Πολιτική χρήσεως του Twitter

Η Μονάδα Τύπου και Πληροφόρησης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ενεργοποιήσει τους λογαριασμούς Twitter @EUCourtPress και @CourUEPresse.

Κατά μέσον όρο, θα αποστέλλονται ένα έως τρία Tweets την εβδομάδα σχετικά με τις εκδιδόμενες αποφάσεις, καθώς και σχετικά με ορισμένα γεγονότα που αφορούν το θεσμικό όργανο (πανηγυρικές συνεδριάσεις, εθιμοτυπικές επισκέψεις, εξέλιξη των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες…).

Οι απαντήσεις (@replies) και τα άμεσα μηνύματα

Η αποστολή αμέσων μηνυμάτων ή tweets δεν λογίζεται ως επίσημο αίτημα παροχής πληροφοριών. Αν χρειάζεται να επικοινωνήσετε επισήμως με το Δικαστήριο, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη σχετική ιστοσελίδα («Επαφή»).

Οι λογαριασμοί που ακολουθούμε

Η Μονάδα Τύπου και Πληροφόρησης δεν ακολουθεί συστηματικά τους λογαριασμούς των χρηστών που την ακολουθούν. Λογαριασμοί προδήλως κακόβουλοι ή που λειτουργούν ως «spam» δεν θα ακολουθούνται. Αν ένας λογαριασμός ακολουθείται από τη Μονάδα Τύπου και Πληροφόρησης, τούτο δεν μπορεί να εξομοιωθεί με έγκριση ή υποστήριξη των λογαριασμών αυτών από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαθεσιμότητα

Η Μονάδα Τύπου και Πληροφόρησης παρακολουθεί τη δραστηριότητα των λογαριασμών Twitter κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας, Δευτέρα έως Παρασκευή.

Το Δικαστήριο δεν φέρει ευθύνη για ενδεχόμενη διακοπή της υπηρεσίας Twitter.