Sodišče v številkah

Stanje 31.12.2020

membresČlani


fleche D 255 članov od leta 1952:
- 153 članov Sodišča
- 106 članov Splošnega sodišča (od leta 1989)
- 15 članov Sodišča za uslužbence (2005 - 2016)

squaresCJUE Sodišče:
- 27 sodnikov
- 11 generalnih pravobranilcev
- 1 sodni tajnik

squaresTUE Splošno sodišče:
- 49 sodnikov 
- 1 sodni tajnik

affairesZadeve


fleche D 40 406 sodb in sklepov, izdanih od leta 1952:
- Sodišče, približno 23 360
- Splošno sodišče, približno 15 497 (od leta 1989)
- Sodišče za uslužbence, 1 549 (2005 - 2016)

squaresCJUE Sodišče:
- 735 vloženih zadev
- 792 končanih zadev
- 1 045 nerešene zadev
- Povprečno trajanje postopkov: 15,4 Meseca

squaresTUE Splošno sodišče:
- 847 vloženih zadev
- 748 končanih zadev
- 1 497 nerešene zadev
- Povprečno trajanje postopkov: 15,4 Meseca

visiteursObiskovalci


fleche D 481 719 obiskovalcev od leta 1968:
- 127 skupin obiskovalcev na leto
- 3 729
 oseb

 

personnelOsebje


fleche D 6 003 uradnikov in začasnih uslužbencev od leta 1952:
- 2 235 zaposlenih = 1 359 žensk in 876 moških (uradnikov, začasnih uslužbencev in pogodbenih uslužbencev)
- 61 % žensk
- povprečna starost: 46 
let

bibliothequeKnjižnica


fleche D 285 000 enot knjižničnega gradiva:
12 km enot knjižničnega gradiva na policah
- 24 uradnih jezikov Unije in nekateri jeziki tretjih držav

budgetProračun


fleche D 444 milijona EUR za leto 2021

batimentsStavbe


fleche D Palača Sodišča:
- Uporabna površina: 138 850 m2 
- Stara sodna palača (prostor, dostopen javnosti: 5 razpravnih dvoran in medijsko središče)
- Obroč, 2 nadstropji (kabineti članov Sodišča)
- 3 stolpa:

2 x 24 nadstropij, 100 m (1 razpravna dvorana, prevajalski oddelki, administrativne storitve)
1 x 29 nadstropij, 115 m (odprtje: september 2019)

fleche D Druge stavbe:
- Prizidek C (1 razpravna dvorana, kabineti članov Splošnega sodišča)
- Thomas More (2 razpravni dvorani, kabineti članov Splošnega sodišča)
- Erasmus (2 razpravni dvorani, kabineti članov Splošnega sodišča)
- Galerija, ki povezuje stavbe

linguismePrevajalske službe


fleche D 957 zaposleni = 42 % osebja institucije
- 601 pravnikov lingvistov, 70 tolmačev
- 24 uradnih jezikov Unije
- 552 jezikovnih kombinacij
- 1 170 000 strani, ki jih je proizvedla služba za prevajanje + 445 pretolmačenih obravnav in sej na leto