Sodišče v številkah

Stanje 31.12.2019

membresČlani


fleche D 236 članov od leta 1952:
- 147 članov Sodišča
- 92 članov Splošnega sodišča (od leta 1989)
- 15 članov Sodišča za uslužbence (2005 - 2016)

squaresCJUE Sodišče:
- 27 sodnikov (01.02.2020)
- 11 generalnih pravobranilcev
- 1 sodni tajnik

squaresTUE Splošno sodišče:
- 51 sodnikov (01.02.2020)
- 1 sodni tajnik

affairesZadeve


fleche D 38 866 sodb in sklepov, izdanih od leta 1952:
- Sodišče, približno 22 568
- Splošno sodišče, približno 14 749 (od leta 1989)
- Sodišče za uslužbence, 1 549 (2005 - 2016)

squaresCJUE Sodišče:
- 966 vloženih zadev
- 865 končanih zadev
- 1102 nerešene zadev
- Povprečno trajanje postopkov: 14,4 Meseca

squaresTUE Splošno sodišče:
- 939 vloženih zadev
- 874 končanih zadev
- 1398 nerešene zadev
- Povprečno trajanje postopkov: 16,9 Meseca

visiteursObiskovalci


fleche D 477 990 obiskovalcev od leta 1968:
- 753 skupin obiskovalcev na leto
- 18 099
 oseb

 

personnelOsebje


fleche D 5 902 uradnikov in začasnih uslužbencev od leta 1952:
- 2 256 zaposlenih = 1 367 žensk in 889 moških (uradnikov, začasnih uslužbencev in pogodbenih uslužbencev)
- 61 % žensk
- povprečna starost:
45 let

bibliothequeKnjižnica


fleche D 255 000 enot knjižničnega gradiva:
10,7 km enot knjižničnega gradiva na policah
- 24 uradnih jezikov Unije in nekateri jeziki tretjih držav

budgetProračun


fleche D 436,6 milijona EUR za leto 2020

batimentsStavbe


fleche D Palača Sodišča:
- Uporabna površina: 138 850 m2 
- Stara sodna palača (prostor, dostopen javnosti: 5 razpravnih dvoran in medijsko središče)
- Obroč, 2 nadstropji (kabineti članov Sodišča)
- 3 stolpa:

2 x 24 nadstropij, 100 m (1 razpravna dvorana, prevajalski oddelki, administrativne storitve)
1 x 29 nadstropij, 115 m (odprtje: september 2019)

fleche D Druge stavbe:
- Prizidek C (1 razpravna dvorana, kabineti članov Splošnega sodišča)
- Thomas More (2 razpravni dvorani, kabineti članov Splošnega sodišča)
- Erasmus (2 razpravni dvorani, kabineti članov Splošnega sodišča)
- Galerija, ki povezuje stavbe

linguismePrevajalske službe


fleche D 955 zaposleni = 42 % osebja institucije
- 600 pravnikov lingvistov, 71 tolmačev
- 24 uradnih jezikov Unije
- 552 jezikovnih kombinacij
- 1 265 000 strani, ki jih je proizvedla služba za prevajanje + 617 pretolmačenih obravnav in sej na leto