Trybunał obchodzi 50. rocznicę wyroku w sprawie Van Gend en Loos

W dniu 13 maja 2013 r. w siedzibie Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu odbył się panel dyskusyjny upamiętniający 50. rocznicę wyroku w sprawie Van Gend en Loos, wydanego w dniu 5 lutego 1963 r. Tematem dyskusji był wspomniany wyrok jako źródło i wzorzec zasad stanowiących podstawę ładu konstytucyjnego Unii Europejskiej, jak również z punktu widzenia możliwości, jakie otwiera on dla dalszego rozwoju konstrukcji europejskiej.

Konferencja, zorganizowana przez komitet pod przewodnictwem pana A. Tizzano, prezesa izby, w skład którego wchodzą także pani rzecznik generalna J. Kokott oraz pani sędzia S. Prechal, skierowana była do przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych i świata akademickiego Unii Europejskiej. Obrady toczyły się w językach francuskim i angielskim.

 

 

spotActes du colloque / Conference Proceedings:

Flipping Book

PDF pdf icon

 

Dalsze informacje:

Komunikat prasowy

Program konferencji

Wyrok i opinia rzecznika generalnego

Zdjęcia z uroczystości

 

 

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer