CURIA
rss
rozšírené vyhľadávanie
60. výročie Súdneho dvora Európskej únie

Vila Vauban (1952 – 1959)Zasadnutie vo vile Vauban (1952)Príhovor Jeana Monneta (Radnica – december 1952)Recepcia v salóne radnice pri príležitosti zriadenia Súdneho dvora ESUO (december 1952)
Spoločenstvo uhlia a ocelePrvý rozsudok Súdneho dvora (20/12/1954)Prvý rozsudok Súdneho dvora (20/12/1954)
7. október 1958 – Cercle Municipal – Slávnostné zasadnutie – Zriadenie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev7. október 1958 – Cercle Municipal – Slávnostné zasadnutie – Zriadenie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev7. október 1958 – Cercle Municipal – Slávnostné zasadnutie – Zriadenie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev7. október 1958 – Cercle Municipal – Slávnostné zasadnutie – Zriadenie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev
Budova Súdneho dvora, Côte D’Eich (1959 – 1973)Slávnostné otvorenie budovy a pojednávacia miestnosť (november 1959)
Výstavba Paláca Súdneho dvora (1973)Výstavba Paláca Súdneho dvora (1973)Výstavba Paláca Súdneho dvora (1973)Slávnostné otvorenie Paláca Súdneho dvora (1973)Hlavná pojednávacia miestnosť – Tri zo šiestich panelov, ktoré osobitne pre Súdny dvor vytvoril francúzsky maliar André HambourgPojednávacia miestnosť – Naľavo gobelín „La petite peur“ od Jeana LurçataRozhodovacia miestnosť (vzadu na stene: portréty bývalých členov Súdneho dvora)V hlavnej hale Paláca – Socha „L’âge d’Airain“ od francúzskeho umelca Augusta Rodina – Vzadu „Areopag“, drevoryt od nemeckého umelca HAP GrieshaberaNádvorie Paláca – Socha „la croissance“ od luxemburského umelca Luciena Wercolliera
1986 – 1989: Výstavba vedľajšej budovy Erasmus
1989: Zriadenie Súdu prvého stupňa
1993: Slávnostné otvorenie Budovy Thomasa Morea, druhej vedľajšej budovy Paláca. Vzadu tretie rozšírenie: Annexe C1993-2
Hlavná pojednávacia miestnosť v Annexe C, ktorá bola slávnostne otvorená v roku 19941994-2
2002: 50 rokov Súdneho dvora! Celkový pohľad na budovy (Vzadu: odstraňovanie azbestu z Paláca)4. december 2002: Slávnostné zasadnutie
Zriadenie Súdu pre verejnú službu (2005)
Slávnostné otvorenie nového Paláca v roku 2008Slávnostné otvorenie nového Paláca v roku 2008Slávnostné otvorenie nového Paláca v roku 2008
2009: Konferencia pri príležitosti dvadsiateho výročia Súdu prvého stupňa. Celkový pohľad na slávnostné zasadnutie
Súd pre verejnú službu oslavuje piate výročie (2010)

.