Sodišče v številkah

Stanje na dan 31.12.2021

Člani
membres265 članov (od leta 1952)
• Sodišče: 162 članov
• Splošno sodišče: 111 članov (od leta 1989)
• Sodišče za uslužbence: 15 članov (2005 – 2016)
Sodišče • 27 sodnikov
• 11 generalnih pravobranilcev
• 1 sodni tajnik
Splošno
sodišče
• 54 sodnikov
• 1 sodni tajnik

 

Zadeve
affaires42 129 izdanih sodb in sklepov (od leta 1952)
• Sodišče: 24.132
• Splošno sodišče: 16.448 (od leta 1989)
• Sodišče za uslužbence: 1549 (2005 – 2016)
Sodišče • 838 vloženih zadev
• 772 končanih zadev
• 1113 nerešenih zadev
• povprečno trajanje postopkov: 16,7 meseca
Splošno
sodišče
• 882 vloženih zadev
• 951 končanih zadev
• 1428 nerešenih zadev
• povprečno trajanje postopkov: 17,3 meseca

 

Obiskovalci
visiteurs 486.772 obiskovalcev (od leta 1968)
• v letu 2021: 156 skupin obiskovalcev
• 5053 oseb

 

Osebje
personnel6164 uradnikov in začasnih uslužbencev (od leta 1952)
• v letu 2021: 2247 zaposlenih = 1355 žensk in 892 moških (uradniki, začasni uslužbenci in pogodbeni uslužbenci)
• 60 % žensk, 40 % moških
• povprečna starost: 46 let

 

Knjižnica
bibliotheque290.000 enot knjižničnega gradiva
• 12,2 km enot knjižničnega gradiva na policah
• 24 uradnih jezikov Unije in nekateri jeziki tretjih držav

 

Jezikovne službe: pravno prevajanje in tolmačenje
linguismeLeta 2021: 981 zaposlenih (= 43,65 % osebja institucije)
• 616 pravnikov lingvistov + 71 tolmačev
• 24 uradnih jezikov Unije
• 552 jezikovnih kombinacij
• 1.257.000 strani, ki jih je prevedla služba za pravno prevajanje
+ 423 obravnav in sej, na katerih je bilo zagotovljeno tolmačenje

 

Proračun
budget465 milijonov EUR
za proračunsko leto 2022

 

Stavbe
batiments Palača Sodišča
• uporabna površina: 138.850 m²
• največja višina: 115 m (Stolp „C“, najvišja zgradba v Velikem vojvodstvu)
• 12 razpravnih dvoran, odprtih za javnost