CURIA
rss
napredno iskanje
Sodišče v številkah*

membersČlani

fleche D 229 članov od leta 1952:
- 141 članov Sodišča
- 90 članov Splošnega sodišča (od leta 1989)
- 15 članov Sodišča za uslužbence (2005 - 2016)

squaresCJUE Sodišče:
- 28 sodnikov
- 11 generalnih pravobranilcev
- 1 sodni tajnik

squaresTUE Splošno sodišče:
- 44 sodnikov
- 1 sodni tajnik

buildingsStavbe

fleche D nova palača Sodišča:
- odprtje: december 2008
- uporabna površina: 124 000 m2
- površina zemljišča: 75 000 m2
- strošek gradnje: 355 milijonov EUR

- stara sodna palača (prostor, dostopen javnosti: 5 razpravnih dvoran in medijsko središče)
- obroč, 2 nadstropji (kabineti članov Sodišča)
- 2 stolpa, 24 nadstropij, 107 m (1 razpravna dvorana, prevajalski oddelki, administrativne storitve)
- galerija, ki povezuje stavbe

fleche D Druge stavbe:
- prizidek C (1 razpravna dvorana, kabineti članov Splošnega sodišča)
- Thomas More (2 razpravni dvorani, kabineti članov Splošnega sodišča)
- Erasmus (2 razpravni dvorani, kabineti članov Splošnega sodišča)
- T/Tbis (prevajalski oddelki)

bubblesPrevajalske službe

fleche D 985 zaposleni = 45 % osebja institucije
- 602 pravnikov lingvistov, 74 tolmačev
- 24 uradnih jezikov Unije
- 552 jezikovnih kombinacij
- 1 160 000 prevedenih strani + 650 pretolmačenih obravnav in sej na leto

Zadeve

fleche D 33 764 sodb in sklepov, izdanih od leta 1952:
- Sodišče, približno 20 244
- Splošno sodišče, približno 11 971 (od leta 1989)
- Sodišče za uslužbence, 1 549 (2005 - 2016)

squaresCJUE Sodišče:
- 692 vloženih zadev
- 704 končanih zadev

squaresTUE Splošno sodišče:
- 974 vloženih zadev
- 755 končanih zadev

visitorsObiskovalci

fleche D 426 384 obiskovalcev od leta 1968:
- 675 skupin obiskovalcev na leto
-
15 349 oseb

bodiesOsebje

fleche D 5 582 uradnikov in začasnih uslužbencev od leta 1952:
- 2 168 zaposlenih = 1 304 žensk in 864 moških (uradnikov, začasnih uslužbencev in pogodbenih uslužbencev)
- 60 % žensk
- povprečna starost:
47 let

booksKnjižnica

fleche D 240 000 enot knjižničnega gradiva:
- 10 km enot knjižničnega gradiva na policah
- 24 uradnih jezikov Unije in nekateri jeziki tretjih držav

coinProračun

fleche D 399,34 milijona EUR za leto 2017

*Stanje 31.12.2016

.