pre verejnú službu: 15 členov (2005 – 2016)
Súdny dvor • 27 sudcov
• 11 generálnych advokátov
• 1 tajomník
Všeobecný súd • 54 sudcov
• 1 tajomník

 

Veci
affaires42 129 rozsudkov a uznesení vyhlásených od roku 1952
• Súdny dvor: 24 132
• Všeobecný súd: 16 448 (od roku 1989)
• Súd pre verejnú službu: 1 549 (2005 – 2016)
Súdny dvor • 838 podaných vecí
• 772 ukončených vecí
• 1 113 prebiehajúcich konaní
• priemerná dĺžka konaní: 16,7 mesiaca
Všeobecný súd • 882 podaných vecí
• 951 ukončených vecí
• 1 428 prebiehajúcich konaní
• priemerná dĺžka konaní: 17,3 mesiaca

 

Návštevy
visiteurs 486 772 návštevníkov (od roku 1968)
• v roku 2021: 156 skupinových návštev
• 5 053 osôb

 

Zamestnanci
personnel6 164 úradníkov a dočasných zamestnancov (od roku 1952)
• v roku 2021: 2 247 pracovných miest = 1 355 žien a 892 mužov (úradníkov, dočasných zamestnancov a zmluvných zamestnancov)
• 60 % žien, 40 % mužov
• priemerný vek: 46 rokov

 

Knižnica
bibliotheque290 000 zväzkov
• 12,2 km zväzkov v regáloch
• 24 úradných jazykov Únie a niektoré jazyky tretích štátov

 

Jazykové služby: právne preklady a tlmočenie
linguismeV roku 2021: 981 pracovných miest (= 43,65 % zamestnancov inštitúcie)
• 616 právnikov lingvistov + 71 tlmočníkov
• 24 úradných jazykov Únie
• 552 jazykových kombinácií
• 1 257 000 strán vyprodukovaných službou pre právny preklad + 423 pretlmočených pojednávaní a stretnutí

 

Rozpočet
budget465 miliónov eur
 rozpočtovom roku 2022

 

Budovy
batiments Palác Súdneho dvora
• zastavaná plocha: 138 850 m²
• maximálna výška: 115 m (Veža „C“, najvyššia budova vo Veľkovojvodstve)
• 12 pojednávacích miestností, prístupných verejnosti