Domstolen i siffror

Uppgifter som förelåg den 31.12.2018

membresLedamöter


fleche D 236 ledamöter sedan år 1952:
- 147 ledamöter, domstolen
- 92 ledamöter, tribunalen (sedan 1989)
- 15 ledamöter, personaldomstolen (2005 - 2016)

squaresCJUE Domstolen:
- 28 domare
- 11 generaladvokater
- 1 justitiesekreterare

squaresTUE Tribunalen:
- 46 domare
- 1 justitiesekreterare

affairesMål


fleche D 37 127 domar och beslut meddelade sedan år 1952:
- Domstolen, cirka 21 703
- Tribunalen, cirka 13 875 (sedan år 1989)
- personaldomstolen, 1 549 (2005 - 2016)

squaresCJUE Domstolen:
- 849 mål inleddes år
- 760 mål avslutades år
- 1001 pågående mål
- Genomsnittlig handläggningstid: 15,7 månader

squaresTUE Tribunalen:
- 834 mål inleddes år
- 1009 mål avslutades år
- 1333 pågående mål
- Genomsnittlig handläggningstid: 20 månader

visiteursBesökare


fleche D 459 891 besökare sedan år 1968:
- 705 besöksgrupper per år
- 17 260 personer

 

personnelPersonal


fleche D 5 863 tjänstemän och tillfälligt anställda sedan år 1952:
- 2 217 anställda = 1 345 kvinnor och 872 män (tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda)
- 61 % kvinnor
- medelålder:
45 ans

bibliothequeBiblioteket


fleche D 250 000 volymer:
- 10 500 hyllmeter
- 24 officiella EU-språk och vissa andra språk

budgetBudget


fleche D 429,5 millioner euro för år 2019

batimentsByggnader


fleche D Domstolens nya komplex:
- invigning: december 2008
- total yta: 124 000 m2
- fastighetens area: 75 000 m2
- kostnad: 355 millioner euro
- Gamla Palais (tillgängligt för allmänheten: 5 förhandlingssalar och ett pressrum)
- Ringen, 2 plan (kabinett för domstolens ledamöter)
- 2 torn, 24 plan, 107 m (en förhandlingssal, översättningsenheter, administration)
- Galleriet som förbinder byggnaderna med varandra

fleche D Andra byggnader:
- Annex C (en förhandlingssal, kontor för tribunalens ledamöter)
- Thomas More (2 förhandlingssalar, kontor för tribunalens ledamöter)
- Erasmus (2 förhandlingssalar, kontor för tribunalens ledamöter)
- T/Tbis (översättningsenheter)

linguismeSpråktjänsterna


fleche D 960 anställda = 43 % av institutionens personal:
- 606 juristlingvister, 71 tolkar
- 24 officiella EU-språk
- 552 språkkombinationer
- 1 285 000 sidor översatta av översättningstjänsten + 721 tolkade förhandlingar och möten per år