CURIA
rss
rozšírené vyhľadávanie
Súdny dvor v číslach*

membersČlenovia

fleche D 229 členov od roku 1952:
- Súdny dvor: 141 členov
- Všeobecný súd EÚ: 90 členov (od roku 1989)
- Súd pre verejnú službu: 15 členov (2005 - 2016)

squaresCJUE Súdny dvor:
- 28 sudcov
- 11 generálnych advokátov
- 1 tajomník

squaresTUE Všeobecný súd:
- 44 sudcov
- 1 tajomník

buildingsBudovy

fleche D Nový palác Súdneho dvora:
- slávnostné otvorenie: december 2008
- zastavaná plocha: 124 000 m2
- rozloha budovy: 75 000 m2
- náklady: 355 miliónov eur

- Bývalý palác (verejne prístupné priestory: 5 pojednávacích miestností a 1 konferenčná miestnosť)
- Prstenec, 2 poschodia (kabinety členov Súdneho dvora)
- 2 Veže, 24 poschodí, 107 m (1 pojednávacia miestnosť, prekladateľské sekcie, administratívne oddelenie)
- Galéria spájajúca budovy

fleche D Ostatné budovy:
- Vedľajšia budova C (1 pojednávacia miestnosť, kabinety členov Všeobecného súdu EÚ)
- Thomas More (2 pojednávacie miestnosti, kabinety členov Všeobecného súdu EÚ)
- Erasmus (2 pojednávacie miestnosti, kabinety členov Všeobecného súdu EÚ)
- T/Tbis (prekladateľské sekcie)

bubblesJazykové služby

fleche D 985 pracovných miest =45 % zamestnancov inštitúcie
- 602 právnikov lingvistov, 74 tlmočníkov
- 24 úradných jazykov Únie
- 552 jazykových kombinácií
- 1 160 000 preložených strán + 650 pretlmočených verejných pojednávaní a stretnutí za rok

Veci

fleche D 33 764 rozsudkov a uznesení vyhlásených od roku 1952:
- Súdny dvor približne 20 244
- Všeobecný súd EÚ približne 11 971 (od roku 1989)
- Súd pre verejnú službu 1 549 (2005 - 2016)

squaresCJUE Súdny dvor:
- 692 podaných vecí
- 704 ukončených vecí

squaresTUE Všeobecný súd:
- 974 podaných vecí
- 755 ukončených vecí

visitorsNávštevy

fleche D 426 384 návštevníkov od roku 1968:
- 675 skupinových návštev/rok
-
15 349 osôb

bodiesZamestnanci

fleche D 5 582 úradníkov a dočasných zamestnancov od roku 1952:
- 2 168 pracovných miest = 1 304 žien a 864 mužov (úradníci, dočasní a zmluvní zamestnanci)
- 60 % žien
- priemerný vek: 47 rokov

booksKnižnica

fleche D 240 000 zväzkov:
- 10 km zväzkov v regáloch
- 24 oficiálnych jazykov Únie a niektoré jazyky tretích štátov

coinRozpočet

fleche D 399,34 milióna eur v rozpočtovom roku 2017

*Údaje k 31.12.2016

.