CURIA
rss
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 60 metų jubiliejus

Villa Vauban (1952 – 1959 m.)Teismo posėdis Villa Vauban (1952 m.)Jean Monnet kalba (rotušė – 1952 m. gruodžio mėn.)Priėmimas rotušėje EAPB Teisingumo Teismo veiklos pradžios proga (1952 m. gruodžio mėn.)
Anglies ir plieno bendrijaPirmasis Teisingumo Teismo sprendimas (1954 m. gruodžio 20 d.)Pirmasis Teisingumo Teismo sprendimas (1954 m. gruodžio 20 d.)
1958 m. spalio 7 d. – Cercle Municipal – Iškilmingas teismo posėdis - Europos Bendrijų Teisingumo Teismo veiklos pradžia 1958 m. spalio 7 d. – Cercle Municipal – Iškilmingas teismo posėdis - Europos Bendrijų Teisingumo Teismo veiklos pradžia 1958 m. spalio 7 d. – Cercle Municipal – Iškilmingas teismo posėdis - Europos Bendrijų Teisingumo Teismo veiklos pradžia 1958 m. spalio 7 d. – Cercle Municipal – Iškilmingas teismo posėdis - Europos Bendrijų Teisingumo Teismo veiklos pradžia
Teisingumo Teismo pastatas Côte D'Eich (1959 – 1973 m.)Iškilmingas pastato ir teismo posėdžių salės atidarymas (1959 m. lapkričio mėn.)
Teisingumo Teismo Rūmų statybos (1973 m.)Teisingumo Teismo Rūmų statybos (1973 m.)Teisingumo Teismo Rūmų statybos (1973 m.)Iškilmingas Teisingumo Teismo Rūmų atidarymas (1973 m.)Didžioji teismo posėdžių salė - Trys iš šešių pano, prancūzų dailininko André Hambourg sukurtų specialiai Teisingumo TeismuiTeismo posėdžių salė, kairėje Jean Lurçat gobelenas „La petite peur“Pasitarimų salė (galinėje sienoje – buvusių Teismo narių portretai)Rūmų hole „Salle des pas perdus“: Prancūzų menininko Auguste Rodin skulptūra „L'âge d'Airain“ – Galinėje sienoje – vokiečių menininko HAP Grieshaber medžio graviūros „Areopag“Rūmų kiemas: Liuksemburgiečių menininko Lucien Wercollier skulptūra „La croissance“
1986-1989 m.: Erazmus priestato statybos
1989 m.: Pirmosios instancijos teismo įsteigimas
1993 m.: Rūmų antrojo priestato – Thomas More pastato – iškilmingas atidarymas. Antrajame plane – trečiasis priestatas C.1993-2
Priestato C didžioji teismo posėdžių salė, iškilmingai atidaryta 1994 m.1994-2
2002 m.: Teisingumo Teismui 50 metų! Bendras pastatų vaizdas (antrajame plane – asbesto šalinimo iš Rūmų pastato darbai)2002 m. gruodžio 4 d.: iškilmingas teismo posėdis
Tarnautojų teismo įsteigimas (2005 m.)
Naujųjų Rūmų iškilmingas atidarymas 2008 m.Naujųjų Rūmų iškilmingas atidarymas 2008 m.Naujųjų Rūmų iškilmingas atidarymas 2008 m.
2009 m.: kolokviumas Bendrojo Teismo 20 metų jubiliejaus proga. Bendras iškilmingo teismo posėdžio vaizdas
Tarnautojų teismas švenčia penkerių metų jubiliejų (2010 m.)

.