CURIA
rss
wyszukiwanie zaawansowane
Sześćdziesięciolecie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Villa Vauban (1952 – 1959)Rozprawa w Villa Vauban (1952)Przemowa Jeana Monneta (ratusz – grudzień 1952 r.)Przyjęcie w salach bankietowych w ratuszu z okazji ustanowienia Trybunału Sprawiedliwości EWWiS (grudzień 1952)
Wspólnota Węgla i StaliPierwszy wyrok Trybunału (20 grudnia 1954)Pierwszy wyrok Trybunału (20 grudnia 1954)
7 października 1958 r. – Cercle Municipal – Uroczyste posiedzenie – Ustanowienie Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich 7 października 1958 r. – Cercle Municipal – Uroczyste posiedzenie – Ustanowienie Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich 7 października 1958 r. – Cercle Municipal – Uroczyste posiedzenie – Ustanowienie Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich 7 października 1958 r. – Cercle Municipal – Uroczyste posiedzenie – Ustanowienie Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich
Gmach Trybunału, Côte D’Eich (1959–1973)Inauguracja gmachu i sali rozpraw (listopad 1959)
Budowa Pałacu Trybunału Sprawiedliwości (1973) Budowa Pałacu Trybunału Sprawiedliwości (1973) Budowa Pałacu Trybunału Sprawiedliwości (1973) Inauguracja Pałacu Trybunału Sprawiedliwości (1973)Wielka Sala Rozpraw - Trzy z sześciu panneau wykonanych specjalnie dla Trybunału Sprawiedliwości przez francuskiego malarza Andrégo HambourgaSala rozpraw – Z lewej strony gobelin „La petite peur” Jeana LurçataSala narad (na ścianie w głębi: portret dawnych członków Trybunału)Foyer Pałacu – Rzeźba „L’âge d’Airain” francuskiego artysty Auguste’a Rodina – W głębi „Areopag”, drzeworyty niemieckiego artysty HAP GrieshaberaDziedziniec Pałacu – Rzeźba „La croissance” luksemburskiego artysty Luciena Wercolliera
1986–1989: Budowa przylegającego budynku Erasmus
1989: Utworzenie Sądu Pierwszej Instancji
1993: Inauguracja drugiego z budynków przylegających do Pałacu, budynku Thomas More. W głębi trzeci z przylegających budynków: Annexe C1993-2
Wielka Sala Rozpraw w Annexe C zainaugurowana w 1994 r.1994-2
2002: Trybunał Sprawiedliwości ma 50 lat! Ogólny widok zespołu budynków (W głębi: prace związane z usuwaniem azbestu z Pałacu)4 grudnia 2002 r.: Uroczyste posiedzenie
Utworzenie Sądu do spraw Służby Publicznej (2005)
Inauguracja nowego Pałacu w 2008 r.Inauguracja nowego Pałacu w 2008 r.Inauguracja nowego Pałacu w 2008 r.
2009: Sympozjum z okazji dwudziestolecia Sądu. Widok ogólny uroczystej sesji
Sąd do spraw Służby Publicznej obchodzi pięciolecie (2010)

.