CURIA
rss
avancerad sökning
Domstolen i siffror*

membersLedamöter

fleche D 229 ledamöter sedan år 1952:
- 141 ledamöter, domstolen
- 90 ledamöter, tribunalen (sedan 1989)
- 15 ledamöter, personaldomstolen (2005 - 2016)

squaresCJUE Domstolen:
- 28 domare
- 11 generaladvokater
- 1 justitiesekreterare

squaresTUE Tribunalen:
- 44 domare
- 1 justitiesekreterare

buildingsByggnader

fleche D Domstolens nya komplex:
- invigning: december 2008
- total yta: 124 000 m2
- fastighetens area: 75 000 m2
- kostnad: 355 millioner euro

- Gamla Palais (tillgängligt för allmänheten: 5 förhandlingssalar och ett pressrum)
- Ringen, 2 plan (kabinett för domstolens ledamöter)
- 2 torn, 24 plan, 107 m (en förhandlingssal, översättningsenheter, administration)
- Galleriet som förbinder byggnaderna med varandra

fleche D Andra byggnader:
- Annex C (en förhandlingssal, kontor för tribunalens ledamöter)
- Thomas More (2 förhandlingssalar, kontor för tribunalens ledamöter)
- Erasmus (2 förhandlingssalar, kontor för tribunalens ledamöter)
- T/Tbis (översättningsenheter)

bubblesSpråktjänsterna

fleche D 985 anställda = 45 % av institutionens personal:
- 602 juristlingvister, 74 tolkar
- 24 officiella EU-språk
- 552 språkkombinationer
- 1 160 000 översatta sidor + 650 tolkade förhandlingar och möten per år

Mål

fleche D 33 764 domar och beslut meddelade sedan år 1952:
- Domstolen, cirka 20 244
- Tribunalen, cirka 11 971 (sedan år 1989)
- personaldomstolen, 1 549 (2005 - 2016)

squaresCJUE Domstolen:
- 692 mål inleddes år
- 704 mål avslutades år

squaresTUE Tribunalen:
- 974 mål inleddes år
- 755 mål avslutades år

visitorsBesökare

fleche D 426 384 besökare sedan år 1968:
- 675 besöksgrupper per år
- 15 349 personer

bodiesPersonal

fleche D 5 429 tjänstemän och tillfälligt anställda sedan år 1952:
- 2 168 anställda = 1 304 kvinnor och 864 män (tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda)
- 60 % kvinnor
- medelålder:
47 ans

booksBiblioteket

fleche D 240 000 volymer:
- 10 000 hyllmeter
- 24 officiella EU-språk och vissa andra språk

coinBudget

fleche D 399,34 millioner euro för år 2017

*Uppgifter som förelåg den 31.12.2016

.