Domstolen i siffror

Uppgifter som förelåg den 31.12.2019

membresLedamöter


fleche D 236 ledamöter sedan år 1952:
- 147 ledamöter, domstolen
- 92 ledamöter, tribunalen (sedan 1989)
- 15 ledamöter, personaldomstolen (2005 - 2016)

squaresCJUE Domstolen:
- 27 domare (01.02.2020)
- 11 generaladvokater
- 1 justitiesekreterare

squaresTUE Tribunalen:
- 51 domare (01.02.2020)
- 1 justitiesekreterare

 

affairesMål


fleche D 38 866 domar och beslut meddelade sedan år 1952:
- Domstolen, cirka 22 568
- Tribunalen, cirka 14 749 (sedan år 1989)
- personaldomstolen, 1 549 (2005 - 2016)

squaresCJUE Domstolen:
- 966 mål inleddes år
- 865 mål avslutades år
- 1102 pågående mål
- Genomsnittlig handläggningstid: 14,4 månader

squaresTUE Tribunalen:
- 939 mål inleddes år
- 874 mål avslutades år
- 1398 pågående mål
- Genomsnittlig handläggningstid: 16,9 månader

visiteursBesökare


fleche D 477 990 besökare sedan år 1968:
- 753 besöksgrupper per år
- 18 099 personer

 

personnelPersonal


fleche D 5 902 tjänstemän och tillfälligt anställda sedan år 1952:
- 2 256 anställda = 1 367 kvinnor och 889 män (tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda)
- 61 % kvinnor
- medelålder:
45 ans

bibliothequeBiblioteket


fleche D 255 000 volymer:
- 10 700 hyllmeter
- 24 officiella EU-språk och vissa andra språk

budgetBudget


fleche D 436,6 millioner euro för år 2020

batimentsByggnader


fleche D Domstolens komplex:
- Total yta: 138 850 m2 
- Gamla Palais (tillgängligt för allmänheten: 5 förhandlingssalar och ett pressrum)
- Ringen, 2 plan (kabinett för domstolens ledamöter)
- 3 torn:

2 x 24 plan, 100 m (en förhandlingssal, översättningsenheter, administration)
1 x 29 plan, 115 m (invigning: september 2019)

fleche D Andra byggnader:
- Annex C (en förhandlingssal, kontor för tribunalens ledamöter)
- Thomas More (2 förhandlingssalar, kontor för tribunalens ledamöter)
- Erasmus (2 förhandlingssalar, kontor för tribunalens ledamöter)
- Galleriet som förbinder byggnaderna med varandra

 

linguismeSpråktjänsterna


fleche D 955 anställda = 42 % av institutionens personal:
- 600 juristlingvister, 71 tolkar
- 24 officiella EU-språk
- 552 språkkombinationer
- 1 265 000 sidor översatta av översättningstjänsten + 617 tolkade förhandlingar och möten per år