Sodišče v številkah

Stanje 31.12.2018

membresČlani


fleche D 236 članov od leta 1952:
- 147 članov Sodišča
- 92 članov Splošnega sodišča (od leta 1989)
- 15 članov Sodišča za uslužbence (2005 - 2016)

squaresCJUE Sodišče:
- 28 sodnikov
- 11 generalnih pravobranilcev
- 1 sodni tajnik

squaresTUE Splošno sodišče:
- 46 sodnikov
- 1 sodni tajnik

affairesZadeve


fleche D 37 127 sodb in sklepov, izdanih od leta 1952:
- Sodišče, približno 21 703
- Splošno sodišče, približno 13 875 (od leta 1989)
- Sodišče za uslužbence, 1 549 (2005 - 2016)

squaresCJUE Sodišče:
- 849 vloženih zadev
- 760 končanih zadev
- 1001 nerešene zadev
- Povprečno trajanje postopkov: 15,7 Meseca

squaresTUE Splošno sodišče:
- 834 vloženih zadev
- 1009 končanih zadev
- 1333 nerešene zadev
- Povprečno trajanje postopkov: 20 Meseca

visiteursObiskovalci


fleche D 459 891 obiskovalcev od leta 1968:
- 705 skupin obiskovalcev na leto
-
17 260 oseb

 

personnelOsebje


fleche D 5 863 uradnikov in začasnih uslužbencev od leta 1952:
- 2 217 zaposlenih = 1 345 žensk in 872 moških (uradnikov, začasnih uslužbencev in pogodbenih uslužbencev)
- 61 % žensk
- povprečna starost:
45 let

 

bibliothequeKnjižnica


fleche D 250 000 enot knjižničnega gradiva:
- 10,5 km enot knjižničnega gradiva na policah
- 24 uradnih jezikov Unije in nekateri jeziki tretjih držav

budgetProračun


fleche D 429,5 milijona EUR za leto 2019

batimentsStavbe


fleche D nova palača Sodišča:
- odprtje: december 2008
- uporabna površina: 124 000 m2
- površina zemljišča: 75 000 m2
- strošek gradnje: 355 milijonov EUR
- stara sodna palača (prostor, dostopen javnosti: 5 razpravnih dvoran in medijsko središče)
- obroč, 2 nadstropji (kabineti članov Sodišča)
- 2 stolpa, 24 nadstropij, 107 m (1 razpravna dvorana, prevajalski oddelki, administrativne storitve)
- galerija, ki povezuje stavbe

fleche D Druge stavbe:
- prizidek C (1 razpravna dvorana, kabineti članov Splošnega sodišča)
- Thomas More (2 razpravni dvorani, kabineti članov Splošnega sodišča)
- Erasmus (2 razpravni dvorani, kabineti članov Splošnega sodišča)
- T/Tbis (prevajalski oddelki)

linguismePrevajalske službe


fleche D 960 emplois = 43 % du personnel de l'institution :
- 606 juristes linguistes + 71 interprètes
- 24 langues officielles de l'Union
- 552 combinaisons linguistiques
- 1 285 000 pages produites par la service de la traduction + 721 audiences et réunions interprétées

fleche D 960 zaposleni = 43 % osebja institucije
- 606 pravnikov lingvistov, 71 tolmačev
- 24 uradnih jezikov Unije
- 552 jezikovnih kombinacij
- 1 285 000 strani, ki jih je proizvedla služba za prevajanje + 721 pretolmačenih obravnav in sej na leto