Súdny dvor v číslach

Údaje k 31.12.2018

membresČlenovia


fleche D 236 členov od roku 1952:
- Súdny dvor: 147 členov
- Všeobecný súd EÚ: 92 členov (od roku 1989)
- Súd pre verejnú službu: 15 členov (2005 - 2016)

squaresCJUE Súdny dvor:
- 28 sudcov
- 11 generálnych advokátov
- 1 tajomník

squaresTUE Všeobecný súd:
- 46 sudcov
- 1 tajomník

affairesVeci


fleche D 37 127 rozsudkov a uznesení vyhlásených od roku 1952:
- Súdny dvor približne 21 703
- Všeobecný súd EÚ približne 13 875 (od roku 1989)
- Súd pre verejnú službu 1 549 (2005 - 2016)

squaresCJUE Súdny dvor:
- 849 podaných vecí
- 760 ukončených vecí
- 1001 prebiehajúce konania
- Priemerná dĺžka konania: 15,7 Mesiaca

squaresTUE Všeobecný súd:
- 834 podaných vecí
- 1009 ukončených vecí
- 1333 prebiehajúce konania
- Priemerná dĺžka konania: 20 Mesiaca

visiteursNávštevy


fleche D 459 891 návštevníkov od roku 1968:
- 705 skupinových návštev/rok
-
17 260 osôb

 

personnelZamestnanci


fleche D 5 863 úradníkov a dočasných zamestnancov od roku 1952:
- 2 217 pracovných miest = 1 345 žien a 872 mužov (úradníci, dočasní a zmluvní zamestnanci)
- 61 % žien
- priemerný vek: 45 rokov

 

bibliothequeKnižnica


fleche D 250 000 zväzkov:
- 10,5 km zväzkov v regáloch
- 24 oficiálnych jazykov Únie a niektoré jazyky tretích štátov

budgetRozpočet


fleche D 429,5 milióna eur v rozpočtovom roku 2019

batimentsBudovy


fleche D Nový palác Súdneho dvora:
- slávnostné otvorenie: december 2008
- zastavaná plocha: 124 000 m2
- rozloha budovy: 75 000 m2
- náklady: 355 miliónov eur
- Bývalý palác (verejne prístupné priestory: 5 pojednávacích miestností a 1 konferenčná miestnosť)
- Prstenec, 2 poschodia (kabinety členov Súdneho dvora)
- 2 Veže, 24 poschodí, 107 m (1 pojednávacia miestnosť, prekladateľské sekcie, administratívne oddelenie)
- Galéria spájajúca budovy

fleche D Ostatné budovy:
- Vedľajšia budova C (1 pojednávacia miestnosť, kabinety členov Všeobecného súdu EÚ)
- Thomas More (2 pojednávacie miestnosti, kabinety členov Všeobecného súdu EÚ)
- Erasmus (2 pojednávacie miestnosti, kabinety členov Všeobecného súdu EÚ)
- T/Tbis (prekladateľské sekcie)

linguismeJazykové služby


fleche D 960 pracovných miest = 43 % zamestnancov inštitúcie
- 606 právnikov lingvistov, 71 tlmočníkov
- 24 úradných jazykov Únie
- 552 jazykových kombinácií
- 1 285 000 strán vyprodukovaných prekladateľským servisom + 721 pretlmočených verejných pojednávaní a stretnutí za rok