Το Δικαστήριο εορτάζει τη συμπλήρωση 50 ετών από την έκδοση της αποφάσεως Van Gend en Loos

Στις 13 Μαΐου 2013 διοργανώθηκε στην έδρα του Δικαστηρίου στο Λουξεμβούργο μια ημερίδα προβληματισμού επ' ευκαιρία της συμπληρώσεως 50 ετών από την έκδοση της αποφάσεως Van Gend en Loos, εκδοθείσας στις 5 Φεβρουαρίου 1963. Κατά την ημερίδα αυτή, η ως άνω απόφαση εξετάστηκε ως πηγή των αρχών που διαμόρφωσαν το συνταγματικό οικοδόμημα της Ένωσης, καθώς και ως μοχλός για τη μελλοντική ανάπτυξη του ευρωπαϊκού οικοδομήματος.

Η διάσκεψη, που διοργανώθηκε υπό την άμεση διεύθυνση μιας επιτροπής προεδρευόμενης από τον πρόεδρο τμήματος A. Tizzano και αποτελούμενης από τη γενική εισαγγελέα J. Kokott και τη δικαστή S. Prechal, απευθυνόταν στο σύνολο των νομικών επαγγελμάτων και στον ακαδημαϊκό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εργασίες διεξήχθησαν στη γαλλική και την αγγλική.

 

 

spotActes du colloque / Conference Proceedings:

Flipping Book

PDF pdf icon

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ανακοινωθέντα Τύπου

Πρόγραμμα της διασκέψεως

Απόφαση και προτάσεις

Φωτογραφίες από την εκδήλωση

 

 

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer