Sodišče v številkah

Stanje na dan 31.12.2022

Člani
membres281 članov (od leta 1952)
• Sodišče: 162 članov
• Splošno sodišče: 119 članov (od leta 1989)
• Sodišče za uslužbence: 15 članov (2005 – 2016)
Sodišče • 27 sodnikov
• 11 generalnih pravobranilcev
• 1 sodni tajnik
Splošno
sodišče
• 54 sodnikov
• 1 sodni tajnik

 

Zadeve
affaires43 718 izdanih sodb in sklepov (od leta 1952)
• Sodišče: 24.863
• Splošno sodišče: 17.306 (od leta 1989)
• Sodišče za uslužbence: 1549 (2005 – 2016)
Sodišče • 806 vloženih zadev
• 808 končanih zadev
• 1111 nerešenih zadev
• povprečno trajanje postopkov: 16,4 meseca
Splošno
sodišče
• 904 vloženih zadev
• 858 končanih zadev
• 1474 nerešenih zadev
• povprečno trajanje postopkov: 16,2 meseca

 

Obiskovalci
visiteurs 498.425 obiskovalcev (od leta 1968)

V letu 2022:

• 474 skupin obiskovalcev
• 11 653 oseb

 

Osebje
personnel6171 uradnikov in začasnih uslužbencev (od leta 1952)

V letu 2022:

• 2254 zaposlenih = 1361 žensk in 893 moških (uradniki, začasni uslužbenci in pogodbeni uslužbenci)
• 60 % žensk, 40 % moških
• povprečna starost: 46 let

 

Knjižnica
bibliotheque295.000 enot knjižničnega gradiva
• 12,4 km enot knjižničnega gradiva na policah
• 24 uradnih jezikov Unije in nekateri jeziki tretjih držav

 

Jezikovne službe: pravno prevajanje in tolmačenje
linguismeLeta 2022: 980 zaposlenih (= 43,6 % osebja institucije)
• 612 pravnikov lingvistov + 71 tolmačev
• 24 uradnih jezikov Unije
• 552 jezikovnih kombinacij
• 1.281.000 strani, ki jih je prevedla služba za pravno prevajanje
• 526 obravnav in sej, na katerih je bilo zagotovljeno tolmačenje

 

Proračun
budget 487 milijonov EUR
za proračunsko leto 2023

 

Stavbe
batiments
• uporabna površina: 138.850 m²
• največja višina: 118 m (Stolp ROCCA, najvišja zgradba v Velikem vojvodstvu)
• 11 razpravnih dvoran, odprtih za javnost